„Visi nori „Rail Baltica“: 2023 m. „Rail Baltica“ Industrijos dienos metu pabrėžta politinė ir Europos Komisijos parama

2023 m. lapkričio 8 d. įvykusi trečioji „Rail Baltica“ industrijos diena pratęsė sėkmingą tradiciją, parodydama, kad šis formatas yra patrauklus „Rail Baltica“ partneriams ir rinkos dalyviams. 2023 m. lapkričio 8 d. nuotoliniu būdu vykusiame renginyje pateikta naujausia informacija apie projekto eigą ir planus. Nuotolinis renginys sulaukė daugiau kaip 900 registruotų dalyviųJo metu taip pat buvo pabrėžta nuolatinė partnerių ir rinkos dalyvių parama projektui.

Programoje buvo aptarti įvairūs globalaus projekto „Rail Baltica“ aspektai. Dalyviams buvo pateikta išsami informacija – nuo konkrečių šalių įžvalgų ir viešųjų pirkimų strategijų iki būsimų planų, geležinkelio posistemių pažangos ir statybos naujovių. Po kiekvieno pranešimo buvo rengiamas specialus klausimų ir atsakymų segmentas, palengvinęs tiesioginį dalyvių ir projekto komandos bendravimą.

Konferencija prasidėjo šiltu Šiaurės ir Baltijos jūrų TEN-T koridoriaus, kurio svarbi sudedamoji dalis yra „Rail Baltica“, Europos koordinatorės Catherine Trautmann sveikinimu. Jos įžanginėje kalboje pabrėžtas projekto mastas ir svarba, akcentuota jo ilgalaikė nauda ekonomikai, aplinkai, Europos saugumui ir piliečių kelionėms regione.

C. Trautmann, kuri, eidama savo pareigas, beveik dešimtmetį atidžiai stebėjo „Rail Baltica“ projektą, apibūdino jį kaip esminį projekto raidos momentą, nes jau pradedama tiesti geležinkelio linija. Ji taip pat padėkojo rinkos dalyviams už susidomėjimą projektu ir pabrėžė, kad „Rail Baltica“ yra labai įdomi ir saugi verslo galimybė, nes sulaukia tvirtos politinės paramos visais lygmenimis – nacionaliniu ir Europos. Politinis palaikymas yra didžiulis, nes Europos Sąjunga pripažįsta, kad būtina sukurti atsparią transporto jungtį iš Baltijos šalių į kitas Europos Sąjungos šalis. Ji pažymėjo, kad Baltijos šalių piliečiai ir politikai puikiai supranta projekto privalumus, ir pakartojo mintį, kad „visi nori „Rail Baltica“. Projekto svarbą dar labiau pabrėžia didelė Europos Komisijos finansinė parama: „Rail Baltica“ projektui Baltijos šalyse skirta 2,2 mlrd. eurų, todėl jam skiriama daugiausia lėšų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės.

Po C. Trautmann sveikinimo žodžių į susirinkusiuosius kreipėsi aukšto lygio atstovai iš Baltijos šalių ministerijų, atsakingų už „Rail Baltica“ įgyvendinimą. Estijos klimato ministras Kristen Michal, Latvijos susisiekimo ministras Kaspars Briškens ir Lietuvos susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė pakartojo, kad tvirtai palaiko projektą.

Vėlesniuose pranešimuose dalyvavo svarbiausi „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančių organizacijų atstovai, įskaitant Thierry Boussillon, „RB Rail“, centrinio projekto koordinatoriaus, vyriausiąjį programų valdymo pareigūną. T. Boussillonas pabrėžė, kad pagrindinis „Rail Baltica“ tikslas – iki 2030 m. tapti neatsiejama ES transporto tinklo dalimi. „Mūsų vizija, – tvirtino T. Boussillonas, – išlieka nepakitusi – šis projektas padės siekti klimato, tvarumo ir saugos tikslų. Tai akivaizdus tolesnių šio regiono plėtros galimybių katalizatorius, kuris pagerins krovinių ir keleivių judumą.“

Paskutinėje 2023 m. „Rail Baltica“ industrijos dienos dalyje daugiausia dėmesio buvo skirta strateginei projekto sąveikai su rinka ir viešųjų pirkimų planams, taip pat esminiams viešųjų pirkimų proceso aspektams. Visų pirma sesijoje buvo aptarti naujausi viešųjų pirkimų teisės aktų pokyčiai, pabrėžiant projekto įsipareigojimą skaidriai orientuotis į besikeičiančią teisinę sistemą. Akcentuotas iki konkursinis etapas, pabrėžiant konsultacijų su rinkos dalyviais ir veiksmingo bendravimo su tiekėjais svarbą siekiant supaprastinti viešųjų pirkimų procesą. Taip pat konferencijoje buvo pateikta įžvalgų apie projekto viešųjų pirkimų aplinką 2023 m. ir numatomus pokyčius 2024 m.

Tie, kurie praleido 2023 m. „Rail Baltica“ Industrijos dieną, gali peržiūrėti renginį YouTube kanale.

Taip užtikrinama, kad vertingomis įžvalgomis ir informacija, pristatyta renginio metu, galės pasinaudoti visi besidomintys. Kadangi dėl didžiulio susidomėjimo nepavyko atsakyti į visus klausimus tiesioginio renginio metu, į neatsakytus klausimus atsakymai bus paskelbti oficialioje „Global Project“ interneto svetainėje.

Jei turite klausimų, susijusių su 2023 m. industrijos diena, nedvejodami kreipkitės el. paštu [email protected].

2023 m. „Rail Baltica“ Industrijos dienos nuotraukų albumas