„Rail Baltica“ projekto rinkos tyrimo klausimynas

Siekiant įgyvendinti „Rail Baltica“ projektą, numatoma vykdyti įvairias pirkimo procedūras, susijusias su darbų, paslaugų pirkimu, taip pat su medžiagų tiekimu. Siekdami geriausių rezultatų, mes atliekame anketinę rinkos apklausą, siekdami gauti potencialių konkurso dalyvių nuomonę apie esamą rinkos situaciją, surinkti dabartinių „Rail Baltica“ pirkimo sąlygų ir sutarčių sąlygų vertinimą.

Atsižvelgdami į gautus atsiliepimus, pirkimų organizatoriai peržiūrės dabartines pirkimų ir sutarčių metodikas. Laukiame jūsų atsakymų į pateiktą klausimyną iki 2020 m. Spalio 30 d.

 

12.10.2020