Avalik teave Rail Baltica globaalse projekti elluviimise kohta

Nädal tagasi, 21.–22. septembril läbis Balti riike erirong Connecting Europe Express (CEE), kus esimest korda peale Covid-19 algust kohtusid kolme Balti riigi transpordiministrid, Euroopa Komisjoni esindajad ja Rail Baltica elluviijad, et arutada projekti teostamise plaane. Osalejad kinnitasid oma jätkuvat kindlat pühendumust projekt ellu viia. 

 Vastamaks ürituse järgselt Balti riikide meedias kerkinud küsimustele projekti ajakava osas, anname ülevaate põhilistest faktidest Rail Baltica globaalse projekti staatuse kohta. 

 Praeguseks on alustatud konkreetsete tegevustega, et valmistuda suuremahulisteks ehitustöödeks: prioriteediks on juba käimasolevad tegevused, eelkõige põhitrassi ja kohalike rajatiste projekteerimine, kus 870 km-st on projekteerimises 640 km; kõigis Balti riikides on alanud ehitustööd; alustatud on mitmeid konsolideeritud materjalide hankeid; käivad ettevalmistused põhitrassi ehitamise hangeteks ning raudteesüsteemide (elektrifitseerimine ja liiklusjuhtimissüsteemid) arendamiseks.  

 Võttes arvesse kõiki asjaolusid (Covid-19, hinnakõikumised turul ning teised välised faktorid), ei ole 2026. aastal võimalik alustada opereerimisega kogu Rail Baltica trassi 870 km ulatuses. Seetõttu algab põhitrassi ehitus esmalt piirkondades, kus valmisolek ehitustöödeks on kõrgeim. Projekt esitab rahastustaotlused Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku (EU Multiannual Financial Framework) aastateks 2021–2027 raames järgmistesse Euroopa ühendamise rahastu (CEF) taotlusvoorudesse. 

 Nii Balti riikides kui ka ELis asuvate Rail Baltica projekti partnerite pühendumus ei ole muutunud: esimesed tööd tuleb lõpule viia 2026. aastal, tagades samas täieliku funktsionaalsuse kogu Rail Baltica trassil koos Põhjamere–Läänemere ja teiste ELi transpordivõrgu koridoridega hiljemalt aastaks 2030. 

 Kuigi 2017. aasta investeeringukulude hinnangut on vaja uuendada, et see kajastaks vajalikke muutusi (inflatsioon, ehitusturu olukord, projekti ulatuse kasv jne), selgub täpsem teave kogu projekti kalkulatsioonide kohta 2023. aastal, kui uuendatakse globaalse projekti kuluanalüüsi, kus analüüsitakse lõplikult valminud põhitrassi ja kohalike rajatiste projekte. 

29.09.2021