Ligita Austrupe

Nõukogu liige

Ligita Austrupe omab kahekümneaastast töökogemust Euroopa Liidu projektide rahastamise valdkonnas. Oma karjääri jooksul on ta tegelenud Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide järelevalve ja auditeerimisega.

Oma kutsealast karjääri Euroopa Liidu rahastatud projektide järelevalve ja juhtimise valdkonnas alustas Ligita siseaudiitorina.

2020. aastal ühines Ligita agentuuriga CFCA, mis on alates 1997. aastast olnud vastutav Euroopa Liidu rahastatud projektide haldamise eest Lätis. Asedirektorina sai Ligita laialdased kogemused nii finantsilise ja strateegilise planeerimise kui Euroopa Liidu rahastatud projektide alal.

Alates 2013. aastast on Ligita töötanud Läti transpordiministeeriumis, kus tegeleb transpordisektori investeeringute planeerimise ja ellurakendamisega Lätis. Asekantsleri asetäitjana vastutab Ligita Euroopa Liidu asjade, Läti transpordisektori finantsilise ja strateegilise planeerimise ning investeerimispoliitika eest.

Ahti Kuningas

Nõukogu aseesimees

Ahti Kuningas on töötanud alates 2015. aastast majandus- ja kommuniktasiooniministeeriumis transpordi asekantslerina. Selle aja jooksul on ta koordineerinud ja juhtinud igapäevaselt Eesti lennunduse, merenduse, raudtee, maantee- ja ühistranspordi infrastruktuuri ning teenuste arendamist, omades seejuures ttranspordisektorist tervikuna väga head ülevaadet.

Ahtil on pikaajaline kogemus organisatsioonide heaollu panustamisel- ta on töötanud mitmetes mere-, lennunduse ja raudteetööstuses tegutsevate organisatsioonide nõukogudes. Oma kogemuste ja transpordisektori väga hea tundmisega toob ta Rail Balticasse kaasa vajaliku oskusteabe mitmeliigilise transpordi infrastruktuuri loomiseks.

Ahti Kuningas on omandanud magistrikraadi majanduse alal Tartu ülikoolist. Lisaks on ta läbinud juhatuse liikmete professionaalse koolituse Balti Juhtimisinstituudis.

Romas Švedas

Nõukogu aseesimees

Romas Švedas on advokaat, kes omab laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste majandussuhete arendamisega ning infrastruktuuride projektidega energia ja transpordi valdkonnas. Lisaks omab ta hulgaliselt koostöö kogemusi rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit ja ÜRO.

Švedas on olnud riigiteenistuja 20 aastat ning alates 2011. aastast täidab ta Vilniuse Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudis sõltumatu eksperdi ja lektori kohuseid. Ta on endine Leedu energeetikaministri asetäitja, majandusliku julgeolekupoliitika osakonna juhataja ja välisministeeriumi majandussuhete osakonna juhataja, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidus Brüsselis ja Leedu alalise esinduse nõunik ÜRO kontoris ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis.

Romas Švedas oli Leedu ettevõtete AB Klaipedos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos ja VĮ Ignalinos atominės elektrinės juhatuste liige ning esimees. Alates 2016. aastast on Švedas AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees (sõltumatu juhatuse liige). Samuti on ta 2014. aastast ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomisjoni liige ning alates 2017. aastast selle esimees.

Brüsseli lähetusel tegi Švedas tihedat koostööd Euroopa Liidu koordinaatoriga ja on võtnud osa Rail Baltica projektist alates varajastest etappidest. Energeetikaministri asetäitjana vastutas ta Leedu-Rootsi (NordBalt) ja Leedu-Poola (LitPolLink) elektrivõrkude ühendamise ning LNG terminali eest. Samuti oli ta vastutav Ignalina tuumaelektrijaama sulgemise ja demonteerimise ning Leedu uue tuumaelektrijaama arendamise eest. Švedase vastutusalasse kuulus ka Leedu elektri- ja gaasituru liberaliseerimine, aidates viia Leedu seadusandlusesse Euroopa Liidu kolmas energiapakett.

Romas Švedas on õppinud organisatsioonijuhtimist Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammides.

Arnis Kākulis

Nõukogu liige

Arnis Kākulis on kogenud ja pikaajalise rahvusvahelise juhi kogemusega. Tal on Ameerika Ühendriikide Wisconsin-Milwaukee ülikoolist magistrikraad arhitektuuris ja linnaplaneerimise magistrikraad. Pärast 15-aastast mitmekülgset töökogemust USA-s naasis A. Kākulis 2007. aastal koos perega Lätti, et panustada oma töökogemustega Balti piirkonna ärikeskkonna arengusse.

Varem oli Arnis Kākulis AECOMi Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika ja India piirkondade direktor. Ta töötas aastaid Balti regiooni direktorina ja osales Rail Baltica projekti varajaste etappide hindamises. Tema põhitegevusalaks on ärisektori klientide kaasamine keerukatesse projektidesse strateegilise planeerimise ja projekteerimise juhtimise valdkonnas.

Ta oli Ameerika Kaubanduskoja president ja juhatuse liige Lätis, juhtis Läti Välisinvestorite Nõukogu (FICIL) transpordi töörühma ja osales diasporaa nõuandekogus. Arnis on mitme ülemaailmse kutseorganisatsiooni – CoreNet Global ja Urban Land Institute – aktiivne liige.

Sandor Liive

Nõukogu liige

Sandor Liive on energiaettevõtte juht ja idufirma ettevõtja. Sandor on virtuaalse elektrijaama platvormi GridiO kaasasutaja, samuti ka Fermi Energia kaasasutaja. Fermi Energia on moodustatud arendamaks võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks. Veel on ta kommunikatsiooniagentuuri Callisto Group kaasasutaja, börsil noteeritud ehitusettevõtte Nordecon nõukogu liige, ettevõtte Hepta Airborne&Energy nõunik ning pensionivara haldava idufirma Tuleva nõukogu liige.

Enne GridiO asutamist töötas Liive üheksa aastat Eesti Energia tegevjuhina. Selle ajaga muutis ta ettevõtte kohalikust monopolist rahvusvaheliseks energiaäriks. Enne tegevjuhiks saamist oli Sandor seitse aastat Eesti Energia finantsjuht. Enne Eesti Energiasse tööle asumist aga töötas ta Tallinna Sadama finantsdirektorina.

Sandor alustas oma karjääri üheksakümnendate aastate alguses ettevõtjana ning oli seotud esimese Eesti fondivalitseja, kinnisvaramaaklerite ning riskikapitali ja investeerimisnõustamise ettevõtte asutamisega.

Arenijus Jackus

Nõukogu liige

Arenijus Jackus omandas Vilniuse Gediminase tehnikaülikoolis magistrikraadi transporditehnoloogia majanduse ja juhtimise alal.

Hetkel töötab ta LTG Infras Rail Baltica koordinatsiooniosakonna direktorina. Ta alustas tööd Teede- ja Sideministeeriumis 1997. aastal ning 14-aastase staaži jooksul avalikus sektoris on tal olnud võimalus olla seotud Rail Baltica projekti elluviimisega selle algusest peale. Varem on töötas ta teede- ja kommunikatsiooniministeeriumis erinevate strateegiliste osakondade direktorina, vastutades strateegilise planeerimise ja rahanduse, Euroopa Liidu investeeringute haldamise ja projektide elluviimise ning rahvusvaheliste suhete ja EL küsimuste eest. Ta on olnud ka Kaunas airport SE juhatuse esimees, LTG Infra nõukogu liige, Klaipėda State Seaport Authority SE, Oro navigacija SE ja Rail Baltica statyba UAB juhatuse liige.

Samuti on ta töötanud asedirektorina keskfinantseerimis- ja lepingute sõlmimise üksuses, turundusosakonna juhataja asetäitjana Leedu riiklikus raadios ja televisioonis, assistendi ja lektorina mitmes ülikoolis: Kaunase Tehnikaülikool, Vilniuse Ülikool ja Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool.