Rail Baltica oli edukas ELi Euroopa ühendamise rahastu (CEF) lisatoetuse taotlemisel

RB Rail ASi ja Balti riikide – Eesti, Läti, Leedu – transpordipoliitika eest vastutavate ministeeriumide rahastustaotlus oli edukas. Rail Baltica projektile eraldatakse Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) 2014–2020 perioodi rahastusest kuni 17,28 miljonit eurot toetust.

Rahastamisotsuse kinnitas Euroopa Komisjon 15. juulil 2021. Otsus ei ole ametlik kohustus Euroopa Komisjonile ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuurile (CINEA) ning toetuse eraldamine sõltub toetuslepingu edukast ettevalmistamisest ja rakendamisest. Lepingu koostamist on alustatud ning plaanis on see riikidega allkirjastada sügisel.

Lisarahastus aitab hoogustada transpordisektori rohelisemaks muutmist Baltikumis, arendades edasi Euroopa standardile vastavat 1435 mm rööpmevahega kaherööpmelist raudteeliini, mis integreerib Balti riigid ELi TEN-T võrku.

EL on jätkuvalt pühendunud keskkonnasäästliku, kasutajatele ohutu ja nutikatest lahendustest lähtuva transpordivõrgu arendamisele. Selles finantsvoorus toetati 242,2 miljoni euroga 68 projektiettepanekut. Kogusummast eraldati 181,4 miljoni eurot 37 raudteeprojektile.

Lisainfo leiab siit https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-infrastructure-studies-receive-further-eu2422-million-fast-track-future-creation_en.

22.07.2021