Rail Baltica raudteetrassi määramine ja ruumiline territoriaalplaneerimine on kõigis kolmes Balti riigis lõpule jõudnud

Kolmapäeval, 14. veebruaril kehtestas Eesti Vabariigi Rahandusministeerium maakonnaplaneeringud kolmes Eesti maakonnas, millega määrati ühtlasi kindlaks põhjapoolse Balti riigi lõpliku Rail Baltica raudteetrassi ja raudtee esialgse projekti. Lätis kinnitati kogu trassi ruumiline planeerimine Läti valitsuse otsusega 2016. aastal, millele järgnevalt kinnitas Leedu valitsus 2017. aasta jaanuaris Kaunase ja Leedu-Läti piiri vahelise lõigu Leedus*. Eesti otsusega on lõpule jõudnud Rail Baltica raudtee ruumiline territoriaalplaneerimine ja esialgne tehniline projekt Balti riikides.

 

Eesti lõpliku trassi kõige sobivama variandi üle toimus avalik arutelu kõigis maakondades, mida uus raudteeliin läbima hakkab – Harjumaal, Raplamaal ja Pärnumaal. Rail Baltica raudtee Eestit läbiva lõigu planeerimismenetluse käigus korraldati 86 avalikku arutelu ja kuulati ära kõik esitatud arvamused, sh erinevate vabaühenduste omad, ning võimalusel neid arvestati,. Kokku võttis aruteludest trassi üle osa 4214 osalejat ja huvilist.

 

„Ruumiline planeerimine ja esialgne tehniline projekt on Rail Baltica üldprojekti planeerimisetapi elluviimisel põhilised tegevused. Nüüd on Rail Baltica planeerimisetapp täielikult lõpule jõudnud. Järgmiseks sammuks on keskenduda kõigi kolme riigi Rail Baltica taristu konsolideeritud esialgsele tehnilisele projektile ja üksikasjalikule tehnilisele projektile,“ selgitas RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees Baiba Rubesa.

 

 

* Kaunase ja Leedu-Poola piiri vahelise lõigu trass sõltub uuendamise teostatavusuuringu tulemustest.

15.02.2018