Intervija ar Hendriku Puhkim, Skepast un Puhkim valdes locekli

Kāda ir Skepast un Puhkim loma Rail Baltica projektā?

Rail Baltic projektā mēs veicam ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī  plānojam ceļus un tiltus posmā no Tallinas līdz Tootsi, Pērnavas apriņķī. Papildus mēs piedāvājam vietējo atbalstu būvuzņēmējam no Spānijas IDOM, lai iegūtu attiecīgās būvatļaujas.

 

Vai Rail Baltica projekts atšķiras no Jūsu iepriekšējiem projektiem un kā?

ēs jau iepriekš esam veikuši lielus projektus Igaunijas mērogā, taču Rail Baltica neapšaubāmi ir lielākais līgums, kāds mums ir bijis. Galvenā atšķirība ir projekta ievērojamais apjoms un dzelzceļa aspekts, jo Igaunijā iepriekš nav veikts daudz dzelzceļa projektu.

 

Kādi, no Jūsu skatpunkta, ir projekta galvenie izaicinājumi un iespējas?

Mūsu eksperti sniedz savu profesionālo ieguldījumu Igaunijas lielākajā infrastruktūras projektā, kas mums, savukārt, sniedz unikālu pieredzi, kāda ir tikai dažiem. Šī pieredze noteikti noderēs citos mūsu projektos. Rail Baltica projekts ir plašs un tajā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās puses, tāpēc viens no izaicinājumiem ir līgumu slēgšanas laika rāmis un nobīdes, kas varētu ietekmēt visa projekta laika grafiku. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tas nenotiek.

 

Cik liela ir Jūsu starptautiskā sadarbība šajā projektā ar citām valstīm?

Mēs esam Spānijas uzņēmuma IDOM apakšuzņēmēji, un lielākā daļa mūsu starptautiskās sadarbības notiek ar viņiem. IDOM ir liels projektēšanas un konsultāciju uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, viņi ir ļoti pieredzējuši dzelzceļa eksperti. Mūsu sadarbība notiek konstruktīvā gaisotnē. Mums ir interesanti ar viņiem strādāt.

 

 

Vai karstās debates par vidi un plānošanas procesu ir īpašas tikai Igaunijā, vai arī šīs tēmas visur ir populāras?

Līdzdalība demokrātijā darbojas arī daudzās citās valstīs, kur ikviens var izteikt viedokli par dažādu projektu risinājumiem. Pēdējos gados šķiet, ka Igaunijā ir palielinājies aktuālo projektu skaits, un tāpēc lielās investīcijas ir apstājušās. Pozitīvi ir tas, ka cilvēkiem rūp kas tiek plānots viņu apkārtnē, taču jāsaprot, ka katrs priekšlikums nāk ar atbildības nastu.

 

Kā, Jūsuprāt, Rail Baltica ietekmēs Igauniju un cilvēku mobilitāti?

Rail Baltica ietekme uz cilvēku mobilitāti neapšaubāmi ir pozitīva gan pašā Igaunijā, gan citās valstīs, īpaši Latvijā un Lietuvā. Ātri un regulāri savienojumi veicina darba vietu radīšanu un ekonomikas attīstību kopumā. Vilcienu satiksme ir arī videi draudzīgāka nekā automašīnu vai gaisa satiksme. Kā ērtības un funkcionalitātes piemēru var aplūkot ātrgaitas dzelzceļu sistēmu Francijā (pazīstamu kā TGV), kur dzelzceļa blīvums ir augsts un vilcieni ir diezgan populāri.

 

Kā Jūsu pieredze ar Rail Baltica sekmēs Jūsu uzņēmuma kompetences attīstību?

Šis ir ļoti liels projekts, un par to ir liela sabiedrības un politiskā interese. Mūsu zināšanas un prasmes ir ievērojami uzlabojušās vides ietekmes novērtēšanā un plānošanā, kas ir noderīgas arī citos mūsu projektos.

 

Ko Jūs ieteiktu citiem uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti iesaistīties projektā?

Jums jābūt gataviem strādāt stresa apstākļos un pastāvīgi jāmeklē elastīgi risinājumi.

21.05.2020