Uus trammiliin, RB Ülemiste – Tallinna lennujaam, tervitab esimesi reisijaid

30. augustil toimus uue, tulevast Rail Baltica Ülemiste terminali ja Tallinna lennujaama ühendava trammitee pidulik avatseremoonia. Uus trammiliin pakub mugavat alternatiivi liikumiseks lennujaama ja ülejäänud linna vahel nii Tallinna elanikele kui linnakülalistele.

Trammitee pikenduse rajamine oli linna ja riigi koostööprojekt. „Uus trammiliin, mis nüüdsest alates seob kokku lennujaama, Rail Baltica tulevase põhilise reisiterminali Ülemistel ja Tallinna kesklinna, on sajandi taristuprojekti esimene käegakatsutav tulemus. See on hea näide sellest, kuidas erinevate osapoolte koostöös on võimalik projekte ladusalt teostada ning luua transpordiühenduste osas uut kvaliteeti,“ lausus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare.

Trammiliini ehitamine algas 2016. aasta augustis ja tööd lõpetatakse täielikult hiljemalt 2017. aasta novembris.Trammitee ja tunneli ehitasid AS Merko Ehitus Eesti ning KMG Inseneriehituse AS.

RB Ülemiste ja Tallinna lennujaama vahelist trammiteed rahastab Euroopa Liit, Rail Baltica taristu ehitamiseks mõeldud Euroopa ühendamise rahastu toetusega, kuna on vaja parandada ühenduvust Tallinnas, et oleks võimalik vedada rohkem reisijaid Rail Baltica terminali Ülemistesse, siis kui see valmib. See samm ühtib ka projekti eesmärgiga vähendada saastet, mida põhjustavad mitte ainult igapäevane isikliku transpordi kasutamine pikemateks reisideks, vaid ka isikliku sõiduauto kasutamine ja taksoga sõitmine, et jõuda linnast terminali. Hinnangute kohaselt hakkavad trammid tipptundidel sõitma iga 6 minutit tagant.

Tööde maksumus on umbes 11,5 miljonit eurot. 85% kuludest rahastatakse Euroopa ühendamise rahastu vahenditega Rail Baltica projekti ja sellega külgneva taristu arendamise raames. Riikliku kaasrahastuse katab Tallinna linn.

Veel sel aastal asutakse Rail Baltica projekti raames uurima, kuidas parimal viisil ühendada trammiliiklusega Ülemiste terminal ja Vanasadam. Eesmärgiks on ühendada omavahel kolm Tallinnas asuvat Euroopa tähtsusega transpordi sõlmpunkti – lisaks  Rail Baltica Ülemiste terminalile ja Tallinna lennujaamale ka aastas 10 miljonit reisijat teenindav Vanasadam.

30.08.2017