„Luubi all Rail Baltica“: käivitati videosari Rail Baltica rakendamise selgitamiseks

Rail Baltica megaprojekti elluviimisega seotud erinevate aspektide lähemaks tutvustamiseks käivitatakse uued videosarjad. „Luubi all Rail Baltica“ annab võimaluse vaadata üle Rail Baltica erinevad aspektid, sealhulgas projekteerimisprotsess, virtuaalne projekteerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, raudtee allsüsteemide arendamine – elektrifitseerimine, juhtimiskäsklused ja signalisatsioon, raudtee toimimise juhtimine, majanduskoridor ning muuhulgas raudteeinfrastruktuuri ehitamisest saadavad laiemad eelised. 

Kõige esimene „Luubi all Rail Baltica“ episood annab ülevaate kolme Balti riiki läbiva uhiuue 870 km pikkuse raudteeliini elektrifitseerimissüsteemi planeerimise ja rakendamise protsessist.

„Rail Baltica on mitmekihiline ja keerukas taristuprojekt ning seetõttu on tavaline, et paljusid globaalse projekti aspekte võib olla raske mõista ilma kõrghariduseta inseneriteadustes või muu vastava hariduseta. Sellegipoolest on oluline ühiskonda ja infrastruktuuri tulevasi kasutajaid harida, tuua näiteid ja selgitada lihtsal viisil, kuidas projekti ellu viiakse ning avada huvitavaid detaile tööst „kulisside taga“, et see projekt inimestele lähemale tuua,” ütles RB Rail ASi süsteemide ja käitamise osakonna juht Jean-Marc Bedmar.

Rail Baltica elektrifitseerimisest:

Rail Baltica elektrifitseerimine on Euroopa suurim raudtee elektrifitseerimise projekt, mida viiakse ellu ühe projektina mitmes riigis. See võimaldab täita täielikult ohutus- ja koostalitlusvõime nõudeid, saada kasu mastaabisäästust ning samuti maksimeerida kasu keskkonnale.

Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi ulatus hõlmab järgmisi põhikomponente: kõrgepinge ühenduspunktid, veojõualajaamade ühendamine avalike kõrgepingeelektrivõrkudega, veojõualajaamad, õhukontaktsüsteem, energiajuhtimis- ja käsklussüsteem ning muud komponendid, mis on otseselt seotud energia allsüsteemiga.

Projekti suurus on muljetavaldav – kaherajalise 870 km kogupikkuse tõttu on vaja paigaldada üle 2 000 km kontaktvõrku, ligikaudu 4 350 tonni vaskmaterjale ja 50 000 masti.

Ülejäänud seeriad ilmuvad 2022. aastal sügisel.

07.09.2022