Diskusija „Rail Baltica – a test for the Baltic cooperation. How are we doing?“

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) kartu su „RB Rail AS“ (Projekto „Rail Baltica Global“ koordinatorius) organizuoja diskusiją apie Baltijos šalių bendradarbiavimą ir „Rail Baltica“. Renginio metu, kartu su akademikais ir ekspertais iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos bus siekiama nustatyti, kas trukdo ir leidžia vystytis tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. „Rail Baltica“ projektas bus naudojamas kaip pavyzdys, siekiant išanalizuoti Baltijos šalių bendradarbiavimą politiniu, ekonominiu ir socialiniu lygmenimis.

21.02.2019

„Rail Baltica“ projektui bus kuriamas efektyvus ir tvarus energijos posistemis

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ pradėjo rengti „Rail Baltica“ projekto energijos posistemio pirkimo ir diegimo strategiją. Studiją rengs konsorciumas „INECO – ARDANUY“, kurį sudaro „Ingenería y Economía del Transporte S.M.E. M.P.“, „S.A (INECO)“ ir „ARDANUY Ingenería, S.A (ARDANUY)“. Sutartis su tiekėjais pasirašyta 2019 m. sausio 17 dieną. Abu konsorciumo partneriai turi daug patirties geležinkelių sektoriuje ir energijos posistemių kūrime.

11.02.2019

Suomija tapo bendros „Rail Baltica“ įmonės akcininke

2019 m. vasario 1 d. Suomijos Vyriausybė nusprendė įkurti ribotos atsakomybės bendrovę „Oy Suomen Rata AB“. Jos padalinys turėtų įgyti už „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą atsakingos įmonės „RB Rail AS“ akcijų.

05.02.2019

Karolis Sankovski tapo „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos pirmininku

Sausio 10 d. „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos pirmininku buvo išrinktas Karolis Sankovski, o jo pavaduotojais tapo Riia Sillave ir Edvins Berziņš. Akcininkų sutartyje ir tarybos įstatuose numatyta, kad pirmininkas ir du jo pavaduotojai renkami rotacijos principu vienų metų kadencijai.

16.01.2019

Apsipirkimas įgauna pagreitį

Pokalbis „Dienas Bizness“ su Ignu Degučio, „Rail Baltica“ projektą koordinuojančios „RB Rail AS” laikinuoju vadovu, ir vykdomuoju direktoriumi Kaspars Briškens. // Šaltinis: Dienas Bizness

06.12.2018

Mineralinių medžiagų tiekimo studijos Rail Baltica geležinkelio linijos statybai

RB Rail AS atliko dvi mineralinių medžiagų tiekimo Rail Baltica geležinkelio linijos Lietuvoje ir Latvijoje statybai studijas, kurias atliko SIA „Geo Consultants“ bendradarbiaudami su UAB „Geobaltic“. Jos buvo baigtos 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Estijoje 2017 m. panašią studiją OU „Rail Baltic Estonia“ vardu parengė AS „Teede Tehnokeskus“.

23.11.2018

Kasmetinis „RB Rail“ ir „Lietuvos geležinkelių“ susitikimas

Lapkričio 20 d. įvyko kasmetinis bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovų susitikimas. Vadovaujama laikinai einančio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas Igno Degučio, „RB Rail AS“ komanda pristatė šiandienos prioritetus – vėžės detalųjį techninį projektavimą, pastangas užtikrinti tvarų „Rail Baltica“ finansavimą, bendradarbiavimą su Lenkija ir Suomija, taip pat strateginių studijų – veiklos ir infrastruktūros valdymo planų – progresą.

22.11.2018

Projekto „Rail Baltica“ architektūros, kraštovaizdžio ir vaizdinio identiteto gairės bus rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su Baltijos valstybių suinteresuotomis šalimis

Bendra trijų Baltijos valstybių įmonė „RB Rail AS“ pradėjo rengti vėžės „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros elementų architektūros, kraštovaizdžio ir vaizdinio identiteto gaires. Jomis bus apibrėžti harmoningi stočių, geležinkelio tiltų, ženklų, triukšmo pertvarų, gyvūnų perėjų ir kitos įrangos dizaino sprendimai, kuriais bus vadovaujamasi toliau vykdant „Rail Baltica“, tarptautinį tris Baltijos šalis jungiantį projektą. Šie standartizuoti ir inovatyvūs sprendimai bus ekonomiškai ir techniškai pagrįsti, naudojami projektuojant ir statant „Rail Baltica“ vėžę bei infrastruktūrą. Be to, gairėmis apibrėžiami ir viešojo saugumo bei prieigos reikalavimai žmonėms su negalia.

20.11.2018

Bus vertinamas klimato kaitosi poveikis „Rail Baltica“ projektui

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ vykdo studiją, kuria vertins klimato kaitos poveikį „Rail Baltica“ projektavimui, statyboms, priežiūrai ir valdymui. Lapkričio 14-ąją įmonė surengė susitikimą su valstybinėmis institucijomis ir studijos rengėjais, kurios metu buvo aptartos pirminės išvados, identifikuoti kritiniai aplinkos veiksniai skirtinguose geležinkelio ruožuose ir apžvelgtos pirminės rizikų valdymo strategijos. Pagrindinis galutinės studijos tikslas – pasiruošti klimato pokyčiams viso projekto gyvavimo ciklo metu.

15.11.2018