Valminud on Rail Baltica ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu trassilõikudele Ülemiste- Kangru ning Kangru – Harju ja Rapla maakonna piir

Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu Rail Baltica raudteetrassil lõikudele Ülemistest Kangruni ning Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirni. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi selleks, et leida raudteele planeeringukoridoris parim asukoht ning optimaalseimad tehnilised lahendused.

18.11.2019

Detsembris toimub RB Rail AS juhatuses muudatus

Täna teatas kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht ja juhatuse esimees Timo Riihimäki oma tagasiastumisest isiklikel põhjustel. Tema viimane tööpäev ettevõttes on 19. detsember.

28.10.2019

Hakatakse juurutama Rail Baltica raudteetrassi ühist andmekeskkonda

Eesmärgiga juurutada ja rakendada ühist andmekeskkonda Rail Baltica ehitusteabe modelleerimise süsteemi jaoks, on RB Rail AS sõlminud lepingu ettevõttega Bentley Systems International Ltd. Tegemist on maailma ühe juhtiva tarkvaralahenduste pakkujaga. Rail Baltica projekti jaoks töötatakse välja, viiakse ellu ja seatakse ülesse pilvepõhine ühtne andmekeskkond, mida kasutatakse raudteeliini projekteerimis-, ehitus-, ja opereerimisfaasis. Viieks aastaks sõlmitud lepingu kogusumma ilma käibemaksuta on 1,224 miljonit eurot ja sisaldab tarkvara arendamist, elluviimist ning hooldust. Samuti litsensitasusid ja kasutajate koolitamist. Rahastus on eraldatud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) eelarvest.

21.10.2019

Ametisse nimetati RB Rail AS uus nõukogu

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS aktsionärid kinnitasid eile ettevõtte uue nõukogu. Uue nõukogu ametisse nimetamise tingis Eesti aktsionäri OÜ Rail Baltic Estonia otsus asendada OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillavee RB Rail AS nõukogus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningasega. Läti Vabariigi äriseaduse kohaselt tuleb uue nõukogu liikme ametisse määramisel nimetada ka uus nõukogu.

15.10.2019

Valminud on Rail Baltica ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud trassilõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud Rail Baltica raudteetrassil lõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega.

15.10.2019

Valminud on Rail Baltica ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud trassilõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud Rail Baltica raudteetrassil lõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega.

15.10.2019

Rail Baltica töötab välja meetmed kliimamuutuste mõju leevendamiseks raudteele

Valmis uuring, mis hindab keskkonnamuutuste mõju Rail Baltica opereerimisele ja hooldustöödele selle elutsükli vältel. Viimase 30 aasta kliima- ja ilmastikuandmetele ning riiklikele kliimaprognoosidele tuginedes jõuti uuringus järeldusele, et talved on Balti regioonis tulevikus leebemad ja võrreldes praegusega vähema lumega. Samas peab arvestama märjema lumega, jäitevihmaga ning senisest sagedasema jäitega. Suvel hakkavad suurema tõenäosusega esinema kuumalained, mille käigus võivad soojakraadid tõusta üle 40 kraadi.

27.09.2019

RB Rail AS loob Rail Baltica projekti elluviimise tõhustamiseks uue juhatuse liikme ametikoha

Viimase kuue kuu jooksul on Rail Baltica projekt edukalt jõudnud põhiliini ja taristuobjektide projekteerimise faasi. Seoses projekti jõudmisega uuele tasemele, peab kolme Balti riigi ühisettevõte oluliseks kohandada oma struktuuri – nimelt luuakse uus juhatuse liikme ametikoht, mis kannab nime programmijuht. Esialgu kümnest eksperdist koosneva meeskonna juhina vastutab programmijuht Rail Baltica projekti elluviimise eest kõigis kolmes Balti riigis.

11.09.2019

Alustatakse Rail Baltica põhiliini projekteerimisega Tallinn-Rapla lõigul

14. juunil 2019 sõlmis Rail Baltica ühisettevõte kaks uut projekteerimislepingut kiirraudtee projekteerimiseks Eestis ja Leedus. Mõlemad lepingud allkirjastati tunnustatud Hispaania insenerifirmaga IDOM Consulting, Engineering, Architecture. Rail Baltica projekteerimistöödega alustatakse Eestis lõigul Tallinn-Rapla ja Leedus lõigul Ramygala–Läti/Leedu piir. Kahe lõigu pikkus on kokku 139 km, sellest tulenevalt on projekteerimistööd käimas Rail Baltica põhiliinil 288 km ulatuses.

14.06.2019