Kuulutatakse välja hange Rail Baltica elektrifitseerimise ja selle kasutuselevõtu strateegia koostamiseks

Kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB RAIL on välja kuulutanud avaliku hanke “Rail Baltica elektrifitseerimise ja selle kasutuselevõtu strateegia” eelanalüüsi teostamiseks. Pidades silmas koostalitlusvõimet ja kulutõhusust otsitakse lahendust olulisele raudteetaristu komponendile.
 
Projekt hõlmab kolme Balti riiki: Eestit, Lätit ja Leedut. Eelanalüüsi eesmärk on pakkuda välja lahendus Rail Baltica raudteeliini ühise elektrifitseerimissüsteemi loomiseks. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. juuli 2018.
 
Avaliku konkursi tulem peab sisaldama tehnilist eelanalüüsi, mis aitab ette valmistada tervilikku hanget energiasäästliku Rail Baltic Global Project elektrifitseerimussüsteemi loomiseks. Hange peab hõlmama laiaulatuslikku tehnilist ettevalmistustööd ja põhjalikku tarne- ning turu-uuringut.
 
„Otsime terviklahendust Rail Baltica elektrifitseerimissüsteemi loomisele, mis läbib kõiki kolme riiki ja tagab süsteemi koostalitlusvõime. Töö eesmärk on selgitada välja selleks kõige kulutõhusam viis, tagada ühtne kvaliteedikontroll ja koostada järelvalve mehhanism. Töö peab välja tooma võimalused, kuidas saame luua energiasäästilkku süsteemi, pidades silmas elektriühenduse keskkonnamõju ja kõrgeid standardeid,“ selgitab RB Raili tehniline juht Mart Nielsen.
 
Ta lisab, et Rail Baltica elektrifitseerimine aitab vähendada CO2 taset reisijate ja kaubaveo sektoris, toimides seejuures ka enegiasäästlikult. „Eelanalüüsiga otsime lahendust, mis on raudteetranspordis madalaima võimaliku müratasemega,“ ütleb ekspert.
 
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-hangete süsteemi kaudu aadressil: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11344.
 
Täiendav teave hangete kohta on leitav järgnevalt aadressilt https://www.railbaltica.org/tenders/.
29.05.2018