„Zoom in on Rail Baltica”: nauja vaizdo įrašų kampanija, skirta „Rail Baltica” projektui paaiškinti

Siekiant iš arčiau susipažinti su įvairiais aspektais, susijusiais su megaprojekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu, pradedami rodyti nauji vaizdo įrašai. „Zoom in on Rail Baltica“ suteiks galimybę dar kartą susipažinti su įvairiais „Rail Baltica“ aspektais, įskaitant projektavimo procesą, virtualųjį projektavimą, technologijas ir inovacijas, geležinkelio posistemių – elektrifikavimo, kontrolės valdymo ir signalizacijos – plėtrą, geležinkelio eksploatavimo valdymą, ekonominį koridorių, platesnę geležinkelio infrastruktūros kūrimo naudą ir kt.

Pirmajame „Zoom in on Rail Baltica“ epizode pasakojama apie visiškai naujos 870 km ilgio geležinkelio linijos per tris Baltijos šalis elektrifikavimo sistemos planavimo ir įgyvendinimo procesą.

„Rail Baltica“ yra daugiasluoksnis ir sudėtingas infrastruktūros projektas, todėl įprasta, kad daugelį globalaus projekto aspektų gali būti sunku suprasti neturint aukštesniojo inžinerijos mokslų išsilavinimo ar kito atitinkamo išsilavinimo. Nepaisant to, svarbu šviesti, pateikti pavyzdžių ir paprastai paaiškinti visuomenei bei būsimiems infrastruktūros naudotojams, kaip įgyvendinamas projektas, ir atskleisti įdomių įžvalgų apie darbą „užkulisiuose“, kad šis projektas taptų dar artimesnis žmonėms“, – sakė „RB Rail AS” Sistemų ir eksploatavimo skyriaus vadovas Jean-Marc Bedmar.

 

 

Apie „Rail Baltica“ elektrifikavimą

„Rail Baltica“ elektrifikavimas yra didžiausias geležinkelių elektrifikavimo projektas Europoje, įgyvendinamas kaip vienas projektas keliose valstybėse. Jis leis visiškai laikytis saugos ir sąveikos reikalavimų, pasinaudoti masto ekonomijos privalumais ir maksimaliai padidinti naudą aplinkai.

Projekto „Rail Baltica“ energetikos posistemio taikymo sritis apima šiuos pagrindinius komponentus: aukštos įtampos prijungimo taškus, traukos energijos pastočių prijungimą prie viešųjų aukštos įtampos elektros tinklų, traukos energijos pastotes, kontaktinę sistemą, energijos kontrolės ir valdymo sistemą ir kitus tiesiogiai su energijos posistemiu susijusius komponentus.

Projekto apimtis įspūdinga – iš viso 870 km ilgio dvigubo bėgių kelio reikia įrengti daugiau kaip 2 000 km kontaktinio tinklo, apie 4 350 tonų vario kontaktinio tinklo elementų ir 50 000 atramų.

Likusios serijos bus išleistos 2022 m. rudenį.