Rail Baltica globālā projekta koordinators atbalsta nakts vilcienu atgriešanos

Septembrī Rail Baltica kopuzņēmuma un globālā projekta koordinatora RB Rail AS pārstāvji piedalījās pirmajā starptautiskās darba grupas sesijā, kas veltīta tēmai par nakts vilcieniem. Darba grupu organizēja Starptautiskā dzelzceļa savienība (UIC) ar mērķi sniegt pārskatu dažādajām nākotnes iespējām, kas nakts vilcienu operatoriem varētu pavērties līdz ar Rail Baltica megaprojekta īstenošanu.

 Pašlaik RB Rail AS veic iespējamo nakts vilcienu pakalpojumu un pasažieru pārvadājumu analīzi kā daļu no nākotnes pasažieru pakalpojumu attīstības 1435 mm sliežu platuma infrastruktūrā. Pēdējo 30 gadu laikā nakts vilcienu satiksme Eiropā ir samazinājusies, tomēr pēdējos gados pieprasījums pēc šī pakalpojuma atkal pieaug.

Rail Baltica projekta pārstāvji iepazīstināja ar savu redzējumu par potenciālajām iespējām regulāru nakts vilcienu līniju attīstībai ar ātrumu 200 km/h maršrutos no Tallinas, Rīgas un Viļņas uz Varšavu un Berlīni. “Tāpat tiek analizētas citas iespējas un potenciālie paplašinājumi uz Vīni, Prāgu, Budapeštu, Bratislavu un Amsterdamu, tostarp ar nakts vilcienu  sezonālajiem pakalpojumiem uz tādiem populāriem ziemas galamērķiem, kā, piemēram, Zakopāne Polijā, Poprada Slovākijā, Zalcburga un Insbruka Austrijā,” sacīja Žans Marks Galimonts (Jean-Marc Galimont), RB Rail AS vecākais dzelzceļa eksperts.

Tika sagatavots aptuvens potenciālo braucienu ilguma aprēķins nakts vilcieniem, kurā redzams, ka Varšavu no Tallinas var sasniegt 8 ar pusi stundās, savukārt Berlīni – 14 ar pusi stundās. Ņemot vērā konkurētspējīgos ceļošanas laikus un to, ka nakts pakalpojumi ir labi pielāgoti Baltijas reģiona iedzīvotāju paradumiem, tiek prognozēts, ka nakts vilcienu satiksme nākotnē kļūs arvien pieprasītāka. Turklāt, šī pakalpojuma popularitātes pieaugums arī ievērojami veicinātu transporta nozares radīto CO2 emisiju samazinājumu Baltijas valstīs.

Šī darba grupa, kuru koordinē Starptautiskā dzelzceļa savienība, turpinās analizēt nakts vilcienu komerciālās, operacionālās un tehniskās iespējas, kas gan Eiropā, gan ārpus tās šobrīd piedzīvo renesansi, ņemot vērā dažādas vides ietekmes politikas, cita starpā Eiropas zaļo kursu.

Starptautiskajā dzelzceļa savienībā (UIC) pārstāvētas 194 dzelzceļa nozares dalīborganizācijas no visas pasaules.
Vairāk informācijas: uic.org/passenger/highspeed/