Fotod: Spetsiaalne marsruut ühendas Balti pealinnad Euroopa raudteeaasta tähistamiseks

21. septembril alustas Balti riikide erirong teekonda Tallinnast Vilniusesse, et tähistada Euroopa raudteeaastat. Selles rongis on esmakordselt koos kolme Balti riigi transpordiministrid, Balti riikide raudtee asutused, Euroopa Komisjoni esindajad ning Rail Baltica globaalse projekti koordinaator ja riiklikud rakendusasutused.

 Connecting Europe Expressi Balti riikide erirongi eesmärk oli näidata Balti riikide valmisolekut integreeruda Euroopa raudteevõrguga ning rõhutada ida-lääne ja põhja-lõuna, erineva rööpmelaiusega raudteekoridoride ühendamise tugevust. Need sündmused tähistasid ka kõigi Balti riikide sidusrühmade tugevat tahet teha koostööd Rail Balticu kiirraudtee rajamisel, mis muudab lisaks pealinnadele ka piirkondi, mida see liin läbib.

Rongi teekonnal toimunud ürituste sarja ajal toimusid rongis mitmed arutelupaneelid, mis keskendusid järgmistele teemadele: raudtee positiivne roll kliima-, äri- ja regionaalarengu eesmärgi saavutamisel, parimad tavad ja edutegurid, mis võimaldavad ära kasutada jaama arendamisel kogu potentsiaali liikuvusest, laiemast juurdepääsetavusest ja majandusarengu perspektiivist ning lõpuks kaubaveo võimalustest Balti riikides – Rail Baltica ja Põhjamere koridor.

22. septembril jätkas erirong teekonda Vilniusest Kaunasesse, kus kohtub sümboolselt Lissabonist tuleva üleeuroopalise rongiga Connecting Europe Express. 7. oktoobriks on kavas läbida enam kui 70 linna ja 26 riiki – kokku ligi 20 000 kilomeetri pikkune teekond. See on üks Euroopa Komisjoni algatustest, mida korraldatakse Euroopa raudteeaasta raames.