Karolis Sankovski

Nõukogu esimees

Sankovski oli enne RB Rail AS ühisettevõttega liitumist Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi korraldamise ettevõte, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Tema ametikohustuste hulka kuulus vastutamine elektriülekande kasutuselevõtu eest Leedu ja Poola (LitPol Link) ning Leedu ja Rootsi (NordBalt) vahel. Tegemist on strateegilise tähtsusega projektidega.

Karolis Sankovski on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Ta on olnud keskkonnatalituse juht (LitPol Link Sp. z o.o.), jurist (Lietuvos Energija AB) ning müügi- ja turundusjuht (Veskonas UAB).

Sankovskil on õigusteaduse bakalaureusekraad Mykolas Romerise ülikoolist (Vilnius, Leedu) ning õigusteaduse magistrikraad Aix-Marseille‘ ülikoolist (Provence, Prantsusmaa).

 

Anri Leimanis

Nõukogu aseesimees

Enam kui 22-aastase ettevõtluskogemusega ettevõtte juhtimise ekspert Anrī Leimanis töötab RB Raili nõukogus sõltumatu liikmena.

Lisaks oma ametikohale RB Railis on Anrī Leimanis ka sõltumatu liige ja nõukogu aseesimees Läti juhtivas telekommunikatsioonioperaatoris Latvijas Mobilais Telefons (LMT). Leimanis on oma ühiskondliku tegevuse raames Läti Avaliku ja erasektori partnerluse ühenduse juhataja ja osaleb aktiivselt paljude teiste valitsusväliste organisatsioonide töös.

Enne RB Raili ametisse nimetamist töötas Leimanis Lattelecomi grupi ettevõtetes mitmetel kõrgetel positsioonidel. 13 aastat töötas ta suurima erapensionifondi AS-i First Closed Pension Fund juhatuse esimehena. 

Anri Leimanisel on magistrikraad rahvusvahelises äriõiguses Vaikse ookeani McGeorge ülikoolist Californias ja magistrikraad Riia ärikoolist Lätis. Ta on läbi viinud ettevõtte juhtimise uurimisprogrammi Oxfordi Ülikooli St Johni kolledžis.

Anri Leimanis on lõpetanud Balti Ettevõtte Juhtimise Instituudi juhatuse liikme (2017) ja õppetooli (2019) programmi.

Anri Leimanis töötab oma doktorikraadi raames teadusuuringutega, mis on seotud tehisintellekti rahvusvahelise õigusraamistikuga.

Ahti Kuningas

Nõukogu liige

Ahti Kuningas on töötanud alates 2015. aastast majandus- ja kommuniktasiooniministeeriumis transpordi asekantslerina. Selle aja jooksul on ta koordineerinud ja juhtinud igapäevaselt Eesti lennunduse, merenduse, raudtee, maantee- ja ühistranspordi infrastruktuuri ning teenuste arendamist, omades seejuures ttranspordisektorist tervikuna väga head ülevaadet.

Ahtil on pikaajaline kogemus organisatsioonide heaollu panustamisel- ta on töötanud mitmetes mere-, lennunduse ja raudteetööstuses tegutsevate organisatsioonide nõukogudes. Oma kogemuste ja transpordisektori väga hea tundmisega toob ta Rail Balticasse kaasa vajaliku oskusteabe mitmeliigilise transpordi infrastruktuuri loomiseks.

Ahti Kuningas on omandanud magistrikraadi majanduse alal Tartu ülikoolist. Lisaks on ta läbinud juhatuse liikmete professionaalse koolituse Balti Juhtimisinstituudis.

Ligita Austrupe

Nõukogu liige

Ligita Austrupe omab kahekümneaastast töökogemust Euroopa Liidu projektide rahastamise valdkonnas. Oma karjääri jooksul on ta tegelenud Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide järelevalve ja auditeerimisega.

Oma kutsealast karjääri Euroopa Liidu rahastatud projektide järelevalve ja juhtimise valdkonnas alustas Ligita siseaudiitorina.

2020. aastal ühines Ligita agentuuriga CFCA, mis on alates 1997. aastast olnud vastutav Euroopa Liidu rahastatud projektide haldamise eest Lätis. Asedirektorina sai Ligita laialdased kogemused nii finantsilise ja strateegilise planeerimise kui Euroopa Liidu rahastatud projektide alal.

Alates 2013. aastast on Ligita töötanud Läti transpordiministeeriumis, kus tegeleb transpordisektori investeeringute planeerimise ja ellurakendamisega Lätis. Asekantsleri asetäitjana vastutab Ligita Euroopa Liidu asjade, Läti transpordisektori finantsilise ja strateegilise planeerimise ning investeerimispoliitika eest.

Alates 2018. aastast on Ligita Lätis Euroopa Liidu vahendite haldamise eest vastutava asutuse juhataja ning oli eelnevalt Euroopa Ühendamise Rahastu Läti esinduse juht, tagades Rail Baltica projekti elluviimise Lätis.

Sandor Liive

Nõukogu liige

Sandor Liive on energiaettevõtte juht ja idufirma ettevõtja. Sandor on virtuaalse elektrijaama platvormi GridiO kaasasutaja, samuti ka Fermi Energia kaasasutaja. Fermi Energia on moodustatud arendamaks võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks. Veel on ta kommunikatsiooniagentuuri Callisto Group kaasasutaja, börsil noteeritud ehitusettevõtte Nordecon nõukogu liige, ettevõtte Hepta Airborne&Energy nõunik ning pensionivara haldava idufirma Tuleva nõukogu liige.

Enne GridiO asutamist töötas Liive üheksa aastat Eesti Energia tegevjuhina. Selle ajaga muutis ta ettevõtte kohalikust monopolist rahvusvaheliseks energiaäriks. Enne tegevjuhiks saamist oli Sandor seitse aastat Eesti Energia finantsjuht. Enne Eesti Energiasse tööle asumist aga töötas ta Tallinna Sadama finantsdirektorina.

Sandor alustas oma karjääri üheksakümnendate aastate alguses ettevõtjana ning oli seotud esimese Eesti fondivalitseja, kinnisvaramaaklerite ning riskikapitali ja investeerimisnõustamise ettevõtte asutamisega.

Romas Švedas

Nõukogu liige

Romas Švedas on advokaat, kes omab laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste majandussuhete arendamisega ning infrastruktuuride projektidega energia ja transpordi valdkonnas. Lisaks omab ta hulgaliselt koostöö kogemusi rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit ja ÜRO.

Švedas on olnud riigiteenistuja 20 aastat ning alates 2011. aastast täidab ta Vilniuse Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudis sõltumatu eksperdi ja lektori kohuseid. Ta on endine Leedu energeetikaministri asetäitja, majandusliku julgeolekupoliitika osakonna juhataja ja välisministeeriumi majandussuhete osakonna juhataja, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidus Brüsselis ja Leedu alalise esinduse nõunik ÜRO kontoris ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis.

Romas Švedas oli Leedu ettevõtete AB Klaipedos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos ja VĮ Ignalinos atominės elektrinės juhatuste liige ning esimees. Alates 2016. aastast on Švedas AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees (sõltumatu juhatuse liige). Samuti on ta 2014. aastast ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomisjoni liige ning alates 2017. aastast selle esimees.

Brüsseli lähetusel tegi Švedas tihedat koostööd Euroopa Liidu koordinaatoriga ja on võtnud osa Rail Baltica projektist alates varajastest etappidest. Energeetikaministri asetäitjana vastutas ta Leedu-Rootsi (NordBalt) ja Leedu-Poola (LitPolLink) elektrivõrkude ühendamise ning LNG terminali eest. Samuti oli ta vastutav Ignalina tuumaelektrijaama sulgemise ja demonteerimise ning Leedu uue tuumaelektrijaama arendamise eest. Švedase vastutusalasse kuulus ka Leedu elektri- ja gaasituru liberaliseerimine, aidates viia Leedu seadusandlusesse Euroopa Liidu kolmas energiapakett.

Romas Švedas on õppinud organisatsioonijuhtimist Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammides.