Paskelbtas Rail Baltica veiklos plano konkursas

Bendra įmonė AS „RB RAIL“, koordinuojanti tarptautinio Rail Baltica projekto įgyvendinimą, paskelbė atvirą konkursą „Geležinkelio veiklos plano parengimas“. Savo pasiūlymus konkursui galima teikti iki 2017 m. rugsėjo 26 d. Konkurso tikslas yra parengti trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio bendrą Rail Baltica geležinkelio koridoriaus veiklos plano modelį. Veiklos plano modelis tai siūloma transporto organizavimo koncepcija, kuri bus įgyvendinta Rail Baltica geležinkelio projekte.

Plane bus numatyti visi fiziniai, techniniai, žmogiškieji ir organizaciniai veiksniai bei ištekliai, būtini norint užtikrinti veiksmingiausią Rail Baltica geležinkelio veiklos organizavimą. Pagrindiniai plano siekiai yra mažos veiklos sąnaudos visu infrastruktūros eksploatavimo laikotarpiu ir optimizuoti transporto planai galutiniams naudotojams. Tai leis perkelti didžiausią rinkos dalį į geležinkelių sistemą, ypač į Rail Baltica, laikantis Europos Sąjungos finansavimo instrumento Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) tikslų.

Veiklos plano studijos rezultatai bus naudojami gryninant ir tobulinant Rail Baltica techninius sprendimus ir įgyvendinimo planavimą. Jie taip pat bus naudojami optimizuojant investicijas statybos etape.

Daugiau informacijos, įskaitant pirkimo sąlygas, rasite tinklalapyje http://railbaltica.org/lt/tenders/. Kontaktinis asmuo, kuris gali suteikti išsamią informaciją apie organizacinius viešojo pirkimo aspektus, yra Mārtiņš Blaus, vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas (tel. + 371 281 18 533, martins.blaus@railbaltica.org). Atviro konkurso klausimais kreiptis į Kristaps Rudzis, projekto asistentą (tel. + 371 281 50 101, kristaps.rudzis@railbaltica.org).

Daugiau apie Rail Baltica veiklos planą skaitykite aiškinamojoje medžiagoje oficialiame projekto tinklalapyje čia.

29.08.2017