Laikinojo „RB Rail AS“ vadovo prioritetas – pabaigti detalųjį techninį „Rail Baltica“ projektavimą

Rugsėjo 27 d. Ignas Degutis buvo paskirtas laikinuoju bendros už „Rail Baltica“ projektą atsakingos įmonės vadovu ir valdybos pirmininku. Vadovaujant Baibai Rubesai, iki šios atsistatydinimo rugsėjo 27 d., I. Degutis įmonėje ilgiau nei metus dirbo vyriausiuoju finansininku ir valdybos nariu. I. Degutis taip pat toliau eis vyriausiojo finansininko pareigas. Likusi valdybos sudėtis lieka nepakitusi – Mart Nielsen eina technologijų generalinis direktoriaus pareigas, o Kaspars Rokens – administracijos generalinio direktoriaus.

03.10.2018

Šiaurės-Baltijos jūrų TEN-T koridoriaus koordinatorės Catherine Trautmann pareiškimas

„Bendra Baltijos šalių įmonė išaugo nuo startuolio dydžio organizacijos iki 50 profesionalų, kurie vedė „Rail Baltica“ projektą per planavimo, o dabar ir projektavimo etapus“,- sako Catherine Trautmann, Šiaurės-Baltijos jūrų TEN-T koridoriaus koordinatorė. Pilną jos pareiškimą dėl pasikeitusios „RB Rail“ vadovybės gali perskaityti čia.

01.10.2018

Bendradarbiavimas su verslo bendruomene Kaune

Rugsėjo 12 dieną Kaune vyko Rail Baltica verslo tinklo renginys, kuriame dalyvavo Šiaurės–Baltijos jūrų koridoriaus Europos koordinatorė Catherine Trautmann, „RB Rail AS” verslo plėtros vadovas Kaspars Briškens ir „Civitta“ projektų vadovas Mindaugas Kvašys, kur kartu su vietos verslo bendruomene aptarė aktualiausius transporto sektoriaus klausimus.

14.09.2018

Ignas Degutis aptarė transporto sektoriaus ateitį 28–ąjame Ekonomikos forume, vykusiame Lenkijoje

2018 m. Rugsėjo 5 d. „RB Rail AS“ finansų direktorius ir valdybos narys Ignas Degutis dalyvavo Ekonomikos forume Krynicoje vykusioje, transporto ateitį aptarti skirtoje, diskusijoje. Diskusijos metu I. Degutis akcentavo tai, kad transporto sektoriaus vystymasis pasaulyje vis labiau skatina geležinkelių plėtrą, nes ši transporto rūšis, palyginus su kitomis, yra gerokai saugesnė, ekologiškesnė ir ekonomiškesnė.

07.09.2018

Nauja „RB Rail“ AS stebėtojų taryba

Bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ AS akcininkai – „Rail Baltic Estonia“ OU, „Eiropas dzelzceļa līnijas” SIA ir „Rail Baltica statyba” UAB – patvirtino naują stebėtojų tarybą. Jai dabar prilauso Riia Sillave, „Rail Baltic Estonia“ OU vadovė, Edvīns Bērziņš, „Latvijas Dzelzceļš” VAS valdybos pirmininkas, Anti Moppel, „Rail Baltic Estonia” OU stebėtojų tarybos narys, Karolis Sankovski, UAB „Rail Baltica Statyba” vadovas, Vineta Rudzīte, „Latvijas Dzelzceļš” VAS Teisės direktoriaus pavaduotoja administraciniams reikalams ir Prezidentų tarybos sekretoriato vadovė, bei Romas Švedas, Jungtinių Tautų Espoo konvencijos įgyvendinimo komiteto pirmininkas.

21.08.2018

Pasirašytas trečiasis susitarimas dėl CEF dotacijos „Rail Baltica“ projektui

Liepos 13 dieną Inovacijų ir tinklų vykdomoji įstaiga (INIS), bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“, Estijos ekonomikos ir ryšių ministerija, Latvijos susisiekimo ministerija bei Lietuvos susisiekimo ministerija pasirašė Infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) dotacijos susitarimą finansuoti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros statybas. Visa sutarties vertė siekia 130 mln. eurų, iš kurių CEF finansuojama dalis sudaro 110 mln. eurų arba 85 proc. visų kaštų.

18.07.2018

Paskelbtas projekto „Rail Baltica“ architektūrinių, kraštovaizdžio ir vizualinio identiteto projektavimo gairių konkursas

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ paskelbė atvirą konkursą projekto „Rail Baltica“ architektūrinėms, kraštovaizdžio ir vizualinio identiteto projektavimo gairėms sukurti. Šiuo pirkimu siekiama užtikrinti vieningas projektavimo gaires visai „Rail Baltica“ vėžei. Kad būtų kuo geriau atsižvelgta į visuomenės poreikius, į gairių rengimą visose trijose šalyse bus įtrauktos suinteresuotos šalys – architektų asociacijos, universitetai, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su senjorais, žmonėmis su negalia, šeimomis, atstovai. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2018 metų Liepos 30 dienos.

13.06.2018

Bendra Baltijos šalių įmonė skelbia konkursą „Rail Baltica“ energijos posistemio pirkimo ir įdiegimo strategijai parengti

Bendra Baltijos šalių įmonė RB RAIL AS paskelbė atvirą konkursą – „Rail Baltica“ energijos posistemio pirkimo ir įdiegimo strategijai“, Nr. RBR 2018/8. Siekdamos optimalios sąveikos ir ekonomiškumo, trys Baltijos šalys įpareigojo bendrą įmonę konsoliduotai įdiegti esminį energijos posistemį visam projektui visose šalyse. Ši svarbi pasirengimo studija padės rasti vieningą sprendimą visam „Rail Baltica“ linijos energijos posistemio įgyvendinimui trijose šalyse. Suinteresuoti tiekėjai savo pasiūlymus turi pateikti elektroniniu būdu naudojant E-konkursų sistemos įrankius iki 2018 m. liepos 4 dienos.

29.05.2018

Paskelbtas kvietimas dalyvauti antrajame Rail Baltica geležinkelio linijos projektavimo konkurse Latvijoje

Tęsiant geležinkelio linijos „Rail Baltica“ projektavimo etapą, bendra trijų Baltijos valstybių įmonė RB Rail AS paskelbė tolesnį ribotą konkursą geležinkelio linijai Latvijoje. Naujasis ribotas konkursas skirtas 60 km ilgio geležinkelio linijos Vangaži – Salaspilis – Misa statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms įsigyti. Konkursas vykdomas Latvijos Respublikos transporto ministerijos naudai. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki šių metų birželio 18 d.

17.05.2018

Patvirtintos Rail Baltica projektavimo gairės

Estijos ekonomikos ir ryšių ministerija, Latvijos susisiekimo ministerija bei Lietuvos susisiekimo ministerija patvirtino Rail Baltica projektavimo gaires, kurios apibrėžia bendrą projektavimo standartą, privalomą Rail Baltica infrastruktūros  projektavimui, statybai ir eksploatacijai. Projektavimo gairių vadovą parengė Prancūzijos įmonė SYSTRA S.A., konsultacinė inžinierinė grupė, kuri laimėjo viešą konkursą paruošti vieningą projektavimo gairių vadovą Rail Baltica Globaliam Projektui.

03.05.2018

Rail Baltica infrastruktūros valdymo studiją rengs Atkins

Bendra Rail Baltica projekto įmonė RB RAIL AS pasirašė sutartį su projektavimo, inžinerines ir projektų valdymo konsultacijas teikiančia įmone Atkins (SNC-Lavalin grupės nare), kuri laimėjo atvirą konkursą Rail Baltica infrastruktūros valdymo studijai parengti. Konkursas buvo paskelbtas 2017-ųjų lapkritį.

23.04.2018

Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Rail Baltica geležinkelio linijos projektavimo konkursuose

Tęsiant geležinkelio linijos Rail Baltica projektavimo etapą šį mėnesį buvo paskelbti tolesnių detaliųjų techninių projektų parengimo darbų konkursai geležinkelio linijoms Estijoje ir Lietuvoje. Bendroji trijų Baltijos valstybių įmonė RB Rail AS paskelbė ribotus konkursus naujų ruožų nuo Talino iki Raplos bei nuo Ramygalos iki Lietuvos-Latvijos sienos statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms įsigyti. Abu konkursai vykdomi Estijos Respublikos Ekonomikos ir Susisiekimo ministerijos bei Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos naudai. Paraiškos dalyvauti konkursuose priimamos iki šių metų gegužės 15 d.

19.04.2018