Izsludināts konkurss par RB operacionālā plāna izstrādi

Kopuzņēmums RB RAIL AS, kura izveides mērķis ir Rail Baltica Globālā projekta īstenošana un koordinēšana, ir izziņojis atklātu konkursu “Dzelzceļa operacionālā plāna izstrāde”, kuram pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 26. septembrim. Iepirkuma uzdevums ir sagatavot vispārēju operacionālā plāna konceptu Rail Baltica dzelzceļa koridoram īstermiņā, vidējā termiņā un garākā termiņā. Operacionālā plāna koncepts būs ierosinātais Rail Baltica pārvadājuma organizācijas piedāvājums.

 Pētījums aptvers visus fiziskos, tehnoloģiskos, cilvēciskos un organizatoriskos faktorus un resursus, lai izveidotu visefektīvāko ražošanas organizāciju. Galvenie plāna izstrādes mērķi ir samazināt operacionālās izmaksas infrastruktūras dzīves cikla laikā, kā arī nodrošināt infrastruktūras izmantotāju pārvadājuma plānu optimizāciju, tādejādi sekojot Eiropas Savienības infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) izvirzītajam mērķim un pārnest pēc iespējas lielāku tirgus daļu uz dzelzceļu – jo īpaši Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru.

Operacionālā plāna pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai precizētu un uzlabotu tehniskos risinājumus un plānošanas procesus, kas saistīti ar Rail Baltica projekta ieviešanu. Projekta būvniecības fāzē plāns piedāvās investīciju optimizēšanas risinājumus. 

Vairāk informācijas, ieskaitot iepirkuma specifikāciju, iespējams atrast http://railbaltica.org/lv/tenders/. Detalizētāku informāciju par iepirkuma organizatoriskajiem aspektiem sniegs Mārtiņš Blaus, vecākais iepirkumu speciālists, (+371 28118533, martins.blaus@railbaltica.org). Par jautājumiem, kas attiecas uz atklāto konkursu, lūgums sazināties ar projekta asistentu Kristapu Rudzi (+371 28150101, kristaps.rudzis@railbaltica.org).

Lai uzzinātu vairāk par Rail Baltica operacionālo plānu, aicinām apskatīt skaidrojošo materiālu par projektam nozīmīgu pētījumu atšķirībām. Materiāls pieejams projekta oficiālajā mājaslapā šeit.

29.08.2017