Hanked võtavad hoogu juurde

Majandusajaleht Dienas Bizness avaldas Rail Baltica projekti arengukäiku kirjeldava artikli, milles võtavad sõna RB Rail AS ajutine tegevjuht, juhatuse esimees ja finantsjuht Ignas Degutis ning äriarenduse juht Kaspars Briškens. // Allikas: Dienas Bizness

06.12.2018

Mineraalsete materjalide varude uuring Rail Baltica raudtee ehitamise jaoks

RB Rail AS on läbi viinud kaks kabinetiuuringut mineraalsete materjalide varude kohta Rail Baltica raudteeliini ehitamiseks Lätis ja Leedus. Mõlemad uuringud viis läbi SIA Geo Consultants koostöös UAB Geobalticuga ja need lõpetati 2018. aasta augustis. Eestis viis sarnase uuringu läbi AS Teede Tehnokeskus 2017 aastal Rail Baltic Estonia OÜ nimel.

23.11.2018

Koostöös huvigruppidega luuakse juhised Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi arendamiseks

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on alustanud Rail Baltica raudteetaristu arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi arendamist. Loodavad juhised pakuvad ühtlustatud kujundust raudteejaamade, raudteesildade, märgistuste, müratõkete, ökoduktide ning teiste struktuurielementide projekteerimiseks, mida rakendatakse Rail Baltica taristuprojekti edasisel arendamisel. Eesmärk on töötada välja uudsed lahendused, mis on majanduslikult ja tehniliselt teostatavad ning sealjuures standardiseeritud, et rakendada juhiseid rahvusvahelise raudteeliini üleselt. Ühtlasi sätestatakse juhistes piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsu võimalused ning avalikud ohutusnõuded.

20.11.2018

Hinnatakse kliimamuutuste mõju Rail Balticale

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on teostamas uuringut, et selgitada välja kliimamuutuste mõju Rail Baltica raudteeprojektile – selle ehitamisele, hooldamisele ja toimimisele. 14. novembril toimus kohtumine projektiga seotud organisatsioonide ja uuringut ellu viiva ettevõtte vahel, et arutada uuringu esmaseid tulemusi, tuvastada keskkonna mõjutegurid raudteetrassi erinevates osades ja vaadata üle strateegiad riskide maandamiseks. Uurimistöö peamine eesmärk on olla valmis projekti elutsükli vältel toimuvateks kliimamuutusteks.

15.11.2018

Rail Baltica tiim kohtus Strasbourgis projekti toetusgrupiga “Friends of Rail Baltica”

24. oktoobril toimus Strasbourgis, Prantsusmaal kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete moodustatud Rail Baltica toetusgrupi “Friends of Rail Baltica”, TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Pr. Catherine Trautmanni ja Rail Baltica projekti esindajate vahel. Kohal viibisid Rail Baltica ühisettevõtte ajutine tegevjuht Ignas Degutis, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, Läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja Dins Merirands ning Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi aseminister Ričardas Degutis. Samuti pöördusid toetusgrupi poole aseriigisekretär Andrzej Bittel ning Jakub Kapturzak Poola infrastruktuuri- ja ehitusministeeriumist ning Poola riikliku raudtee PKP S.A. Belgia esinduse juht Tomasz Lachowics.

25.10.2018

Rail Baltica projekt Eestis ja Leedus: kvalifitseerunud hankepakkujatele esitleti tehnilisi projekteerimisnõudeid

18. oktoobril korraldas kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail kohtumise ettevõtetega, kes kvalifitseerusid detailse tehnilise projekteerimise ning projekteerimise järelevalve teenuste osutamise hangetel osalemiseks. Hangetega soovitakse leida ettevõtted, kes teostaks mainitud tegevused Eestis raudteelõigul Pärnust Raplani (lõigu pikkus 71km) ning Leedus raudteelõigul Kaunasest Ramygalani (lõigu pikkus 78km). Mõlemas riigis on pakkumuse esitamiseks kvalifitseerunud kuus rahvusvahelist ettevõtet. Oma pakkumused peavad nad esitama hiljemalt 27. novembriks.

24.10.2018

Ühisettevõte esitles Rail Balticat Hiina äriringkonnale

18. oktoobril toimus Riias ärikohtumine, mis oli pühendatud Hiina ja Läti investeerimisvõimalustele infrastruktuuri arendamisel. Kohal viibisid esindajad Läti transpordisektorist ja Hiina äriettevõtetest. Ürituse eesmärgiks oli anda ülevaade turu olukorrast mõlemas riigis ja arutleda koostöö võimaluste üle.

19.10.2018

Rail Baltica kui innovatsiooniplatvorm – arendades uuendusi raudteetranspordis

11. oktoobril 2018 toimus Tallinnas Rail Baltica Business Networki ürituste raames seminar “Rail Baltica kui innovatsiooniplatvorm”, mille eesmärk oli kokku tuua eksperdid ja huvigrupid erinevatest sektoritest, et koos arutleda Rail Baltica tulevikuvõimaluste üle. Ürituse avas majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kelle sõnul on rahvusvaheline raudteeprojekt märgilise tähtsusega. Nimelt laiendab Rail Baltica olemasolevaid ärimudeleid ja aitab kujundada uusi võimalusi reisimiseks läbi erinevate transpordiliikide kombineerimise. Samuti paneb projekt aluse tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste arendamisele transpordisektoris.

17.10.2018

Värskelt ametisse nimetatud RB Rail AS’i ajutise tegevjuhi prioriteediks on Rail Baltica üksikasjaliku tehnilise projekteerimisega alustamine

27. septembril esitas RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa lahkumisavalduse. Samal päeval valiti ühisettevõtte ajutiseks tegevjuhiks ja juhatuse esimeheks Ignas Degutis, kes on tegutsenud Rubesa juhtimise all enam kui aasta RB Rail AS finantsjuhi ning juhatuse liikmena. Uuel positsioonil jätkab Degutis varasemate ametikohustuste täitmist ettevõtte finantsjuhina. Ülejäänud juhatuse koosseis, kuhu kuulub tehniline juht Mart Nielsen ja operatsioonide juht Kaspars Rokens, jääb samaks.

03.10.2018

TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus

“Ühisettevõte on kasvanud idufirma mõõtu organisatsioonist enam kui 50 liiget koondavaks professionaalseks meeskonnaks, kes juhib Rail Baltica projekti läbi planeerimis- ja projekteerimisfaasi,” sõnab TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann. Täispikkuses avalduse RB Rail AS’i juhtkonnas toimunud muutuste kohta leiab siit.

01.10.2018

RB Rail AS nõukogu määrab ajutise tegevjuhi

27. septembril, 2018 määras RB Rail AS nõukogu ettevõtte ajutiseks tegevjuhiks finantsjuhi ja juhatuse liikme Ignas Degutise. Otsus järgnes RB Rail AS tegevjuhi ja juhatuse esinaise Baiba Rubesa tagasiastumisele.

27.09.2018