Uzsākta ikgadējā Rail Baltica globālā projekta sabiedriskās domas aptauja

Jau ceturto gadu Rail Baltica kopuzņēmums un globālā projekta koordinators RB Rail AS visās trīs Baltijas valstīs rīko sabiedriskās domas aptauju, lai noskaidrotu vispārējo sabiedrības informētības līmeni un attieksmi pret projektu katrā no Baltijas valstīm un reģionā kopumā. Aptaujas ietvaros iegūtie dati būs salīdzināmi ar iepriekšējos gados (2018.-2020.) veikto aptauju datiem.

Aptaujas metodoloģija ir kvantitatīvā tiešsaistes aptauja Baltijas valstu iedzīvotājiem. Datu iegūšana tiks īstenota caur SIA “SolidData” izmantoto aptaujas rīku. Mērķauditorija: visi Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji, interneta lietotāji, vecums no 18-75 gadiem.

Plānots, ka aptaujas rezultāti tiks apkopoti š.g. decembrī.

30.11.2021