Rail Baltica trassi raudteeohutuse hindamisteenuse pakkuja on valitud

Rail Baltica globaalse projekti koordinaator RB Rail AS koos projekti elluviivate asutustega SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Rail Baltic Estonia OÜ ja AB LTG Infra allkirjastas lepingu mahus 4 543 292 eurot Certifer SA-ga, kes hakkab tegema kogu Rail Baltica trassi raudteeohutuse alast hindamist (Assessment Body, AsBo) projekteerimise, ehituse ja rakendamise etapiddes kogu projekti ajal.

 AsBo ülesanne raudteeohutuse audiitorina on koostada lõplikud ohutushindamise aruanded, mis esitatakse riiklikele ohutusega tegelevatele asutustele, et saada luba uue Rail Baltica trassi kasutusele võtmiseks ning rongide opereerimiseks raudteel.

„Rail Baltica megaprojekti õnnestumise üks eeldusi on ühtsete standardite ja protseduuride, eriti just ohutuse ja turvalisuse osas, tagamine projekti üleselt,“ lausus Marc Philippe el Beze, RB Rail ASi tehniline juht ja juhatuse liige. „Raudteeohutuse audiitori kaasamine võimalikult varajases etapis on oluline, et tagada Rail Baltica infrastruktuuri, elektri-, liiklusjuhtimis-  ja turvangusüsteemide ohutu ja töökindel toimimine.“

Certifer SA on 1997. aastast Prantsusmaal tegutsev sertifitseeritud raudtee ettevõte, mis pakub inspekteerimise, sertifitseerimise ja testimise korraldamise teenuseid üle kogu maailma raudteedel ja linnatranspordis.

„Certifer on osalenud enamikes Euroopa infrastruktuuri projektides, nagu Pariisi–Bordeaux’ liin, Y-Vasca Hispaanias, High Speed 2 Suurbritannias, ning tavapäraste liinide projektides Taanis ja Belgias. Võimalus osaleda järgmise kümne aasta suurimas projektis ehk olla osa Rail Balticast oli meie jaoks kindel soov ning tunneme uhkust ja põnevust, et saame töötada raudteeohutuse audiitorina, aasta pärast seda, kui saime partneriks teavitatud asutusena (NoBo),“ sõnas Pierre Kadziola, Certifer SA juhatuse esimees.

Valitud AsBo teenusepakkuja hindab Rail Baltica Global projekti, veendudes välise sõltumatu ja sertifitseeritud asutusena, et Rail Baltica rakendab ühiseid ohutusmeetodeid ja riskihindamist (CSM-RA) vastavalt Euroopa õigusaktidele. AsBo teenused annavad seega raudteesüsteemi ohutuse tagamiseks vajaliku tagatise.