Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkulepe on kõigi kolme Balti riigi parlamendis ratifitseeritud.

10 oktoobril 2017 ratifitseeris Leedu parlament 96 poolt ja 1 vastuhäälega Rail Baltica rajamise leppe, mis allkirjastati kolme Balti riigi peaministrite poolt Tallinnas selle aasta jaanuaris. Esimesena ratifitseeris leppe Riigikogu, mille 19. juuni 2017. aasta istungil kogus leppe ratifitseerimine 63 poolt- ja 20 vastuhäält. Järgnes Läti parlamendi 22. juuni 2017. aasta ühehäälne otsus lepe ratifitseerida.

10.10.2017

Aivar Jaeski hakkab esindama RB RAIL AS-i Eestis

Septembris liitus RB RAIL AS-i meeskonnaga Aivar Jaeski, kes alustas tööd Eesti ja Soome esinduse juhina (Country Manager – Estonia and Finland). Aivar Jaeski on endine Eesti sõjaväeohvitser, kellel on rohkelt kogemusi riikidevaheliste projektide juhtimise ja elluviimise vallas. Alates 3. oktoobrist 2017 juhib ta ühtlasi RB Rail AS-i Eesti filiaali, mis loodi Eestis 2016. aasta lõpus, et edendada RB RAIL AS-i projekti edukat elluviimist.

05.10.2017

Baiba Rubesa: pooldame avatud ja üksteist austavat dialoogi

Hiljuti toimus Riias Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Rail Baltic Estonia ja RB Rail AS korraldatud kohtumine MTÜ ARB esindajatega Rail Baltica Global Project tasuvusanalüüsi teemal. Eestis on seda kajastanud ja kritiseerinud osapooled, kes ise kohtumise tunnistajaks ei olnud.

21.09.2017

Kohtumine Eesti Rail Baltica huvirühmaga

Täna olid Rail Baltica projekti elluviimisega seotud osapooled – Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, RB Rail AS ning tasuvusanalüüsi teostanud Ernst & Young (EY) kutsutud kohtuma MTÜ Avalikult Rail Balticust (MTÜ ARB) liikmetega, kes on esitanud küsimusi seoses Rail Baltica projekti tasuvusanalüüsiga (CBA). Projekti elluviijad olid valmis esitama põhjaliku selgituse Euroopa Liidu poolt finantseeritud infrastruktuuriprojektide tasuvusanalüüside koostamispõhimõtete ja metodoloogiate koostamise kohta, samuti nende peamiseid eeldusi ja põhjendusi.

18.09.2017

Konverentsil Futurism Conference 2017 arutatakse rongiliikluse ja logistika tulevikku

Tuleviku liikuvus, tehnoloogiad, tarbijate vajadused, jätkusuutlikkus, uuendus ning operatiivne elujõulisus on peamised teemad, mida arutavad täna ühisettevõtte RB RAIL tegevdirektor ja haldusnõukogu esimees Baiba Rubesa, Virgin Trains East Coasti innovatsioonijuht Mark Pettman ning Hyperloop One’i rahvusvahelise äriarenduse asepresident dr Alan James, täna Tallinnas toimuva transpordi- ja logistikateemalise ürituse Futurism Conference 2017 vestluspaneeli „Future on The Rails“ (tulevik rööbastel) raames.

07.09.2017

SELGITUSED. Miks erinevad äri-, tegevus- ja turustamisplaanid?

Rail Baltica projekti elluviimine hõlmab hulgaliselt olulisi uuringuid ja tööplaanide arendamist, mis tagavad efektiivsuse projekti strateegilise planeerimise ja elluviimise ajal ning samuti tulevikus, kui tuleb turul konkureerida teiste transpordivõimalustega . Allolevas tabelis on lühidalt selgitatud iga plaani tuuma ja olulisust Rail Baltica kontekstis. Kõik kolm plaani täiendavad üksteist ja on omavahel seotud, käsitledes põhjalikult projekti […]

23.08.2017

Elu muutev rongisõidu kogemus – pilguheit tulevikku Rail Balticaga

Rail Baltica pakub tulevikus Baltimaade reisijatele täiesti uut sõidukogemust, mida ei saa võrrelda mitte ühegi regioonis praegu olemasoleva transpordivõimalusega. Veelgi enam, uus kiirraudtee toob endaga kaasa suurenenud sõiduohutuse, mugavuse ja paindlikkuse. Ohutus Tehnoloogilised edusammud raudteesektoris on muutnud raudtee üheks ohutumaks transpordiliigiks. Suurem sõiduohutus ja inimohvrite vältimine, eelistadesteiste transpordiliikide asemel raudteed – keskmine hukkunute arv on […]

22.08.2017
14.08.2017