Uuring: 80% ettevõtetest andis Rail Baltica hangete tingimustele positiivse tagasiside

2020. aasta lõpus korraldas Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS turuosalistele suunatud küsitluse, et koguda praegustelt ja tulevastelt lepingupartneritelt tagasisidet turu hetkeolukorra kohta, mida mõjutas COVID-19 ning saamaks täiendavat tagasisidet järgnevate Rail Baltica projekti hangete läbiviimiseks. Küsitlusele vastasid 77 ettevõtte esindajad nii Euroopa riikidest kui ka kaugemalt.

Küsitlus keskendus materjali tarnijate, teenuse osutajate ja tööde teostajate nägemusele, arvestades tänaseks kujunenud turu-olukorda ja võimalikku lähitulevikku. Lisaks olid küsimused Rail Baltica projektis rakendatavate hanke- ja lepingutingimuste kohta, soovitustega pakkujate kvalifitseerimiseks ja pakkumuste hindamiseks.

“Ligi 80% vastanutest pidas seni rakendatavaid Rail Baltica hangete üldtingimusi sobivaks, andes seeläbi positiivse tagasiside nende kõrge kvaliteedi kohta. See on väga positiivne ja kõrge hinnang,” ütles RB Rail ASi hangete osakonna juht Kristjan Piirsalu.

 

 

Kinnitust leidis seegi, et potentsiaalsed pakkujad eelistavad võimalust esitada väärtuspakkumust lisaks hinnale, vastukaaluks ainult hinnal põhinevale pakkumuste hindamisele. Hinnal põhinevad hanked eeldavad hankijalt väga täpset ning detailset tehnilist kirjeldust ning head kursisolekut kõikide turul olevate lahendustega, samas näitavad hinnangukriteeriumid hankija jaoks olulisi aspekte, kus odavaim pakkumine ei pruugi tagada parimat lõpplahendust.

Pakkumuste hindamise tingimuste kohta saime olulist tagasisidet selle osas, et olulisemate Rail Baltica hankemenetluste jaoks rakendatavad hindamistingimused, mis sisaldavad lisaks maksumusele ka muid olulisi kriteeriume, nagu metoodika, riskimaandamine, ajagraafiku kvaliteet, keskkonnaaspektid, ohutus, vastavad enamjaolt turuosaliste ootustele.

Vastajate hinnangul suurendavad COVID-19 riskide vältimiseks ja maandamiseks rakendatavad abinõud pakkumuste maksumust ning likviidsuse säilitamiseks vajatakse hankijatelt suuremas mahus (11–15% ulatuses) ettemaksu. Tulenevalt hangitava olemusest oleme mõnedes lepingutes juba rakendanud ettemaksu põhimõtet ning sellega ka jätkatakse.

„Küsitluse tulemusi vaadates on rõõm näha, et Rail Baltica projekti hangete praktika ja nõuded vastavad suures osas turuosaliste ootustele,” märkis Piirsalu. “Samas kinnitavad turuosaliste vastused ka meie arusaama, et kriis on avaldanud mõju enamusele vastajatest, kes näevad raskusi ees ootamas ka lähema aasta jooksul. Siin oleme astunud juba samme Rail Baltica projekti hankepoliitika uuendamisel täiendava paindlikkuse loomiseks kvalifitseerimistingimustes. Me jätkame hangete eelsete turu-uuringute tegemise praktikaga, et jätkuvalt omada kõige uuemat infot tingimuste seadmiseks hangetes.”

Küsimusele, kas teie ettevõtte on viimase 8–12 kuu jooksul kogenud COVID-19 kriisi negatiivseid mõjusid, vastas enamik osalejatest, et suurim mõju on tulenenud tarnijatest:  seda nii tarneahelate katkemisest, tarnijate vahetusest, tarnijate poolt rakendatavate maksetähtaegade lühenemisest kui ka hinnatõusudest.

 

 

Kogutud vastused saavad olema oluliseks sisendiks Rail Baltica seniste hanke- ja lepingutingimuste parendamiseks ja täiendamiseks.

Küsitluse kokkuvõtte leiab siit.

 

19.05.2021