Läti suurim transpordifirma: Rail Baltica vähendab veokijuhtide kilomeetreid ja töötunde

Euroopa ühe suurima veoettevõtja Kreiss ja Läti ühe suurima eksportija, tootmisettevõtte Latvijas Finieris esindajad kohtusid Rail Baltica projekti kolme Balti riigi keskse projektikoordinaatori RB RAILi juhatusega. Ühiselt arutati Rail Baltica mõju ettevõtlusele. Mõlemad osapooled olid nõus, et uus raudteeühendus võib tarneahelatele ja transporditeenustele positiivselt mõjuda, eeldusel, et eri liiki vedajate ja Rail Baltica vahel luuakse koostöö, mis võimaldaks sujuvat ja õigeaegset kaubavedu.

07.12.2017

Rail Baltica on jõudnud uude etappi

22. novembril 2017 kohtusid Rail Baltica projekti rakendus- ning reguleerivads asutused – RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, Eesti Tehnilise Järelevalve Amet, Läti Raudtee Tehniline Inspektsioon, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Rail Baltica Statyba UAB ning Lietuvos Geležinekliai – konsultatsiooni- ja tehnoloogiakontserniga SYSTRA S.A., kes oli varasemalt võitnud Rail Baltica projekteerimistingimuste hanke. Kohtumise eesmärk oli arutada projekteerimistingimuste olukorda ja jõuda kokkuleppele tulevastes sammudes, sest Rail Baltica projekti rakendamine on jõudnud projekteerimisfaasi.

27.11.2017

ASi RB RAIL uus nõukogu

ASi RB RAIL aktsionärid – OÜ Rail Baltic Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa Līnijas ning UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid uue nõukogu järgmiste liikmetega: VASi Latvijas Dzelzceļš juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, VASi Latvijas Dzelzceļš aseõigusdirektor haldusküsimustes ning esimeeste nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte, OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Indrek Orav ning UAB Lietuvos Geležinkeliai Rail Baltica koordineerimisosakonna juht Arenijus Jackus.

14.11.2017

Soomlased tunnevad Rail Baltica vastu suurt huvi

Selle nädala kolmapäeval, 8. novembril Soomes toimunud Rail Baltica kohtumistel näitasid Soome esindajad üles suurt huvi loodava infrastruktuuri projekti vastu. Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner kinnitas, et Rail Baltica loob Soomele olulise transpordikanali. Kohtumistel arutleti ka seonduvaid projekte, nagu Arctic Rail ja Finest link.

10.11.2017

RB Rail AS arutas Poola kolleegidega Rail Baltica piiriülese lõigu ehitamist

7. novembril 2017 kohtusid Varssavis RB Rail ASi esindajad (tegevjuht ja juhatuse esimees Baiba Rubesa ning Leedu ja Poola esinduse juht Artūras Vilimas) Poola taristu- ja ehitusministeeriumi ministri asetäitja Andrzej Bitteli ja riikliku raudtee-ettevõtte PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. juhatuse esimehe Ireneusz Mercheliga, et arutada Rail Baltica arendust ja elluviimist kolmes Balti riigis ja Poolas.

07.11.2017

Euroopa Liidu liikuvuse ja transpordi peadirektoraat: Rail Baltica üldine tasuvusanalüüs on Euroopa Komisjoni tasuvusanalüüside koostamise normidega kooskõlas

Euroopa Liidu liikuvuse ja transpordi peadirektoraat väljendas Eesti mittetulundusühingule MTÜ ARB-le saadetud ametlikus kirjas oma veendumust, et professionaalse teenusepakkuja EY koostatud tasuvusanalüüs vastab kõigile tasuvusanalüüside koostamise normidele. Samas juhiti tähelepanu sellele, et Rail Baltica üldine tasuvusanalüüs on oluline osa Rail Baltica projektist, kinnitades investoritele, et projektiga kaasnevad hüved ületavad vajalike investeeringute kulud.

26.10.2017