Karolis Sankovski

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Prieš pradėdamas eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai, K. Sankovski dirbo AB „Litgrid“ valdyboje ir vadovavo įmonės strateginės infrastruktūros skyriui. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą.

Karolis Sankovski ėjo įvairias pareigas AB „Litgrid“, taip pat yra dirbęs aplinkos apsaugos skyriaus vadovu („LitPol Link Sp. z o.o.“) ir teisininku (AB „Lietuvos energija“).

1. Sankovski turi Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro ir Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) teisės magistro laipsnius.

Anri Leimanis

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Anri Leimanis yra korporatyvinio valdymo ekspertas turintis daugiau nei 22 metus verslo patirties ir į stebėtojų tarybą buvo paskirtas kaip nepriklausomas narys.

Anri Leimanis taip pat eina „Latvijas Mobilais Telefons (LMT)“ nepriklausomo stebėtojų tarybos vicepirmininko postą. Užsiimdamas visuomenine veikla, Anri Leimanis vadovauja Latvijos PPP asociacijai ir aktyviai dalyvauja įvairių kitų NVO veikloje.

Iki šio paskyrimo, Anri Leimanis užėmė įvairias vadovo pozicijas „Lattelecom Group“ įmonėse. Jis taip pat 13 metų buvo „AS First Closed Pension Fund“ valdybos pirmininkas.

Anri Leimanis turi JAV „University of the Pacific, McGeorge School of Law“ teisės magistro laipsnį ir „Riga Business School, Latvija“ verslo administravimo magistro laipsnį. Jis atliko korporatyvinio valdymo tyrimus Oksfordo universiteto Šv. Jono fakultete.

Anri Leimanis yra tarptautinio valdybos nario (2017 m.) ir pirmininko (2019) programų „Baltic Institute of Corporate Governance“ absolventas.

Vykdydamas akademinę veiklą ir rengdamas savo mokslų daktaro disertaciją, Anri Leimanis tyrinėja tarptautinę teisinę dirbtinio intelekto terpę.

Ahti Kuningas

Stebėtojų tarybos narys

Ahti Kuningas jau ketverius metus, nuo 2015-ųjų, eina generalinio transporto sekretoriaus pavaduotojo pareigas. Šiame darbe jis kasdien koordinavo ir vadovavo Estijos aviacijos, jūrų, geležinkelių ir kelių transporto infrastruktūros bei paslaugų plėtrai, todėl turi aiškų ir pilnavertį transporto sektoriaus suvokimą.

Ahti turi ilgalaikės organizacijų gerovės kūrimo patirties, nes iki šiol priklausė septynioms jūrininkystės, aviacijos ir geležinkelių industrijos įmonių stebėtojų taryboms. Jo patirties ir plataus transporto sektoriaus suvokimas leidžia pritaikyti žinias, kurios leis sukurti „Rail Baltica“ multimodalinio transporto infrastruktūrą.

Ahti Kuningas Tartu universitete įgijo ekonomikos magistro laipsnį, yra baigęs profesionalaus valdybos nario mokymų programą „Baltic Institute of Corporate Governance“.

Ligita Austrupe

Stebėtojų tarybos narė

Ligita Austrupe sukaupė dvidešimties metų ES lešų, įskaitant ir EU finansuojamų priežiūrą ir auditą, patirtį.

Jos ES projektų stebėtojos ir valdytojos profesionalės karjera prasidėjo nuo vidaus auditorės pozicijos Kaimo palaikymo programoje. Ji tobulino savo audito įgūdžius vidinio audito padalinyje Europos Komisijos Regioninės ir urbanistinės plėtros politikos generaliniame direktorate.

2002 m. Ligita prisijungė prie Centrinės finansų ir pirkimų agentūros, kuri nuo 1997 m. yra atsakinga už ES finansuojamų projektų administravimą Latvijoje. Būdama šios agentūros direktoriaus pavaduotoja, ji įgavo reikšmingos finansų ir strateginio valdymo patirties – tiek ES finansuojamų projektų, tiek pačios institucijos administravimo.

Nuo 2013 m. Ligita dirbo Latvijos Susisiekimo ministerijoje, kur buvo atsakinga už transporto sektoriaus investicijų planavimą ir įgyvendinimą. Kaip valstybės sekretoriaus pavaduotoja, ji atsakinga už ES reikalus, transporto sektoriaus finansinį ir strateginį planavimą bei investicijų politiką.

Nuo 2018 m. Ligita užima už ES lėšų administravimą Latvijoje atsakingos institucijos vadovės poziciją, o dar neseniai užėmė ir CEF valdytojos Latvijoje vadovės poziciją.

Šios dvi įstaigos įgyvendino ne vieną infrastruktūros plėtros projektą, įskaitant ir didelės apimties infrastruktūros projektus įvairiuose sektoriuose – uostų, oro uostų, kelių ir geležinkelių. Būdama CEF valdytojos Latvijoje vadove, ji užtikrino „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo stebėseną Latvijoje.

Sandor Liive

Stebėtojų tarybos narys

Sandor Liive yra energetikos sektoriaus vadybininkas ir startuolių vystytojas. Jis yra vienas iš virtualių elektrinių platformos „GridiO“ įkūrėjų, pirmosios mažos modulinės atominės elektrinės projekto vystymo bendrovės „Fermi Energia“ bendraįkūrėjas ir valdybos pirmininkas, komunikacijos agentūros „Callisto Group“ bendraįkūrėjas, biržoje kotiruojamos įmonės „Nordecon“ stebėtojų tarybos narys, „Hepta Airborne&Energy“ patarėjas, pensijų fondų valdymo startuolio „Tuleva“ stebėtojų tarybos narys. 

Prieš įkurdamas „GridO“ Sandor Lieve devynerius metus vadovavo „Eesti Energija“, kurią jis iš monopolio transformavo į tarptautinį energetikos verslą. Prieš tai septynerius metus jis ėjo šios įmonės vyriausiojo finansininko pareigas. Prieš prisijungdamas prie „Eesti Energija“, jis buvo Talino uosto vyriausias finansininkas.

Sandros savo verslininko karjerą pradėjo ankstyvais devyniasdešimtaisiais ir dalyvavo įkuriant pirmąjį Estijos turto valdymo fondą, NT brokerį, rizikos kapitalo ir investicijų konsultacijų įmonę.

Romas Švedas

Stebėtojų tarybos narys

Romas Švedas yra teisininkas turintis patirties tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose ir tarptautinių energetikos bei transporto infrastruktūros projektų plėtojime, įmonių valdyme, išmano tokių tarptautinių organizacijų kaip Europos Sąjungą ir Jungtinės Tautos veiklą.

R. Švedas valstybės tarnyboje dirba jau 20 metų, nuo 2011 m. užima nepriklausomo eksperto ir lektoriaus pareigas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Jis yra dirbęs Energetikos ministerijos viceministru, vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos ir Ekonominių ryšių skyriams. Buvo Nuolatinio Lietuvos atstovo (Coreper I) Europos Sąjungoje pavaduotoju, Nuolatinės Lietuvos respublikos misijos Jungtinėse Tautose ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju. Romas Švedas buvo AB „Klaipėdos nafta“, AB „Litrgrid“, AB „Lietuvos dujos“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos narys ir pirmininkas,. Nuo 2016 m. Romas Švedas vadovauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai (nepriklausomas tarybos narys), nuo 2014 m. priklauso, o nuo 2017 m. vadovauja Jungtinių Tautų Espoo konvencijos komitetui.

Savo darbo Briuselyje metu artimai dirbo su ES koordinatoriumi ankstyvoje „Rail Baltica“ projekto stadijoje. Būdamas Energetikos viceministru jis buvo atsakingas už Lietuvos-Švedijos elektros jungties (NordBalt) plėtojimą, suskystintų gamtinių dujų terminalą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir demontavimą, naujos Lietuvos atominės elektrinės projekto įgyvendinimą, elektros ir dujų rinkų liberalizavimą, trečiojo ES energetikos paketo perkėlimą į Lietuvos teisės aktus.

Romas švedas yra Profesionalaus valdybos nario (2010 m.) ir pirmininko (2017 m.) programų Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (BICG) absolventas.