Katerinas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatores, paziņojums

Mēs ar lielāko prieku vēlamies dalīties ar Katrīnas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora koordinatores, vēstuli par Rail Baltica projekta ieviešanu. 

 

Brisele, 2018. gada 6. jūnijs
Katerinas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatores, paziņojums
 
Kā Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatore, esmu apmierināta ar priekšlikumu, ko Eiropas Komisija ir pieņēmusi saistībā ar jauno infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF) nākamajam daudzgadu finanšu plānam no 2021. līdz 2027. gadam. Ierosinātie koridora papildinājumi sniegs jaunas stratēģiskās dimensijas un iespējas ekonomiskās telpas attīstībai. Galvenajam trūkstošajam starprobežu posmam Ziemeļjūras – Baltijas koridorā, Rail Baltica projektam, būs iespēja turpināt saņemt ES finansējumu ar augstāko pieļaujamo likmi (līdz 85%), ja Komisijas priekšlikums tiks apstiprināts diskusijās starp Ministru Padomi un Eiropas Parlamentu. Kā arī, budžeta aploksne, kura piedāvāta infrastruktūras savienošanas instrumentam (CEF) ir ne tikai lielāka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, bet arī sniedz iespēju projektiem, kas piemēroti Kohēzijas Fondam, sacensties par daļu no finansējuma, kas tiek virzīts infrastruktūras savienošanas instrumentam, jau no nākamā finanšu perioda sākuma. Projektiem, kas demonstrēs nozīmīgu ieviešanas progresu, būs iespēja konkurēt par finansējuma piešķiršanu papildus nacionālajām aploksnēm. Kā arī, papildus finansējums var tikt piešķirts no budžeta, kas paredzēts militārās mobilitātes spēju uzlabošanai. Šobrīd projekta īstenotājiem nepieciešams savlaicīgi pabeigt sagatavošanās pētījumus un būvprojektus, lai spētu izmantot nākotnes iespējas. Noslēgtās vienošanās un turpmākie pasākumi, lai RB RAIL AS vadībā stiprinātu projekta pārvaldību, nodrošinās nepieciešamo augsta līmeņa sadarbības prasību izpildi visu projekta partneru vidū.
 
 
 
07.06.2018