Rail Baltica tuvplānā: jaunā ātrgaitas dzelzceļa būvniecība no vides perspektīvas

Laikmetā, ko raksturo neatliekama nepieciešamība risināt vides aizsardzības jautājumus, Rail Baltica piedāvās ilgtspējīgu transportu reģionā. Transporta nozarei neapšaubāmi ir būtiska ietekme uz ekonomikas attīstību, taču vienlaikus tā ir arī otra  lielākā siltumnīcefekta gāzu emitētāja Eiropā. Lai to risinātu, Eiropas Savienībā tiek mērķtiecīgi stiprināta dzelzceļa loma transporta nozarē, jo dzelzceļš ir sabiedrībai draudzīgāka izvēle gan Eiropas […]