Rail Baltica esitab hangete uuenduse 2023. aasta teiseks pooleks

Rail Baltica annab ülevaate käimasolevatest ja eesseisvatest hangetest, et hoida potentsiaalseid tarnijaid ja partnereid kursis hankeprioriteetidega 2023. aasta teises pooles.

Tänavu keskendub Rail Baltica põhiliinide ehituse alustamisele kõigis Balti riikides. See hõlmab põhiliiniobjektide, nendega seotud taristurajatiste ja juurdepääsuteede ehitamist ning oluliste teenuste rakendamist, et suurendada koostalitlusvõimet ja projekti piiriülest mõõdet. Tänaseks on edenenud strateegilise tähtsusega hanked, nt liikluskontrolli ja signaalimise allsüsteemi kasutuselevõtt, elektrifitseerimine, põhiliini ehitus Lätis ja esimesed raudteelõigud Eestis. Lisaks on muuhulgas välja kuulutatud hanked Rail Baltica taristurajatiste järelevalveks Lätis, Kaunase reisijaama territooriumi infrastruktuuri ehitaja ning Vilniuse raudteesõlme projekteerija leidmiseks, samuti Vilniuse-Kaunase põhiliini projekteerimiseks ja Kaunase-Poola piiri põhiliini projekteerimiseks, maaomandamise teenuste osutamiseks Leedus, ekspertide konsultatsiooniteenuste osutamiseks Leedus, ehitusjärelevalve kvalifikatsiooni hindamise süsteemi ning FIDIC inseneriteenuste osutamiseks Leedus.

„Kuna seoses projektiga alustatakse suuremahulist ehitust ja valmistutakse opereerimise etapiks, tuuakse hankeplaanis välja konkreetsed fookusvaldkonnad, millele me Rail Baltica realiseerimise nimel töötades tähelepanu pöörame,“ ütleb RB Rail AS-i hangete osakonna juhataja Mārtiņš Blaus. „Oleme projektiga töötamiseks kaasanud laia Baltikumi-põhiste ja rahvusvaheliste partnerite võrgustiku, tagades turu kõrgeima asjatundlikkuse ja teadmiste taseme, ning julgustame meie olemasolevaid ja potentsiaalseid partnereid osa võtma ja koostööd tegema, et tagada projekti elluviimine, ühendades Balti riigid Euroopa standardse rööpalaiusega raudteevõrguga.“

2023. aasta 3. kvartali peamised indikatiivsed hanked on järgmised:

 • Ehitusjärelevalve ja FIDIC inseneriteenused muldkehale ja rajatistele Rail Baltica Leedus, lõigul Kaunasest Läti piirini;
 • Raudtee pealishitise paigaldamine Kaunasest Läti piirini;
 • 1435 mm rööpalaiusega raudteeinfrastruktuuri projekteerimine Panevėžyse sõlmes (esialgselt);
 • Kohalike peatuste projekteerimine 1435 mm rööpalaiusega raudteeinfrastruktuuril Leedus, lõigul Kaunasest Läti piirini (esialgselt);
 • Kaunas – Šveicarija lõigu 0.50 – 19.4 km (18.9 km) muldkeha ja rajatised: ehitusjärelevalve ja FIDIC inseneriteenused;
 • Šėta – Ramygala lõigu 48.8 – 65.9 km (17.1 km) muldkeha ja rajatised, ühendusteed: ehitusjärelevalve ja FIDIC inseneriteenused;
 • 1435 mm rööpalaiusega raudteeliini Kaunas (Kaunase sõlmpunkt) – Vilnius (Vilniuse sõlm) lõigu piirkondlike ühenduste ja piirkondlike jaamade taristuprojekti sõltumatu hindamine;
 • Vilniuse sõlme 1435 mm rööpalaiusega raudteeliini taristuprojekti sõltumatu hindamine – teenused;
 • Ülemiste reisijateterminali põhjapoosete tänavate, tehnovõrkude ja trammiliini ehitustööd;
 • Ülemiste reisijateterminali tunneli ehitustööd;
 • Ülemiste-Soodevahe põhiliini lõigu järelevalveteenused;
 • Harju/Rapla maakonnaliini – Loone põhiliini lõigu järelevalveteenused;
 • Riia lennujaama Rail Baltica multimodaalse kaubaterminali projekteerimine;
 • Riia keskjaama rekonstrueerimise arhitektuur-tehnilised tugiteenused;
 • Rail Baltica liikluse juhtimiskeskuse projekteerimine ja ehitus Lätis (Projekteerimine ja ehitus);
 • Rail Baltica reisijateveeremi hooldusdepoo rajamine Jaunmārupes (Projekteerimine);
 • Säilenõtkliku infrastruktuurimajandamise kestlikkuse arendusplaan Lätis;
 • Omandatava kinnisvara ja kaasnevate kahjude hindamisteenus Lätis;
 • Põhiliini projekteerimise hetkeseisu hindamise teenus Lätis;
 • Riigiettevõtte finantseerimismudeli väljatöötamine seoses Rail Baltica projekti elluviimise vajadustega.

Lisaks on edenemas mitmed teised strateegilised hanked. Näiteks käivitati pikaajalise IT-arhitektuuristrateegia hange, milles oodatakse taotlusi 24. juulini 2023. Hiljuti teavitas Rail Baltica, et on käivitatud Euroopa suurima ühe projektina elluviidava piiriülese kiirraudtee elektrifitseerimise hanke teine etapp. Liikluskontrolli ja signaalimise (CCS) allsüsteemi projekteerimise ja ehituse hanke esimene etapp läheneb lõpule.

Täpsem info planeeritud hangete kohta, sealhulgas tellija ja orienteeruva alguskuupäeva kohta on leitav Rail Baltica ühisettevõtte ametlikul kodulehel siin.

Aasta alguses toimus spetsiaalne hangete veebiseminar, kus tehti kokkuvõte planeeritud hanketegevustest ja lähenemisviisidest. Veebiseminaril jagati uudiseid ühisettevõtte ja riigipõhiste hankeplaanide kohta ning anti potentsiaalsetele partneritele praktilisi näpunäiteid ja soovitusi edukaks hankeprotsessis osalemiseks. Vaata salvestust siit.  

Rail Baltica raudtee ehitust rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu vahenditest.