Paskelbtas naujas Kaunas–Vilnius ruožo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų konkursas

Globalaus projekto „Rail Baltica“ koordinatorė ir Baltijos šalių bendra įmonė „RB Rail AS“ iš naujo paskelbė konkursą dėl „Rail Baltica“ geležinkelio linijos atkarpos „Kauno miesto mazgas – Vilniaus miesto mazgas“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Perkamos veiklos bus  įgyvendinamos bendradarbiaujant su „LTG Infra“, kuri yra atsakinga už projekto „Rail Baltica“ vykdymą Lietuvoje.  

Tikimasi, kad pirmasis viešųjų pirkimų etapas bus baigtas iki 2022 m. pabaigos, o tada bus galima pradėti antrąjį etapą. Naujos 65 km ilgio linijos nuo Kauno miesto mazgo iki Vilniaus miesto mazgo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį planuojama pasirašyti 2023 m. antrąjį pusmetį. Paraiškas kvalifikaciniam etapui numatoma pateikti iki 2022 m. spalio 14 d.

„Vienas iš pagrindinių mūsų strateginių tikslų – užtikrinti sveiką ir skaidrią konkurenciją „Rail Baltica“ viešųjų pirkimų metu bei nuolat plėtoti geriausią praktiką. Iš naujo skelbiant konkursą bus galima į viešųjų pirkimų reglamentą įtraukti persvarstytus kvalifikacijos reikalavimus, kad būtų sudarytos sąlygos platesniam dalyvavimui rinkoje“, – teigia Marius Narmontas, „RB Rail AS“ Lietuvos filialo vadovas.

Šio konkurso objektas – teikti geležinkelio kelio pagrindo, antstatų ir su jais susijusių inžinerinių statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas naujoje standartinio vėžės pločio (1435 mm) greitųjų elektrifikuotų dvikelių geležinkelio linijų „Rail Baltica“ atkarpoje nuo Kauno miesto mazgo iki Vilniaus miesto mazgo. Preliminarią „Rail Baltica“ magistralės Kauno miesto mazgo ir Vilniaus miesto mazgo atkarpos apimtį sudaro maždaug 65 km ilgio ir 1435 mm pločio dvikelis geležinkelis, maždaug 16 km esamos 1520 mm pločio geležinkelio linijos rekonstrukcija, 3 pralankos, 10 kelio viadukų, 1 kelio tunelis, 13 geležinkelio viadukų, 8 laukinių gyvūnų perėjos, 15 pralaidų ir kita infrastruktūra bei inžineriniai tinklai.

Bendra sutartis suskirstyta į mažesnes dalis. Darbo projektas apima tokią veiklą kaip vietos tyrimai, projektiniai pasiūlymai, techniniai projektai, įskaitant statybos leidimo išdavimą. Sutartyje taip pat numatyta teikti darbo projekto ir projektuotojo priežiūros paslaugas, kurios turi būti teikiamos užsakovui pageidaujant.

„Rail Baltica“ geležinkelio linija traukiniai galės važiuoti iki 249 km/h greičiu. Tikslas – nutiesti šiuo metu trūkstamą europinės vėžės geležinkelio liniją tarp Baltijos šalių ir likusio Šiaurės jūros–Baltijos jūros pagrindinio tinklo koridoriaus bei ženkliai padidinti susisiekimą tarp pagrindinių koridoriaus miestų, užtikrinti veiksmingą sinergiją su Baltijos šalyse veikiančiu geležinkelių tinklu ir išplėsti daugiarūšę prieigą prie kelių, uostų ir oro uostų. Planuojama, kad Vilniaus regionui bus teikiamos visos numatytos keleivių vežimo paslaugos – greitieji, regioniniai ir naktiniai traukiniai.