Rail Baltica kui innovatsiooniplatvorm – arendades uuendusi raudteetranspordis

11. oktoobril 2018 toimus Tallinnas Rail Baltica Business Networki ürituste raames seminar “Rail Baltica kui innovatsiooniplatvorm”, mille eesmärk oli kokku tuua eksperdid ja huvigrupid erinevatest sektoritest, et koos arutleda Rail Baltica tulevikuvõimaluste üle. Ürituse avas majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kelle sõnul on rahvusvaheline raudteeprojekt märgilise tähtsusega. Nimelt laiendab Rail Baltica olemasolevaid ärimudeleid ja aitab kujundada uusi võimalusi reisimiseks läbi erinevate transpordiliikide kombineerimise. Samuti paneb projekt aluse tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste arendamisele transpordisektoris.

17.10.2018

Värskelt ametisse nimetatud RB Rail AS’i ajutise tegevjuhi prioriteediks on Rail Baltica üksikasjaliku tehnilise projekteerimisega alustamine

27. septembril esitas RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa lahkumisavalduse. Samal päeval valiti ühisettevõtte ajutiseks tegevjuhiks ja juhatuse esimeheks Ignas Degutis, kes on tegutsenud Rubesa juhtimise all enam kui aasta RB Rail AS finantsjuhi ning juhatuse liikmena. Uuel positsioonil jätkab Degutis varasemate ametikohustuste täitmist ettevõtte finantsjuhina. Ülejäänud juhatuse koosseis, kuhu kuulub tehniline juht Mart Nielsen ja operatsioonide juht Kaspars Rokens, jääb samaks.

03.10.2018

TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus

“Ühisettevõte on kasvanud idufirma mõõtu organisatsioonist enam kui 50 liiget koondavaks professionaalseks meeskonnaks, kes juhib Rail Baltica projekti läbi planeerimis- ja projekteerimisfaasi,” sõnab TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann. Täispikkuses avalduse RB Rail AS’i juhtkonnas toimunud muutuste kohta leiab siit.

01.10.2018

RB Rail AS nõukogu määrab ajutise tegevjuhi

27. septembril, 2018 määras RB Rail AS nõukogu ettevõtte ajutiseks tegevjuhiks finantsjuhi ja juhatuse liikme Ignas Degutise. Otsus järgnes RB Rail AS tegevjuhi ja juhatuse esinaise Baiba Rubesa tagasiastumisele.

27.09.2018

Ignas Degutis arutles transpordi tuleviku üle

RB Rail AS finantsjuht ning juhatuse liige Ignas Degutis osales 5. septembril Poolas Krynicas toimunud majandusfoorumi paneeldiskussioonis, mis oli pühendatud tulevikutranspordile. Degutis märkis, et transpordivaldkonna areng liigub ülemaailmselt raudteeliikluse eelistamise suunas, mis on võrreldes teiste transpordiliikidega oluliselt turvalisem, keskkonnasõbralikum ja kulutõhusam.

07.09.2018

Nimetati ametisse kolme Balti riigi ühisettevõtte AS RB Rail uus nõukogu

AS RB Rail aktsionärid – OÜ Rail Baltic Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid uue nõukogu järgmiste liikmetega: OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillave, Latvijas Dzelzceļš VAS-i juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, OÜ Rail Baltic nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, ettevõtte Latvijas Dzelzceļš aseõigusdirektor haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte ning ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomitee esimees Romas Švedas.

21.08.2018

Allkirjastati kolmas Euroopa Ühendamise Rahastu leping Rail Baltica ehitamiseks

2018. aasta 13. juulil allkirjastasid Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetuslepingu Rail Baltica raudteetaristu ehitamiseks, mille koguväärtus on 130 miljonit eurot. CEFi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest kuludest, toetades projekti elluviimist maksimaalselt 110 miljoni euroga.

18.07.2018

Kuulutatakse välja hange Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhiste loomiseks

Kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail on välja kuulutanud avaliku hanke nimetusega  “Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhised”. Hanke eesmärk on luua suunised ühtse visuaalse kujunduse rakendamiseks terve Rail Baltica raudteeliini ulatuses. Selleks, et universaalne disainlahendus vastaks ühiskonna vajadustele, tuleb juhiste ettevalmistamisel kaasata iga riigi huvigrupid, kelleks on arhitektide ühendused, ülikoolid ja sotsiaalpartnerid, s.h. puuetega inimeste, pensionäride ja peretoetuste esindajad. Hanke pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud 30. juulini 2018.

13.06.2018

Rail Baltica tehnilise projekteerimise teine hange Läti trassile kuulutati välja

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS kuulutas välja konkursi, millega liigutakse edasi Rail Baltica projekti detailsema projekteerimise faasiga Lätis. Hange raudteelõigu projekteerimiseks ja ehitusaegse autorijärelevalve teostamiseks liinil Vanagaži – Salaspils – Misa katab 60 km raudeeliinist ning viiakse läbi Läti Transpordiministeeriumi nimel. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. juuni 2018.

17.05.2018

Oluline tähis Rail Baltica edasisel planeerimisel: kinnitati projekteerimisjuhised

Eesti, Läti ja Leedu transpordivaldkonna eest vastutavad ministeeriumid on kinnitanud Rail Baltica projekteerimisjuhised, mis on raudtee infrastruktuuri projekteerimis- ning ehitamisprotsessi oluline kohustuslik alusdokument. Juhised fikseerivad mh kiiruseparameetrid: maksimum projektkiirus reisirongidele on 249 km/h ning kaubarongidele 120 km/h.

03.05.2018

Rail Baltica sõlmis taristu haldamise uuringu teostamiseks lepingu ettevõttega WS Atkins Plc

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on sõlminud Rail Baltica taristu haldamise uuringu tegemiseks lepingu konsultatsioonibürooga Atkins, kes on SNC-Lavalin Grupi liige ning tegeleb projekteerimise, insenertehniliste lahenduste ja projektijuhtimise nõustamisega. Kõnealuse uuringu hange oli välja kuulutatud 8. novembril 2017. aastal ja seal osales neli pakkujat.

23.04.2018