Izvēlēts Rail Baltica dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultants

Š.g. 30. augustā tika parakstīts līgums ar uzņēmumu apvienību, ko pārstāv DB Engineering & Consulting GmbH, RENFE – Operadora Entidad Pública Empresarial (RENFE) un Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E M.P. S.A (INECO) un kas turpmāk nodrošinās Rail Baltica globālā projekta dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultanta pakalpojumus.

Līgumu parakstīja publiskā iepirkuma konkursa ietvaros uzvarējušais konsorcijs, Rail Baltica kopuzņēmums un centrālais projekta koordinators RB Rail AS,  Rail Baltic Estonia OÜ Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrijas vārdā un SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” Latvijas Satiksmes ministrijas vārdā. Līgums par projekta dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultanta pakalpojumiem ir ilgtermiņa konsultāciju līgums ar termiņu uz nākamajiem sešiem gadiem ar iespēju to pagarināt līdz pilnīgai vilcienu kustības uzsākšanai Rail Baltica koridorā. Kopējā līguma summas vērtība ir 8 miljoni eiro.

Līguma tvērumā iekļauti  dzelzceļa inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi, kas ietver neatkarīga novērtējuma sniegšanu par Rail Baltica dzelzceļa ekspluatācijas un uzturēšanas sistēmas veidošanu un regulāru ieteikumu izstrādi par dzelzceļa infrastruktūras un infrastruktūras objektu organizatoriskiem, darbības un komerciāliem modeļiem.

“Šis ir stratēģisks solis, lai nodrošinātu Rail Baltica turpmāko darbību atbilstoši augstākajiem drošības un savietojamības standartiem. Kamēr turpinās darbs pie nākotnes infrastruktūras modeļa definēšanas un vēl jāpieņem galīgie lēmumi, dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultants nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai izveidotu optimālu dzelzceļa ekspluatācijas un uzturēšanas modeli un pielāgotu Rail Baltica ekspluatāciju dažādām tehniskajām prasībām, plāniem un darbu procedūrām, lai apmierinātu gan nākotnes infrastruktūras pārvaldības, gan vilcienu kustības un lietotāju vajadzības,” sacīja Marks-Filips el Beze, RB Rail AS tehniskais direktors un valdes loceklis.

“Esam pārliecināti, ka Rail Baltica ir viens no stratēģiski svarīgākajiem infrastruktūras projektiem Eiropā ar mērķi veicināt kohēziju un savienot Baltijas valstis un Eiropu,” sacīja DB Engineering & Consulting GmbH Baltijas valstu izpilddirektors Burhans Erkans (Burhan Erkan). “Dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultanta būtība ir apzināt Rail Baltica lietotāju prasības no visu trīs Baltijas valstu perspektīvas un piedāvāt risinājumus no nākotnes operatoru perspektīvas.”

Dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultants tāpat arī sniegs ieteikumus ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijai un uzturēšanai, izstrādās dzelzceļa objektu organizatoriskos, ekspluatācijas un uzturēšanas modeļus, veiks transporta pieprasījuma analīzi un dzelzceļa ekspluatācijas plāna atjaunināšanu, kā arī izstrādās dzelzceļa objektu komercializācijas modeļus, kas ļaus maksimāli palielināt Rail Baltica sniegtās priekšrocības ilgtspējīgā un efektīvā veidā. Darbības joma aptvers ātrgaitas, reģionālo un nakts vilcienu pasažieru pārvadājumus, kravas vilcienu pakalpojumus, staciju un kravas termināļu attīstību, ekspluatāciju un uzturēšanu, dzelzceļa infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu.

“Šī līguma parakstīšana ar pasaules mēroga dzelzceļa nozares uzņēmumiem ir būtisks solis Rail Baltica globālajam projektam un mūsu organizācijai, jo nodrošinās nepieciešamās kompetences dzelzceļa ekspluatācijas organizēšanai nākotnē. Tā kā Rail Baltic Estonia plāno veikt arī infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumus, sniegtās rekomendācijas būs pamats turpmākai organizācijas pārveidošanai,” sacīja Anvars Salomets (Anvar Salomets), Rail Baltic Estonia izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.

“Rail Baltica transporta infrastruktūra un ekonomiskais koridors prasa mūsdienīgu un optimālu darbību arī infrastruktūras ekspluatācijas fāzē. Kopā ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā šobrīd strādājam pie Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes. Mēs sagaidām, ka konsultants sniegs ieteikumus saskaņā ar dzelzceļa darbības un uzturēšanas labākajām praksēm, kā arī paļaujamies uz konsultanta pieredzi, lai veidotu mūsdienīgus pakalpojumus gan Baltijas valstu iedzīvotājiem, gan tūristiem starptautiskajos un iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumos. Pirmais un mums nozīmīgākais infrastruktūras objekts ir Rīgas Centrālā stacija, kurai ir potenciāls kļūt par lielāko multimodālo pasažieru transporta mezglu Baltijas valstīs un kurā jau pēc dažiem gadiem  būs pieejama, mūsdienu iespējām atbilstoša transporta savienojamība,” sacīja Kaspars Vingris, “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs.

Rail Baltica projektu finansē trīs valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – līdztekus Eiropas Savienības līdzfinansējumam līdz 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fonda līdzekļiem.

Foto no līguma parakstīšanas: https://www.flickr.com/photos/railbalticaglobalproject/albums/72177720301691221