Intervjuu Skepast ja Puhkim juhatuse liikme Hendrik Puhkimiga

Milline on Skepast ja Puhkimi roll Rail Baltica projektis?

Me teeme Rail Baltic’u projektis lõigul Tallinnast kuni Tootsini Pärnumaal keskkonnamõjude hindamist, autoteede ja -sildade projekteerimist ning pakume kohalikku tuge peatöövõtjale IDOM Hispaaniast, et jõuda vastavate ehituslubade väljastamiseni.

 

Kas ja kuidas erineb Rail Baltica projekt teie varasematest töödest, mida teinud olete?

Eesti mõistes suuri töid oleme teinud varemgi, kuid Rail Baltic on kahtlemata meie kõigi aegade suurim leping ning põhiline erinevus ongi projekti suur mastaap ja ka raudtee komponent, kuna varasemalt pole Eestis raudteeprojekte eriti palju tehtud.

 

Mis on peamised ohud ja võimalused selles projektis teie vaatenurgast?

Meie eksperdid annavad oma professionaalne panuse Eesti suurimasse infrastruktuuri projekti ning siit saame ainulaadse kogemuse, mida on vähestel. Meie teistes projektides on sellest kindlasti palju kasu. Projekt on mahukas ja osapooli palju ning üheks ohuks on kokkulepete saavutamise venimine erinevate osapooltega lahenduste osas, mis võib mõjutada kogu projekti ajagraafikut. Teeme kõik endast oleneva, et seda ei juhtuks.

 

Kui palju te teete selle projekti raames rahvusvahelist koostööd teiste riikidega?

Me oleme ametlikult Hispaania firma IDOM alltöövõtjad ja meie põhiline rahvusvaheline koostöö toimub nendega. IDOM on suur projekteerimis- ja konsultatsiooni ettevõte, kes tegutseb üle maailma ning nad on väga kogenud raudteede eksperdid. Meie koostöö nendega toimub asjalikus ja konstruktiivses õhkkonnas. Meil on nendega huvitav koos töötada.

 

Kas tihti tuliseks kiskuvad arutelud keskkonna ning planeeringute üle on omased ainult Eestile või ongi need valdkonnad teie meelest inimestes kirgi kütvad?

Osalusdemokraatia toimib ka paljudes teistes riikides, mille käigus on kõigil võimalus kaasa rääkida erinevate projektide lahenduste osas. Viimastel aastatel tundub tõepoolest, et Eestis on kirgi kütvaid projekte rohkem olnud ja suured investeeringud on seetõttu jäänud ka toppama. Positiivne on see, et inimestele läheb korda mida nende kodukohas plaanitakse, küll aga peab sealjuures aru saama, et iga tehtud ettepanekuga kaasneb vastutus ka kõigi teiste ees.

 

Millisena teie näete Rail Baltica mõju Eestile ja meie inimeste liikumisvõimaluste avardumisele?

Rail Baltic’u mõju liikumisvõimalustele on kahtlemata positiivne nii Eesti-siseselt kui ka teistesse riikidesse, eelkõige Lätti ja Leetu. Kiired ja regulaarsed ühendused aitavad kaasa töökohtade tekkimisele ja majandusarengule üldisemalt. Rongiliiklus on võrreldes auto- või lennuliiklusega ka keskkonnasõbralikum. Kiire ja mugava ning toimiva näitena saab tuua kiirraudteed Prantsusmaal (tuntakse TGV-na), kus neid on rajatud üsna tihedalt ning need on väga populaarsed.

 

Mil moel aitab kogemus Rail Balticaga kaasa kompetentsi arendamisele teie ettevõttes?

Tegemist on väga suure projektiga ning selle vastu on suur avalik ja poliitiline huvi. Meie teadmised ja oskused täienevad oluliselt keskkonnamõjude hindamisel ja projekteerimisel, mida on hea kasutada meie teiste projektide juures.

 

Mis on teie nõuanded neile ettevõtetele, kes on tulevikus huvitatud RB projektis osalemisest?

Tuleb valmis olla väga pingeliseks tööks ning pidevaks paindlike lahenduste otsimiseks.

21.05.2020