Tirgus aptauja: aptuveni 80% uzņēmumu pozitīvi vērtē Rail Baltica iepirkumu nosacījumus

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS veicis globālu tirgus pētījumu* ar mērķi apkopot esošo un potenciālo piegādātāju atsauksmes par globālā projekta iepirkumu procesu, Covid-19 ietekmi un tirgus situāciju. Kopumā 77 uzņēmumi no visas Eiropas piedalījušies aptaujā, un aptuveni 80% no tiem Rail Baltica iepirkumu nosacījumus vērtē pozitīvi.

Aptaujas saturs galvenokārt koncentrējās uz materiālu piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju redzējumu par pašreizējo tirgus situāciju un īstermiņa nākotnes scenārijiem. Papildus aptaujas ietvaros tika ietverti jautājumi par Rail Baltica iepirkumu līgumu nosacījumiem, tostarp rekomendācijām pretendentu kvalifikācijai un piedāvājumu izvērtēšanai.

“Gandrīz 80% respondentu līdz šim Rail Baltica iepirkumu projektiem piemērotos nosacījumus novērtē kā atbilstošus, kā arī atzinīgi vērtē iepirkumu augsto kvalitāti. Tas ir pozitīvs un visnotaļ augsts novērtējums,” skaidro Kristjans Pīrsalu, RB Rail AS Iepirkumu departamenta vadītājs.

 

Aptauja arī atklāja, ka piegādātāji labāk izvēlētos piedalīties iepirkumos, kuru kritēriji ir balstīti uz piedāvājuma kvalitāti un pievienoto vērtību, nevis tikai cenu. Iepirkumi, kuros izvēle tiek izdarīta pēc zemākās cenas, paredz, ka tehniskās specifikācijas aprakstam ir jābūt precīzam un detalizētam, ir nepieciešama laba izpratne par visiem tirgū pieejamajiem risinājumiem, kā arī vienlaikus vērtēšanas kritērijiem ir jākoncentrējas uz jomām, kas ir visatbilstošākās pasūtītāja vajadzībām, savukārt lētākais piedāvājums ne vienmēr var nodrošināt labāko gala rezultātu.

Kas attiecas uz piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, aptaujas rezultāti arī parādīja, ka vērtēšanas kritēriji, kas tiek piemēroti svarīgākajām Rail Baltica iepirkumu procedūrām, ietver ne tikai izmaksu novērtējumu (cenu), bet arī citus svarīgus kritērijus, kā, piemēram, metodoloģiju, risku izvērtējumu, plānotā projekta realizācijas laika grafika kvalitāti, vides un drošības aspektus, un citus kvalitātes kritērijus, kas tostarp saskan arī ar piegādātāju domām par atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem.

Pēc respondentu domām, pasākumi, kas veikti, lai izvairītos vai preventīvi novērstu ar Covid-19 saistītos riskus, palielina kopējās līguma izpildes izmaksas, tādēļ, lai nodrošinātu likviditāti, nepieciešama lielāka avansa maksājuma summa (11-15%) no pasūtītāja puses. Dažos līgumos jau ir ieviesta priekšapmaksas kārtība, un šo pieeju plānots piemērot arī turpmāk.

 

“Izvērtējot aptaujā iegūtos rezultātus, mēs redzam, ka Rail Baltica līdzšinējā iepirkumu prakse un prasības lielā mērā saskan ar tirgus dalībnieku ekspektācijām,” stāsta Pīrsalu.

“Vienlaikus tirgus dalībnieku sniegtās atbildes arī apstiprina mūsu izpratni, ka Covid-19 situācija ir radījusi negatīvu ietekmi, un tirgus dalībnieki paredz grūtības arī nākamajā gadā. Lai novērstu bažas, mēs jau esam veikuši pirmos pasākumus, lai uzlabotu un atjaunotu globālā projekta iepirkumu politiku un piemērotu papildus elastību kvalifikācijas prasībām, tādējādi pieskaņojoties situācijai tirgū. Tāpat mēs arī turpināsim veikt tirgus izpētes, lai labāk izprastu esošo tirgus situāciju un spētu tai pielāgoties.”

Uz jautājumu, vai uzņēmums pēdējo 8 līdz 12 mēnešu laikā piedzīvojis negatīvu ietekmi uz biznesa operācijām, lielākā daļa respondentu norādīja, ka vislielākā ietekme bijusi uz piegādātāju darbu, tostarp traucēta piegādes ķēžu darbība, īsāki apmaksu termiņi un cenu kāpums.

 

Apkopotās respondentu atbildes tiks izmantotas turpmākā Rail Baltica iepirkumu un līgumu nosacījumu uzlabošanā. Rail Baltica 2021.gada iepirkumu plāns pieejams globālā projekta oficiālajā: www.railbaltica.org

 

* RB Rail AS globālā tirgus aptauja, 2020. gada nogale

 

19.05.2021