TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus

Meil on rõõm teiega jagada TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldust Rail Baltica projekti rakendamise kohta. 

 

6. juuni, Brüssel
CATHERINE TRAUTMANNI, TEN-T VÕRGUSTIKU PÕHJAMERE-BALTI KOORDINAATORI AVALDUS
 
TEN-T võrgustiku Põhjamere-Balti koridori koordinaatorina olen rahul täna Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Euroopa Ühendamise Rahastu ettepanekutega finantseerimiskavaks aastatel 2021-2027. Kavandatava transporikoridori pikendamine loob uusi strateegilisi võimalusi majanduskoridori arendamiseks. Olulisima puuduva lüli Põhjamere-Balti transpordikoridoris, Rail Baltica rahastamine jätkub Euroopa Liidu poolt suurima, kuni 85% kaasfinantseerimise määra ulatuses juhul, kui Euroopa Liidu Komisjoni ettepanek kinnitatakse Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Liidu Parlamendi poolt eesootavatel läbirääkimistel. Veelgi enam, Euroopa Ühendamise Rahastule koostatud eelarveraamistik on võrreldes eelmise rahastusperioodiga kasvanud ja pakub Ühtekuuluvusfondi nõuetele vastavatele projektidele võimalust taotleda rahastust summast, mis kantakse Euroopa Ühendamise Rahastule järgmise rahastusperioodi alguses. Teostusküpsetel projektidel on seega võimalus konkureerida rahastuseks riiklike assigneeringute üleselt. Täiendav lisarahastus võib tuleneda ka sõjaväelise liikuvuse voost. Nüüd on projekti eestvedajate ülesandeks viia õigeaegselt lõpule ettevalmistavad uuringud ja projekteerimiskavad, eesmärgiga saada osa tulevikuvõimalustest. Eesmärgiga tugevada projektijuhtimist RB Rail katusorganisatsiooni all ja ellu viia sätestatud kokkulepped ning edasised meetmed, on vajalik kõrgetasemeline koostöö kõigi partnerite vahel.
 
 
 
 
07.06.2018