Par publisko informāciju saistībā ar Rail Baltica globālā projekta ieviešanu

Pirms nedēļas, 21.-22. septembrī, Eiropas savienošanas ekspresis (Connecting Europe Express) šķērsoja Baltiju, un pirmo reizi kopš Covid-19 pandēmijas sākuma visu trīs Baltijas valstu transporta ministri, Eiropas Komisijas, kā arī Rail Baltica projekta ieviesēji klātienē apsprieda projekta ieviešanas plānus, atkārtoti apstiprinot stingru apņemšanos kopīgi īstenot Rail Baltica projektu.  

Ņemot vērā šobrīd Baltijas valstu sabiedriskajos medijos publiski pieejamo informāciju par projekta īstenošanas laika plānu un citiem ar to saistītiem jautājumiem, sniedzam vispārīgu pārskatu par galvenajiem faktiem saistībā ar pašreizējo Rail Baltica globālā projekta statusu:  

Šobrīd projektā tiek veikti konkrēti pasākumi, lai sagatavotos liela mēroga būvniecības darbiem: notiek būvprojektu izstrāde vairāk kā  640 no visas Rail Baltica pamattrases 870 km, visās Baltijas valstīs uzsākti pirmie būvniecības darbi, izsludināti konsolidētie iepirkumi būvniecības materiālu iegādei, kā arī notiek sagatavošanās darbs, lai izsludinātu pamata trases būvniecības un dzelzceļa sistēmu (enerģijas apakšsistēmas un kustības vadības un signalizācijas) iepirkumus.   

Ņemot vērā apstākļus, t.sk. Covid-19, tirgus cenu svārstības u.c. ārējos faktorus, darbus visā Rail Baltica 870 km garajā pamattrasē nav iespējams pabeigt vienlaicīgi. Tādējādi plānots, ka būvniecības darbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar posmiem ar visaugstāko būvniecības gatavību (pabeigts būvprojekts, atsavinātas zemes). Arī 2021. – 2027. gada ES daudzgadu finanšu periodā, papildus nacionālajam līdzfinansējumam, projekta ieviešanai tiks primāri piesaistīts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) finansējums. 

Visu projektu partneru Baltijas valstīs un ES apņemšanās īstenot Rail Baltica projektu paliek nemainīga, pirmos darbus pabeidzot pēc iespējas tuvāk 2026. gadam, vienlaikus nodrošinot pilnu Rail Baltica infrastruktūras ieviešanu visā Baltijā saskaņā ar ES līmenī skaidri noteikto laika grafiku ES transporta pamattīkla Ziemeļjūras-Baltijas jūras koridoraun pārējo transporta pamattīkla koridoru pabeigšanai – ne vēlāk kā līdz 2030. gadam.  

Kaut arī 2017. gadā veiktajās aplēsēs par nepieciešamo ieguldījuma apmēru būs nepieciešamas izmaiņas, t.sk. atspoguļot tādas izmaiņas kā inflācija, tirgus situācija un projekta tvēruma palielināšana, precīza informācija par visu globālo projektu būs pieejama ne vēlāk kā 2023. gadā – līdz ar pamattrases un punktveida objektu būvprojektu pabeigšanu un jauno globālā projekta izmaksu un ieguvumu analīzi.

29.09.2021