Kopuzņēmums izsludina atklātu konkursu Rail Baltica elektrifikācijas iepirkuma un ieviešanas stratēģijas izstrādei

Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS izsludinājis atklātu konkursu “Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģija”, ar identifikācijas nr. RBR 2018/8. Lai veicinātu dzelzceļa savienojamību, savietojamību un izmaksu efektivitāti visā tā garumā, Baltijas valstis uzticējušas kopuzņēmumam izstrādāt nozīmīgu dzelzceļa infrastruktūras elementu – enerģijas apgādes apakšsistēmu – konsolidētā veidā visam Rail Baltica projektam Baltijas valstīs. Šī nozīmīgā pētījuma ietvaros tiks radīts vienots elektrifikācijas risinājums Rail Baltica dzelzceļa līnijai visā tās garumā. Ieinteresētie piegādātāji aicināti iesniegt savus priekšlikumus līdz 2018. gada 4. jūlijam, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.
 
Šī iepirkuma mērķis ir pētījums, kas nosaka iepirkuma un ieviešanas stratēģiju un vienota risinājuma izveidi enerģijas apgādes apakšsistēmas ieviešanai Rail Baltica globālā projekta ietvaros, veicot tehnisko priekšizpēti un detalizētu tirgus un piegādātāju izvērtējumu, ar uzsvaru uz optimālas savietojamības nodrošināšanu un mēroga ekonomijas sekmēšanu, ko radīs konsolidēts iepirkums.
 
Saskaņā ar Rail Baltica projekta finansēšanas un izpildes modeli, ir nolemts, ka kopuzņēmums RB RAIL AS iepērk enerģijas apgādes apakšsistēmu visa globālā projekta vajadzībām, izmantojot konsolidēto iepirkumu modeli.
 
“Šis risinājums veicinās projekta ekonomisko efektivitāti, veidojot ietaupījumus no mēroga ekonomijas, nodrošinās pilnīgu un optimālu savietojamību, efektīvu kvalitātes kontroli, uzraudzību, kā arī labāko praksi iepirkumu modeļa izvēlē. Tas nodrošinās augstāko standartu sasniegšanu saistībā ar enerģijas apgādes apakšsistēmas ietekmi uz apkārtējo vidi,” komentē Marts Nīlsens, RB RAIL AS tehniskais direktors. Viņš arī piebilst, ka “Rail Baltica dzelzceļa elektrifikācija samazinās CO2 izmešu daudzumu pasažieru un kravu pārvadājumos, kā arī veidos ietaupījumus, kas saistīti ar enerģiju un ritošā sastāva ekspluatāciju. Turklāt, risinājums samazinās dzelzceļa transporta radīto trokšņu līmeni.”
 
Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11344.
 
Vairāk informācijas par iepirkumiem atrodama šeit https://www.railbaltica.org/tenders/.
29.05.2018