Allkirjastati Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide inseneritööde ja järelevalve leping

18. jaanuaril 2022 sõlmiti Rail Baltica ühisettevõtte, globaalse projektikoordinaatori RB Rail AS ja rahvusvahelise konsortsiumi vahel Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide inseneritööde ja järelevalve leping summas 32,3 miljonit eurot.

Konsortsium, kuhu kuuluvad SYSTRA, ITALFERR (Ferrovie dello Stato Italiane Group) ja EGIS võitsid hanke Rail Baltica inseneri- ja projektijuhtimisteenuste osutamiseks Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide kasutuselevõtu ettevalmistamiseks, hankimiseks ja järelevalveks, mis hõlmab liikluskorralduse süsteemi, objektidel paiknevaid turvangusüsteeme, raadiosidet, side- ja toitesüsteeme ning muid tugisüsteeme. Leping hõlmab ka kogu ehitusperioodi kuni puudustest teavitamise tähtaja lõpuni.

 

Mitmetahuline ja rahvusvaheline asjatundlikkus tagamaks edukat juurutamist
Uue lepingu kohaselt võtab inseneriteenuste meeskond endale täieliku vastutuse projekti juhtimise eest ning loob projektijuhtimise büroo, mis töötab välja tehnilisi lahendusi ja juhib tööde teostamist. Büroo pakub seejuures tehnilist järelevalvet projekteerimisel, ehitamisel ning süsteemiintegratsioonil ja testimisel ning kasutuselevõtul kuni defektidest teatamise perioodi lõpuni.

„Meie eesmärk on pakkuda täielikult ühtset ja koostoimivat liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide lahendust kogu 870 km pikkuse Rail Baltica trassi ulatuses. Eesmärgini jõudmiseks otsisime süsteemitehniliste teenuste pakkujaid, kellel on tehnilised teadmised, kogemused ja oskused, et hallata nende keerukate, omavahel ühendatud ja tipptasemel liiklusjuhtimis- ja turvangusüstemide rakendamist,“ kommenteerib Marc-Philippe El Beze, RB Rail AS-i tehniline direktor ja juhatuse liige.

ITALFERR-i tegevjuht Andrea Nardinocchi sõnul on ITALFERR-il au olla osaline Rail Baltica kiirraudtee projektis koos oma ühiste partnerite SYSTRA ja EGIS-ega. „Meil on väga hea meel, et meil on võimalus toetada RB Rail AS-i ja projekti elluviijaid sellise väljakutsete rohke ja pöördelise projekti teostamisel, mis suurendab ühenduvust kolme Balti riigi ja kogu üleeuroopalise transpordivõrgu vahel. See soodustab sotsiaalmajanduslikku arengut, seetõttu ka laiemat ja ulatuslikumat kasu projekti enda piiridest väljaspool koos uute transpordistandarditega.

„Meil on väga hea meel toetada Rail Balticat veel kord selles märgilises projektis. Uus leping koos meie partnerite ITALFERR-i ja SYSTRA-ga täiendab meie jätkuvaid ülesandeid projekti raames, milleks on osalemine näiteks Riia raudteejaamaga seonduvates töödes ning ka projekteerimise ja tehnilise toe teenuse pakkumine Läti lõigul. Järjekordne leping on ka tugev tunnustus meie kliendilt Rail Balticast. Oleme uhked, et saame jätkata koostööd mobiilsuse arendamisel Balti riikides ja Euroopas,“ ütleb EGISe tegevjuht Olivier Bouvart.

“SYSTRA-l on samuti hea meel toetada Rail Baltica projekti, kuna see parandab kogukondade vahelist sidet ja ühenduvust kogu Euroopas, pakkudes samas suurt majanduslikku kasu ja uusi liikuvusstandardeid kolmes Balti riigis,” lisab Jean-Charles Vollery, Systra rahvusvahelise arendusosakonna juhataja.

 

Rohkem infot konsortsiumi kohta:

SYSTRA on üks maailma juhtivaid ühistranspordi- ja liikuvuslahendustele spetsialiseerunud inseneri- ja konsultatsioonikontserne. Grupp on rohkem kui 60 aastat pühendunud sellele, et toetada linnadel ja piirkondadel oma arengusse panustamist, kuna on aidanud luua ja täiustada ning moderniseerida transporditaristuid. 7300 töötajaga grupi missiooniks on muuta reisimine kogu maailmas sujuvamaks, et tuua elanikkonda üksteisele lähemale ning hõlbustada juurdepääsu tööhõivele, haridusele ja vaba aja veetmisele. Transpordilahenduste etalonina toetab SYSTRA oma partnereid ja kliente kogu nende projektide elutsükli jooksul. www.systra.com

ITALFERR on FS Groupi (Itaalia riigiraudtee) insenerikonsultatsioonifirma. Alates asutamisest 1984. aastal on ettevõte teostanud üle 600 projekti enam kui 60 riigis. Ettevõte on hõlmanud transiiti ning tava- ja kiirraudteid, olles üks juhtivaid ettevõtteid turul. 2000 töötajaga ning laialdase ekspertteabega katab ITALFERRi tehniline asjatundlikkus kogu projekti elutsükli kontseptsioonist testimise ja kasutuselevõtuni ning ehitustöödest raudteesüsteemideni välja, pakkudes sealjuures klientidele kogu maailmas ulatuslikku valikut teenuseid ja lahendusi. www.italferr.it/content/italferr/en.html

Egis on rahvusvaheline ettevõte, kes tegutseb konsultatsiooni, ehitustehnika ja liikuvusteenuste sektoris. Me kujundame ja juhime tarka taristut ja hooneid, mis suudavad reageerida kliima hädaolukorrale. Samuti aitame saavutada tasakaalustatumat, jätkusuutlikumat ja vastupidavamat territoriaalset arengut. 120 riigis tegutsev Egis annab oma 16 000 töötaja asjatundlikkuse klientide käsutusse ning arendab tipptasemel innovatsiooni, mis on kättesaadav kõikidele projektidele.
https://www.egis-group.com/group/about-egis

Fotodel vasakult:  Agnis Driksna, RB Rail AS juhatuse esimees ja tegevjuht, Frédéric Dufour, Systra Lääne-Euroopa klastri direktor ning Marc-Philippe El Beze, RB Rail AS-i tehniline direktor ja juhatuse liige