Rail Baltica tuvplānā: jaunā ātrgaitas dzelzceļa būvniecība no vides perspektīvas

Laikmetā, ko raksturo neatliekama nepieciešamība risināt vides aizsardzības jautājumus, Rail Baltica piedāvās ilgtspējīgu transportu reģionā. Transporta nozarei neapšaubāmi ir būtiska ietekme uz ekonomikas attīstību, taču vienlaikus tā ir arī otra  lielākā siltumnīcefekta gāzu emitētāja Eiropā. Lai to risinātu, Eiropas Savienībā tiek mērķtiecīgi stiprināta dzelzceļa loma transporta nozarē, jo dzelzceļš ir sabiedrībai draudzīgāka izvēle gan Eiropas […]

Rail Baltica dzelzceļš sniegs ieguvumus uzņēmējdarbībai, videi, sociālajai dzīvei un drošībai

Jaunajā “Zoom In on Rail Baltica” video sērijā aicinām uzzināt vairāk par priekšrocībām un ieguvumiem, ko iedzīvotājiem sniegs Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras izbūve. Rail Baltica ir mūsu paaudzes lielākais infrastruktūras projekts Baltijā, savienojamība ar Rietumeiropu ir būtisks ekonomikas un drošības aspekts, jo jauna ātrgaitas dzelzceļa līnija sniegs vērtīgus ieguvumus gan uzņēmējdarbībai un apkārtējai videi, […]

“Zoom in on Rail Baltica”: jaunas video sērijas, lai izskaidrotu Rail Baltica ieviešanu

Lai tuvāk aplūkotu dažādus Rail Baltica megaprojekta īstenošanas aspektus, aicinām iepazīties ar jaunām video sērijām. “Zoom in on Rail Baltica” sniegs iespēju tuvāk iepazīties ar dažādiem Rail Baltica projekta aspektiem, tostarp projektēšanas procesu, virtuālo dizainu un tehnoloģijām, dzelzceļa apakšsistēmu attīstību – elektrifikāciju, kontroles vadību un signalizāciju, ekonomisko koridoru un plašākām dzelzceļa infrastruktūras būvniecības priekšrocībām.   Pati […]