„Litgrid“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl elektros perdavimo tinklo parengimo elektrifikuoti „Rail Baltica“

2024 m. sausio 11 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“, „LTG Infra“ ir „RB Rail“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl elektros perdavimo tinklų parengimo prijungimui prie „Rail Baltica“ projekto traukos pastočių.

Susitarimas tarp bendrovių sudaro sąlygas parengti elektros perdavimo tinklą įgyvendinant ypatingos svarbos projektu pripažintos europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ elektrifikavimą. Iš viso numatoma parengti 5 vietas „Rail Baltica“ traukos pastočių integracijai į esamą „Litgrid“ tinklą.

„Esame pasirengę prisidėti prie sėkmingo „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo. Pasirašę bendradarbiavimo susitarimą jau dabar galime pradėti planuotis resursus ir dėliotis planus tam, kad prasidėjus elektrifikavimo įgyvendinimo etapui būtume pasirengę operatyviai tvirtinti parengtus statinių techninius projektus, sudaryti prijungimo sutartis, išrinkti įrengimo ir pertvarkymo darbų rangovus ir kitus svarbius žingsnius“, – sako „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

„Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su „Litgrid“, „LTG Infra“ ir „RB Rail“ patvirtinantis darbų bei atsakomybių pasidalinimą, yra reikšmingas teikiant paraišką tolesniam „Rail Baltica“ elektrifikavimo finansavimui ir sudaro sąlygas su partneriais sparčiai judėti su darbais toliau. Analogiškas bendradarbiavimas vyksta su perdavimo tinklo operatoriais taip pat ir Estijoje bei Latvijoje. Tai užtikrina nuoseklumą įgyvendinant projektą visose šalyse“, – teigė „RB Rail“ Lietuvos filialo vadovas Irmantas Butkauskas.

„Savalaikis finansavimas projektui – viena iš kertinių sąlygų efektyviam projekto vykdymui. Šiuo konkrečiu atveju kalbama apie finansavimą elektros perdavimo tinklų prijungimui prie „Rail Baltica“ projekto traukos pastočių. Kitas svarbus pasirašyto susitarimo aspektas – jame apibrėžti bendradarbiavimo principai, įgalinantys dar vykstant geležinkelio kelio statyboms paraleliai ruoštis kitam svarbiam projekto įgyvendinimo etapui – elektrifikavimui“, – sako Vytis Žalimas, „LTG Infra“ generalinis direktorius.

„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną. Bendras „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

Projektas bendrai finansuojamos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF).

Apie „Litgrid“:

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo apie 7 tūkst. km oro linijų, virš 300 km kabelinių linijų, daugiau kaip 240 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Apie „LTG Infra“:

„LTG Infra“ yra LTG grupės bendrovė, valdanti šalies geležinkelių tinklą, besirūpinanti jo modernizavimu ir plėtra. Bendrovė yra atsakinga už projekto „Rail Baltica“ vykdymą Lietuvoje.

LTG grupę sudaro kontroliuojančioji bendrovė LTG ir pagrindinės dukterinės bendrovės – krovinių vežimo veiklą vykdanti bendrovė „LTG Cargo“, keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“, šalies geležinkelių tinklą valdanti ir jo modernizacija besirūpinanti bendrovė „LTG Infra“.

Apie „RB Rail“:

„RB Rail“, AS yra tarptautinė Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendra įmonė, įsteigta įgyvendinti pirmąjį Baltijos šalyse infrastruktūros projektą „Rail Baltica“. „RB Rail“ yra pagrindinis „Rail Baltica“ projekto koordinatorius.

Naudos gavėjų vardu „RB Rail“ teikia ES finansavimo paraiškas dėl „Rail Baltica“ projekto. Be to, ji yra centrinė visų šalių perkančioji organizacija, vykdanti globalaus projekto tyrimų, planų, projektų, posistemių (kontrolės, valdymo ir signalizacijos bei energetikos ir elektrifikavimo), žaliavų ir pagrindinių komponentų bei tarpvalstybinių geležinkelio ruožų pirkimus.

15.01.2024