„Rail Baltica“ sėkmingai žengia tolimesnio finansavimo iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) link

Naujausia finansavimo paraiška, kurią pateikė „RB Rail“ ir Ministerijos, atsakingos už transporto politiką Baltijos šalyse – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje – buvo sėkminga. Pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas 2014–2020 m. laikotarpiui, „Rail Baltica“ projektui rekomenduota gauti iki 17,28 mln. Eur papildomą finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF).

Sprendimą dėl atrankos Europos Komisija paskalbė š.m. liepos 15 d. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nėra oficialus Europos Komisijos ar Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA) įsipareigojimas, o dotacijos skyrimas priklauso nuo sėkmingo dotacijos sutarties (angl. grant agreement) rengimo ir įgyvendinimo procesų užbaigimo. Dotacijos sutarties rengimo darbai jau pradėti, o naudos gavėjai siekia ją pasirašyti š.m. rudenį.

Papildomos lėšos yra skirtos ekologiškesniam Baltijos šalių transporto sektoriui skatinti, padedant toliau vystyti naują europinio standarto – 1435 mm pločio – vėžę, geležinkelio jungties, integruojančios Baltijos valstybes į ES TEN-T tinklą, plėtrą.

ES pasiryžusi sukurti transporto tinklą, kuris būtų draugiškas aplinkai, saugus savo vartotojams ir pažangus. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas iš viso buvo pritarta 68 projektų pasiūlymams, už 242,2 mln. EUR. Iš jų 181,4 mln. Eur buvo pasiūlyta skirti 37 geležinkelio projektams.

Daugiau informacijos: https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-infrastructure-studies-receive-further-eu2422-million-fast-track-future-creation_en

22.07.2021