Rinkos apklausa: apie 80 proc. įmonių teigiamai vertina „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų sąlygas

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail“ atliko tarptautinės rinkos apklausą*, kurios tikslas buvo surinkti esamų ir potencialių partnerių atsiliepimus apie dabartinę rinkos būklę, COVID-19 sukeltą poveikį ir rekomendacijas dėl tolimesnių „Rail Baltica“ globalaus projekto konkursų. Tyrime dalyvavo 77 Europos ir už jos ribų esančios įmonės. 80 proc. jų teigiamai vertina „Rail Baltica“  globalaus projekto viešųjų pirkimų sąlygas. 

Atsižvelgiant į esamą rinkos būklę ir netolimos ateities scenarijus, apklausoje daugiausia dėmesio buvo skirta medžiagų bei paslaugų teikėjų ir rangovų turimoms vizijoms. Be to, apklausoje kelti klausimai apie pirkimo ir sutarties sąlygas, kurios vykdomos įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, pateiktos rekomendacijos dėl dalyvių kvalifikacijos ir konkursų vertinimo. 

„Beveik 80 proc. apklaustųjų teigė, kad taikomos „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų sąlygos yra aukštos kokybės. Tai labai teigiamas įvertinimas“, – sako „RB Rail“ Viešųjų pirkimų direktorius Kristjan Piirsalu. 

 

 

Kaip parodė apklausa, tiekėjai labiau norėtų dalyvauti konkursuose, kuriuose vertinama ne tik mažiausia kaina, bet ir kiti kriterijai. Mažiausios kainos vertinimu pagrįstuose konkursuose perkančioji organizacija turi pateikti  tikslų ir išsamų techninį aprašymą. Taip pat turi būti gerai suprantami visi rinkoje esantys sprendimai. Taikomi vertinimo kriterijai parodo perkančiajai organizacijai aktualiausias sritis, kuriose pigiausias sprendimas nebūtinai gali būti pats geriausias reikalingas sprendimas. 

Kalbant apie konkursų sąlygas ir pasiūlymų vertinimo sąlygas, apklausa parodė, kad svarbiausioms „Rail Baltica“ globalaus projekto pirkimų procedūroms taikomos vertinimo sąlygos, kurios apima ne tik kainą, bet ir kitus svarbius kriterijus. Tokius kaip metodologiją, rizikos mažinimą, darbų grafiko kokybę, aplinkosaugą, saugumą. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo praktika taip pat labiausiai atitinka ir tiekėjų lūkesčius. 

Respondentų teigimu, priemonės, kurių buvo imtasi siekiant išvengti ir sušvelninti COVID -19 sukeliamą riziką, padidina pasiūlymų kainą. O norint užtikrinti likvidumą, situacija reikalauja iš perkančiųjų organizacijų užtikrinti didesnes išankstinio mokėjimo sumas (11–15 proc.). Išankstinio apmokėjimo principas jau įgyvendintas kai kuriose sutartyse ir ši praktika bus tęsiama. 

 

 

„Iš apklausos rezultatų matome, kad taikoma „Rail Baltica“ projekto pirkimų praktika ir reikalavimai iš esmės atitinka rinkos dalyvių lūkesčius“, – pažymi K. Piirsalu. „Tačiau rinkos dalyvių atsakymai taip pat patvirtina, kad krizė turi tam tikrą poveikį ir rinkos dalyviai numato susidursiantys su sunkumais ateinančiais metais. Norėdami išspręsti problemas, mes jau ėmėmės veiksmų atnaujinti globalaus projekto pirkimų politiką ir kvalifikacijos reikalavimus padaryti lankstesniais. Laikysimės išankstinių rinkos tyrimų praktikos, kad ir toliau turėtume atnaujintą informaciją apie rinkos būklę. “ 

Į klausimą, ar jūsų įmonė per pastaruosius 8 – 12 mėnesių patyrė neigiamą COVID-19 krizės sukeltą poveikį, dauguma dalyvių atsakė, kad didžiausią poveikį pajuto iš tiekėjų pusės: tiekimo grandinių sutrikimas, tiekėjų pasikeitimas, tiekėjų taikomų mokėjimo terminų sutrumpinimas ir kainų padidėjimas. Ateityje apklaustieji prognozuoja neigiamą įtaką dėl užsakymų mažėjimo. 

 

 

Apklausos metu gauti atsakymai taps svarbiu indėliu toliau tobulinant „Rail Baltica“ globalaus projekto pirkimus ir sutarties sąlygas. 

*„RB Rail“ tarptautinės rinkos apklausa, 2020 m. pab. 

19.05.2021