„Rail Baltica” projektui pasirinktas geležinkelių veiklos vykdymo konsultantas

2022 m. rugpjūčio 30 d., pasirašyta sutartis su bendra įmone, kurią sudaro Baltijos šalių DB Engineering & Consulting GmbH“, tarptautinis direktoratas „RENFE-Operadora Entidad Pública Empresarial“ ir „Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E M.P. S.A.“, dėl „Rail Baltica” projektui skirtu geležinkelių veiklos vykdymo konsultanto paslaugų.

 Sutartį pasirašė viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs konsorciumas, bendra „Rail Baltica“ Baltijos šalių įmonė  ir centrinė projekto koordinatorė „RB Rail AS”, „Rail Baltic Estonia OÜ“ Estijos ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos vardu ir SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ Latvijos transporto ministerijos vardu. Konsultavimo paslaugų sutarties trukmė – šeši metai su galimybe pratęsti paslaugų teikimą, sutartis galios iki traukinių eksploatavimo „Rail Baltica” linija pradžios. Bendra sutarties suma – 8 mln. eurų. 

Konsultanto paslaugos apima geležinkelių veiklos vykdymo inžinerines konsultacines paslaugas, trečiosios šalies nepriklausomą vertinimą, susijusį su „Rail Baltica“ geležinkelių eksploatavimo ir priežiūros vystymu, ir rekomendacijų dėl geležinkelių infrastruktūros ir įrenginių organizacinių, veiklos ir komercinių modelių siūlymo.

„Tai svarbus ir strateginis žingsnis siekiant užtikrinti, kad „Rail Baltica” ateityje veiktų pagal aukščiausius saugos ir techninės sąveikos standartus. Konsultantas sukurs optimalų geležinkelio eksploatavimo ir priežiūros modelį, „Rail Baltica“ veiklos koncepciją, įvairias techninės strategijas, planu ir darbo procedūras, atitinkančias būsimus infrastruktūros valdymo, traukinių eksploatavimo ir naudotojų poreikius“, – sakė Marc-Philippe el Beze, „RB Rail AS” technikos direktorius ir valdybos narys.

„Esame įsitikinę, kad „Rail Baltica” yra vienas strategiškai svarbiausių infrastruktūros projektų Europoje, kuriuo siekiama skatinti Baltijos šalių ir kaimyninių Europos Sąjungos šalių sanglaudą“, – sakė „DB Engineering & Consulting“ vykdomasis direktorius Baltijos šalims Burhan Erkan. „Pasirašyta sutartis padės atsižvelgti į „Rail Baltica“ naudotojų iš visų trijų Baltijos šalių ir kitų šalių reikalavimus ir pateikti sprendimus iš geležinkelio operatoriaus perspektyvos.”

Tikimasi, kad konsultantas pateiks geriausias savo srityje konsultacines rekomendacijas dėl greitųjų geležinkelių infrastruktūros projektavimo, eksploatavimo ir priežiūros, parengs geležinkelio objektų organizavimo, eksploatavimo ir priežiūros modelius, atliks transporto paklausos analizę, atnaujins geležinkelio veiklos planą, įskaitant įgyvendinimo planą, taip pat geležinkelio objektų komercializavimo modelius, leisiančius tvariai ir efektyviai padidinti globalaus projekto „Rail Baltica“ teikiamą naudą.

Konsultanto darbo sritis apima pagalbą nustatant greitųjų, regioninių ir naktinių traukinių keleivių vežimo paslaugas, krovininių traukinių vežimo paslaugas, stočių ir krovinių terminalų organizavimą, eksploatavimą ir priežiūrą, infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą bei visus susijusius procesus.

„Pasirašyta eksploatavimo paslaugų sutartis su visame pasaulyje žinomomis geležinkelių sektoriaus įmonėmis yra svarbus etapas globaliam „Rail Baltica“ projektui ir mūsų organizacijai, kuris suteikia ypatingą veiksmų planą ir kompetenciją būsimai geležinkelio veiklai. Kadangi „Rail Baltic Estonia“ ruošiasi vykdyti infrastruktūros valdytojo užduotis, tai labai svarbu nuolatinei bendrovės transformacijai“, – sakė „Rail Baltic Estonia“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Anvar Salomets.

„Rail Baltica” – tai plyno lauko investicinis projektas ir ekonominis koridorius, kurio būtina sąlyga yra moderni ir optimali geležinkelio linija. Kartu su kolegomis Estijoje ir Lietuvoje šiuo metu kuriame „Rail Baltica” infrastruktūros valdymo modelį, kuris užtikrins vieningą prieigą geležinkelio įmonėms. Tikimės, kad konsultantas padės mums ir mūsų kolegoms pateikti rekomendacijas, kurios pranoksta dabartinę geriausią geležinkelių eksploatavimo ir priežiūros praktiką. Be to, tikimės, kad konsultantas savo patirtimi prisidės prie paslaugų, teikiamų mūsų piliečiams ir turistams tarptautinio ir vietinio viešojo transporto srityje, kur geležinkelis, ypač „Rail Baltica”, yra pagrindas, kūrimo. Pirmasis ir svarbiausias mums atvejis – Rygos centrinė stotis, kuri turi potencialą tapti didžiausiu Baltijos šalyse multimodaliniu keleivinio transporto mazgu, kuriame jau po kelerių metų vartotojai galės naudotis kito lygio transporto jungtimis“, – sakė Kaspars Vingris, „Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdybos pirmininkas.

Konsultantas teikia savo ilgalaikę eksploatavimo ir techninės priežiūros patirtį ir žinias, kad padėtų projektui atstovauti būsimoms eksploatavimo ir techninės priežiūros bendrovėms statybos etapais iki reguliaraus eksploatavimo pradžios. Jis nustato eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimus statybai, tikrina, ar į juos atsižvelgta, apibrėžia eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimus funkcijoms apibrėžti, padeda rengti konkurso dokumentus ir siūlo reguliavimo sistemą, kad būsimi operatoriai ir techninės priežiūros įmonės galėtų teikti reikiamas paslaugas su reikiamais parametrais. Suteikia didelę patirtį ir konsultuoja dėl riedmenų aprūpinimo modelių ir tipų, reikalingų būsimoms geležinkelio įmonėms teikti specialias keleivių ir krovinių vežimo paslaugas.

Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą finansuoja nacionalinės valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva – ir iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų bendrai finansuoja Europos Sąjunga, visų pirma pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP).

Nuotraukos iš sutarties pasirašymo: https://www.flickr.com/photos/railbalticaglobalproject/albums/72177720301691221

 

DB E&C yra dukterinė „Deutsche Bahn AG“ įmonė. Valstybės valdoma įmonė, kurios didžiąją dalį sudaro „DB Netze”, Vokietijos geležinkelio linijų tinklo valdytoja, „DB Regio” (regioniniai, miesto ir autobusų traukiniai), „DB Fernverkehr” (tolimojo susisiekimo traukiniai, įskaitant greituosius traukinius ICE), „DB Cargo” (krovinių vežimas).

RENFE yra valstybinė įmonė, kurios tikslas – teikti keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas ir kitas papildomas paslaugas bei veiklą, susijusią su geležinkelių transportu. Ji taip pat užsiima geležinkelio riedmenų gamyba ir priežiūra. Bendrovė  eksploatuoja Ispanijos geležinkelių bendrojo intereso geležinkelių tinklą, teikia priemiestinio geležinkelio paslaugas ir antrą pagal dydį pasaulyje greitųjų geležinkelių tinklą (>3 000 km), kuris nuo 2013 m. gruodžio 15 d. prijungtas prie Europos geležinkelių sistemos. Turėdama 30 metų patirtį greitųjų traukinių srityje, ji nuolat tobulėja ir siūlo klientams naujas paslaugas, pavyzdžiui, 2021 m. pradėtą teikti pigų greitąjį traukinį „Avlo“.

 INECO yra pasaulinė transporto inžinerijos ir konsultavimo įmonė. Jau daugiau kaip 50 metų daugiau kaip 3500 darbuotojų turinti daugiadisciplininė komanda prisideda prie geležinkelių, greitkelių, miesto transporto ir aviacijos sektorių infrastruktūros plėtros. INECO teikia paslaugas visais geležinkelio linijos gyvavimo ciklo etapais – nuo pradinės koncepcijos iki techninės priežiūros ir eksploatavimo, įskaitant visas susijusias posistemes: platformas, bėgius, energiją, signalizaciją ir tinklus.