Veselības apdrošināšnas polises RB Rail AS darbiniekiem, RBR 2021/20

Izsludināts: 14.09.2021
Slēgts: 07.01.2022
Tiesības slēgt līgumu:

Atklāts konkurss “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” (identification No RBR 2021/20)

Pasūtītājs, akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem”, id. Nr. RBR 2021/20.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2021/20.

Piemērojamais CPV kods 3 (trīs) iepirkuma priekšmeta daļām ir: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

Daļa Nr. 1 “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Igaunijā”

Daļa Nr. 2 “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Lietuvā”

Daļa Nr. 3 “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Latvijā”

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos šim atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem (turpmāk – Pakalpojumi). Pakalpojumi jāsniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.daļai “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Igaunijā”, 2.daļai “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Lietuvā” un 3.daļai “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem Latvijā”.

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62182 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Atklāta konkursa dokumenti” zemāk). Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/62182 līdz 2021.gada 3.novembra, plkst. 11:00 (Laika josla EET, Rīga (Latvija).

Tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu tiks pieņemti un novērtēti dalībai atklātā konkursā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājums jāiesniedz rakstiski angļu vai latviešu valodā (ja iesniegts latviešu valodā, kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma tulkojums angļu valodā).

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2021.gada 3.novembrī, plkst. 11:00 (Laika josla EET, Rīga (Latvija). Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona

Žaneta Podniece, iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 29356405, e-pasta adrese: zaneta.podniece@railbaltica.org.

Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

 1. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 2. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem) (Lejuplādēt).
 3. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar pielikumiem ar 20.09.2021. grozījumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 4. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar 20.09.2021. grozījumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem) (Lejuplādēt).
 5. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 24.09.2021. (Lejuplādēt).
 6. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 08.10.2021. (Lejuplādēt).
 7. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar 07.10.2021. grozījumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 8. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar 07.10.2021. grozījumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem (Lejuplādēt).
 9. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 14.10.2021. (Lejuplādēt).
 10. Koriģēta 14.10.2021. sniegtā otrā atbilde uz ieinteresēto piegādātāju uzdoto jautājumu (Lejuplādēt).
 11. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar pielikumiem ar pagarinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu Angļu valodā (Lejuplādēt).
 12. Atklāta konkursa “Veselības apdrošināšanas polises RB Rail AS darbiniekiem” nolikums ar pielikumiem ar pagarinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem (Lejuplādēt).
 13. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 25.10.2021. (Lejuplādēt).
 14. Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums, 03.11.2021. (Lejuplādēt).
 15. Ziņojums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3. (Lejuplādēt) un pielikums Nr.1. (Lejuplādēt).
 16. Ziņojums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2. (Lejuplādēt).
 17. Ziņojums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1. (Lejuplādēt).
 18. Līgums daļā Nr. 1, 07.01.2022. (download).
 19. Līgums daļā Nr. 2, 04.01.2022. (download).
 20. Līgums daļā Nr. 3, 04.01.2022. (download).