“Zoom in on Rail Baltica”: jaunas video sērijas, lai izskaidrotu Rail Baltica ieviešanu

Lai tuvāk aplūkotu dažādus Rail Baltica megaprojekta īstenošanas aspektus, aicinām iepazīties ar jaunām video sērijām. “Zoom in on Rail Baltica” sniegs iespēju tuvāk iepazīties ar dažādiem Rail Baltica projekta aspektiem, tostarp projektēšanas procesu, virtuālo dizainu un tehnoloģijām, dzelzceļa apakšsistēmu attīstību – elektrifikāciju, kontroles vadību un signalizāciju, ekonomisko koridoru un plašākām dzelzceļa infrastruktūras būvniecības priekšrocībām.   Pati […]