Foto: Baltijas galvaspilsētas savieno īpašs vilciena maršruts, lai atzīmētu Eiropas dzelzceļa gadu

21. septembrī īpašs Baltijas valstu vilciena ekspresis uzsāka ceļu no Tallinas līdz Viļņai, lai atzīmētu Eiropas dzelzceļa gadu (2021). Pirmo reizi šajā vilcienā satikās Baltijas valstu satiksmes ministri, Baltijas valstu dzelzceļa nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī Rail Baltica globālā projekta koordinatora RB Rail AS un projekta nacionālo projekta ieviesēju vadība.

Šī Eiropas savienojošā ekspreša (Connecting Europe Express) mērķis bija kārtējo reizi apliecināt Baltijas valstu vēlmi integrēties Eiropas dzelzceļa tīklā, īpaši uzsverot iespējas, ko pavērtu Austrumrietumu un Ziemeļdienvidu dažāda dzelzceļa platumu koridoru savienošana. Šie notikumi arī iezīmēja visu Baltijas valstu ieinteresēto pušu un partneri vēlmi sadarboties, lai kopīgi strādātu pie Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa izbūves, kas pavērs jaunas iespējas ne tikai reģiona galvaspilsētām, bet arī reģioniem, kurus šī dzelzceļa līnija šķērsos.

Pasākumu sērijas ietvaros norisinājās arī diskusiju paneļi, kuros tika pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem, kā dzelzceļa pozitīvā loma klimata, uzņēmējdarbības un reģionālās attīstības mērķu sasniegšanai, labākajām praksēm un noteicošajiem veiksmes faktoriem, lai pilnībā izmantotu staciju attīstības potenciālu, veicinot gan plašākas mobilitātes iespējas, gan pieejamību un ekonomiskās attīstības perspektīvas, kā arī kravu pārvadājumu iespējas Baltijas valstīs, domājot par Rail Baltica ienākšanu un Ziemeļjūras koridoru.

22. septembrī Baltijas valstu vilciens turpināja ceļu no Viļņas uz Kauņu, lai satiktos ar Eiropas Komisijas “Eiropas savienošanas ekspresi”, kas pa Eiropas platuma dzelzceļa sliedēm ieradās no Polijas. Abi atšķirīgo dzelzceļa sliežu platuma vilcieni ieradīsies Kauņā vienlaicīgi, tādējādi apliecinot dažādo dzelzceļa koridoru vienojošo spēku.