Sandor Liive

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Sandor Liive yra energetikos sektoriaus vadybininkas ir startuolių vystytojas. Jis yra vienas iš virtualių elektrinių platformos „GridiO“ įkūrėjų, pirmosios mažos modulinės atominės elektrinės projekto vystymo bendrovės „Fermi Energia“ bendraįkūrėjas ir valdybos pirmininkas, komunikacijos agentūros „Callisto Group“ bendraįkūrėjas, biržoje kotiruojamos įmonės „Nordecon“ stebėtojų tarybos narys, „Hepta Airborne&Energy“ patarėjas, pensijų fondų valdymo startuolio „Tuleva“ stebėtojų tarybos narys. 

Prieš įkurdamas „GridO“ Sandor Lieve devynerius metus vadovavo „Eesti Energija“, kurią jis iš monopolio transformavo į tarptautinį energetikos verslą. Prieš tai septynerius metus jis ėjo šios įmonės vyriausiojo finansininko pareigas. Prieš prisijungdamas prie „Eesti Energija“, jis buvo Talino uosto vyriausias finansininkas.

Sandros savo verslininko karjerą pradėjo ankstyvais devyniasdešimtaisiais ir dalyvavo įkuriant pirmąjį Estijos turto valdymo fondą, NT brokerį, rizikos kapitalo ir investicijų konsultacijų įmonę.

Romas Švedas

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Romas Švedas turi patirties tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose ir tarptautinių energetikos bei transporto infrastruktūros projektų plėtojime, įmonių valdyme, išmano tokių tarptautinių institucijų kaip Europos Sąjungą ir Jungtinės Tautos veiklą.

Švedas, be užimamtų pareigų „RB Rail AS“, taip pat dar yra partnerystės docentas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys, VšĮ Valdymo koordinavimo centro vadovas, NVO Europos judėjimas Lietuva valdybos narys.

Švedas valstybės tarnyboje dirba jau 20 metų, nuo 2011 m. užima nepriklausomo eksperto pareigas. Jis yra dirbęs Energetikos ministerijos viceministru, vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos ir Ekonominių ryšių skyriams. Buvo Nuolatinio Lietuvos atstovo (Coreper I) Europos Sąjungoje pavaduotoju, Nuolatinės Lietuvos respublikos misijos Jungtinėse Tautose ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju. Romas Švedas buvo AB „Klaipėdos nafta“, AB „Litrgrid“, AB „Lietuvos dujos“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos narys ir pirmininkas. 2014-2020 m. priklausė, o nuo 2017 m. vadovavo Jungtinių Tautų Espoo konvencijos komitetui (2017-2020m.  buvo pirmininkas).

Savo darbo Briuselyje metu dirbo ankstyvoje „Rail Baltica“ projekto stadijoje. Būdamas Energetikos viceministru jis buvo atsakingas už Lietuvos-Švedijos elektros jungties (NordBalt) plėtojimą, suskystintų gamtinių dujų terminalą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir demontavimą, naujos Lietuvos atominės elektrinės projekto įgyvendinimą, elektros ir dujų rinkų liberalizavimą, trečiojo ES energetikos paketo perkėlimą į Lietuvos teisės aktus.

Romas Švedas yra teisininkas ir Profesionalaus valdybos nario (2010 m.) ir pirmininko (2017 m.) programų Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (BICG) absolventas.

Arnis Kākulis

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Arnis Kākulis yra patyręs vadovas, turintis didelę tarptautinę patirtį. Viskonsino-Milvokio universitete (JAV) jis įgijo architektūros ir urbanistikos magistro laipsnį. Po 15 metų įvairios profesinės patirties JAV, 2007 m. A. Kākulis su šeima grįžo į Latviją, kad savo profesine patirtimi prisidėtų prie Baltijos regiono verslo aplinkos augimo.

Anksčiau Arnis Kākulis buvo AECOM Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos ir Indijos regionų direktorius. Daugelį metų jis vadovavo Baltijos regionui ir dalyvavo vertinant ankstyvuosius projekto „Rail Baltica“ etapus. Pagrindinė jo veiklos sritis – verslo sektoriaus klientų pritraukimas į sudėtingus projektus strateginio planavimo ir projektavimo valdymo srityje.

Jis buvo Amerikos prekybos rūmų Latvijoje prezidentas ir valdybos narys, vadovavo Užsienio investuotojų tarybos Latvijoje (FICIL) transporto darbo grupei, dalyvavo diasporos patariamojoje taryboje. Arnis yra aktyvus kelių pasaulinių profesinių organizacijų – CoreNet Global ir Urban Land Institute – narys.

Ģirts Rūda

Stabėtojų tarybos narys

Ģirts Rūda, patyręs teisininkas, šiuo metu eina UAB „State Real Estate“ teisės ir administracijos direktoriaus pareigas. Anksčiau, 2020-2022 m., jis buvo Finansų ir kapitalo rinkos komisijos valdybos narys, kaupė patirtį tarptautinėse advokatų kontorose. Be to, nuo 2017 m. iki 2020 m. jis vadovavo „RB Rail“. AS teisės departamentui.
Išsilavinimą įgijęs Latvijos universitete, Ģirts Rūda tęsė studijas magistrantūroje Bristolio universitete Jungtinėje Karalystėje. Rygos verslo mokykloje jis įgijo verslo vadybos magistro laipsnį. Turėdamas daugiau nei dešimties metų patirtį, jis dėstė Latvijos universiteto Teisės fakultete.

Arenijus Jackus

Stebėtojų tarybos narys

Arenijus Jackus Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius Tech) įgijo transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį.

Šiuo metu jis eina AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktoriaus pareigas. Susisiekimo ministerijoje jis pradėjo dirbti 1997 metais ir per 14 darbo viešajame sektoriuje metų turėjo galimybę dalyvauti „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime nuo pat jo pradžios. Anksčiau jis ėjo direktoriaus pareigas įvairiuose Susisiekimo ministerijos strateginiuose departamentuose, atsakinguose už strateginį planavimą ir finansus, ES investicijų administravimą ir projektų įgyvendinimą bei tarptautinius santykius ir ES reikalus. Taip pat buvo VĮ „Kauno oro uostas“ valdybos pirmininkas,  „LTG Infra“ stebėtojų tarybos narys, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“, VĮ „Oro navigacija“ ir „Rail Baltica statyba“ UAB valdybos narys.

Taip pat yra dirbęs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos rinkodaros skyriaus vedėjo pavaduotoju, asistentu ir lektoriumi keliuose universitetuose: Kauno technologijos universitete, Vilniaus universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius Tech).

Keit Kasemets

Stebėtojų tarybos narys

Keit Kasemets yra Estijos klimato ministerijos generalinis sekretorius, kuris taip pat rūpinasi transporto ir judumo klausimais. Jis turi daug patirties ES reikalų ir politikos koordinavimo srityje, anksčiau ėjo Europos Komisijos atstovybės Estijoje vadovo, Estijos ekonomikos ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotojo, Estijos Vyriausybės kanceliarijos strategijos direktoriaus ir ES reikalų direktoriaus pareigas. Jis taip pat dirbo EBPO Valdymo direktorate SIGMA programos vadovo pavaduotoju ir aktyviai konsultavo vyriausybes ir įmones strategijos rengimo, politikos koordinavimo, ES reikalų ir klimato klausimais.