Jätkuvalt saab osaleda konsolideeritud materjalide hangetel Rail Baltica ehitamiseks

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS kuulutas hiljuti välja kahe-etapilise konsolideeritud materjalide mitme-aastaste raamlepingute avatud hanke pöörangute (kiirraudteele ja tavakiirusega raudteele) ja pikenemiskompensaatorite tarnimiseks maksumusega kuni 200 miljonit eurot. Lisaks kuulutati välja hange, mille maksumus on umbes 150 miljonit eurot, et tarnida vajalike aluspatjadega liiprid ja rööpakinnitusvahendid. Need konsolideeritud hanked on järgmine oluline etapp suuremahuliste ehitustööde alustamiseks Rail Baltica raudteeliini ehitamiseks Balti riikides.

„Korraldades materjalidele, nagu rööpad, liiprid, kaablikaitsetorud, pikenemiskompensaatorid, müratõkkeseinad jne, hankeid konsolideeritult, näeme head võimalust nende ostmiseks ja vajaduse korral ladustamiseks vastavalt turu olukorrale ning saades seeläbi kasu mastaabiefektist. Lisaks, hankides materjali tootjatega pikaajalised raamlepingud ja plaanipäraselt tarnides, suudame paremini vähendada turul toimuvat hinnakõikumise mõju ehituskuludele. Selline lähenemine annab kindlustunde ka pakkujatele ning toetab head ja kestvat koostööd nendega,“ selgitas RB Rail ASi hangete osakonna juhataja Kristjan Piirsalu.

Tähtajad avalduste esitamiseks hangetes osalemiseks:

  • “Rail Baltica raudteeliini ehituseks vajalike pöörmete ja pikenemiskompensaatorite konsolideeritud tarne” tähtaeg 12. august 2021.
  • “Rail Baltica raudteeliini ehituseks vajalike aluspatjadega liiprite ja rööpakinnitusvahendite konsolideeritud tarne” tähtaeg 25. august 2021.

“Hangete mahtusid arvestades, ootame rohkelt kvaliteetseid pakkumisi kogu tööstusharult kõikidest riikidest. Osalemine sellistes hangetes annab pakkujatele praegusel majanduslikult ebakindlal ajal kindluse, et äritegevus jätkub,” lisas Piirsalu.

Rohkem teavet hangete ja tingimuste kohta leiab Rail Baltica veebilehelt www.railbaltica.org.

 

27.07.2021