RB ekspluatatsioonikava koostamiseks kuulutati välja hange

Rail Baltica projekti rakendamise koordineerimiseks loodud ühisettevõte RB RAIL AS kuulutas välja avatud hanke „Raudtee ekspluatatsioonikava koostamine“, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. september 2017. Hanke eesmärgiks on Rail Baltica raudteekoridori üldise tegevusplaani kontseptsiooni koostamine lühiajalises, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis. Kontseptsiooni põhjal organiseeritakse Rail Baltica raudteel realiseeritav transport.

Ekspluatatsioonikava  peab võtma arvesse kõiki Rail Baltica raudtee tõhusaimaks toimimiseks vajalikke füüsilisi, tehnilisi, inim- ja organisatsioonilisi tegureid ning võimalusi ja selle peamisteks eesmärkideks on vähendatud operatiivkulud taristule ning optimeeritud transpordiplaanid lõppklientidele. Kava võimaldaks tulevikus suurima turuosa üleminekut raudteeliiklusele, eelkõige Rail Balticale, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi eesmärkidega.

 Koostatava uuringu tulemusi kasutatakse tehniliste lahenduste täiustamiseks ja parandamiseks ning Rail Baltica rajamise planeerimiseks. Ühtlasi aitab see optimeerida investeeringuid ehitamise ajal.

Täpsemat teavet hanke kirjelduste kohta leiate aadressilt https://www.railbaltica.org/et/tenders/. Kontaktisik üksikasjaliku teabe saamiseks hanke korralduslike aspektide kohta on Mārtiņš Blaus, juhtiv hankespetsialist (+371 28118533, martins.blaus@railbaltica.org). Avatud hanke sisulistes küsimustes võtke ühendust projektiassistendi Kristaps Rudzisiga (+371 2815 0101, kristaps.rudzis@railbaltica.org).

Lisateave Rail Baltica tegevusplaani kohta on saadaval projekti ametlikul veebilehel siin.

29.08.2017