Kaunase ühendveoterminal avati kommertsliiklusele Rail Baltica raudteel

Täna, 19. juulil 2021, saabus Kaunase ühendveoterminali Hollandist esimene konteinerite ja poolhaagistega kaubarong mööda Euroopa standardlaiusega raudteed. Seega on 2015. aastal valminud Kaunase ühendveoterminalist saanud Euroopa raudteesüsteemi kõige kirdepoolseim punkt, kuhu saab Euroopa standardveeremiga peale Rail Baltica Kaunas–Palemonase raudteelõigu kõigi tööde lõpetamist. Kasutades Rail Baltica projekti parameetreid Poola–Leedu piiri ja Kaunase vahelisel raudteel, võimaldab see alustada kaubavedusid enne Rail Baltica infrastruktuuri täielikku valmimist.

Rail Baltica arendab kaubavedusid mitte ainult majandusliku, vaid ka keskkonnaalase kasu nimel, sest  raudteetranspordi arendamine ja järkjärguline üleminek jätkusuutlikule ringmajandusele vähendab oluliselt keskkonnareostust, mis annab panuse Euroopa rohelise kokkuleppe strateegiasse.

„Olen rahul kolleegide professionaalsusega. Kahtlemata hõlbustab selle projektiga saadud kogemus Rail Baltica edasist ehitamist. Samuti kutsun tungivalt kõiki Leedu ja Balti piirkonna ettevõtjaid aktiivselt osalema avalikes hangetes, mida tuleb üha juurde,” ütles LTG Infra tegevjuht Karolis Sankovskis.

Ta märkis, et projekt on 85% ulatuses rahastatud ELi struktuurifondidest. ELi institutsioonide jätkuv toetus projektile näitab, et Rail Baltica on rohkem kui raudteeinfrastruktuur – see on majanduskoridor, mis edendab piirkondlikke ühendusi.

„Kaubavedude avamine läbi vastvalminud Euroopa standardlaiusega varustatud Kaunase ühendveoterminali võimaldab kapitaliseerida Poola–Leedu piiri vahelist lõiku ja alustada esialgseid kaubavedusid isegi enne Rail Baltica globaalse projekti raudtee valmimist. Kaubaveoteenuse avamine standarmõõdus raudteel kuni Kaunase ühendveoterminalini hõlbustab meil kaubavedude logistika pikaajalise arendamise esialgse äritegevuse välja töötamist kogu Rail Baltica koridori ääres. Hiljuti algas Rail Baltica rahuvsvahelise raudteejaama ehitamine Riia rahvusvahelises lennujaamas, lisaks on lõppjärgus Pärnu ja Ülmiste rahvusvaheliste jaamade projekteerimine ning peagi algavad ehitustööd. Üle 640 km raudteeliinist on projekteerimisel, arendamisel on raudtee süsteemid ning jätkuvad raudtee ehitamiseks vajalikud hanked, seega on mul hea meel, et juba sel aastal saame välja kuulutada Kaunase ja Poola–Leedu piiri ning Kaunas–Vilnius vaheliste lõikude projekteerimishanked,” ütles Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna. „Täna on Balti riikide jaoks tähtis päev ja konkreetne tõestus võimalikest saavutustest Euroopa ühendamise rahastu raames.”

19.07.2021