Anrī Leimanis

Padomes priekšsēdētājs

Anrī Leimanis, korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 22 gadu uzņēmējdarbības pieredzi, RB Rail AS padomē darbojas kā neatkarīgais loceklis.

Līdztekus RB Rail AS padomes pienākumiem, Anrī Leimanis ir arī SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT), vadošā telekomunikāciju operatora Latvijā, neatkarīgais padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks. Sabiedriskā darba ietvaros Anrī Leimanis vada Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociāciju, kā arī aktīvi piedalās dažādu NVO darbā.

Pirms iecelšanas amatā RB Rail, Anrī Leimanis ieņēma vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus strādājis par lielākā privātā pensiju fonda AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds valdes priekšsēdētāju.

Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā Latvijā. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības pētījumu Oksfordas Universitātes St John’s College Lielbritānijā.

Anrī Leimanis ir ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls valdes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Ahti Kuningas

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ahti Kuningas četrus gadus kopš 2015. gada ir strādājis kā transporta nozares ģenerālsekretāra vietnieks. Šajā laikā viņš ir koordinējis un vadījis Igaunijas aviācijas, jūras, dzelzceļa, ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, sniedzot pilnīgu un saskanīgu skatījumu uz transporta nozari kopumā.

Viņam ir ilggadēja pieredze ieguldot organizāciju labklājībā, kā arī darbojoties septiņu uzņēmumu padomēs jūras, aviācijas un dzelzceļa nozarēs. Ar savu pieredzi un plašo skatu uz transporta nozari, viņš Rail Baltica sniedz nepieciešamās zināšanas, lai izveidotu multimodālu transporta infrastruktūru.

Ahti Kuningas ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Tartu Universitātē. Papildus tam, viņš ir izgājis Profesionālās valdes locekļu apmācības Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā.

Karolis Sankovskis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pirms darbības uzņēmumā Lietuvos Geležinkeliai Karolis Sankovskis bija Lietuvas elektrības pārvades sistēmu operatora Litgrid AB valdes loceklis un vadīja uzņēmuma stratēģiskās infrastruktūras departamentu. Viņš bija atbildīgs par tādiem stratēģiski nozīmīgiem projektiem kā elektrības pārvadu savienojumu starp Lietuvu un Poliju (LitPol Link) un Lietuvu un Zviedriju (NordBalt) ieviešanu.

Karolis Sankovskis strādājis arī par Vides departamenta vadītāju (LitPol Link Sp. z o. o.) un juristu (Lietuvos Energija AB) Lietuvas TSO grupas uzņēmumos.

Sankovskim ir Viļņas Mikolas Romeris universitātes bakalaura grāds tiesību zinātnē un Eksmarseļas 3 universitātes Provansā, Francijā, maģistra grāds tiesību zinātnē.

Anti Mopels

Padomes loceklis

Mopelam ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze darbā valsts sektorā, it īpaši transporta un loģistikas nozarē. No 1996. līdz 2002. gadam bijis Igaunijas Transporta un sakaru ministrijas transporta infrastruktūras attīstības nodaļas vadītājs, tādējādi piedalījies Rail Baltica projektā no tā pirmsākumiem. Kopš 2002. gada Mopels ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrijas padomnieks transporta un loģistikas jautājumos.

Mopels ir ieguvis maģistra grādu ģeoloģijā Tartu Universitātē, kā arī strādājis Igaunijas Ģeoloģijas dienestā no 1993. līdz 1996. gadam.

Ligita Austrupe

Padomes locekle

Ligitai Austrupei ir 20 gadu pieredze Eiropas Savienības fondu administrēšanā, uzraudzībā un auditā.

Profesionālo karjeru ES finansēto projektu uzraudzības un vadības jomā sākusi kā iekšējā auditore Lauku atbalsta dienestā, vēlāk prasmes uzlabojusi praksē Reģionālās un urbānās politikas ģenerāldirektorāta Iekšējā audita struktūrvienībā Eiropas Komisijā.

2002. gadā Ligita pievienojās Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), kas kopš 1997. gada ir atbildīga par ES finansēto projektu pārvaldību Latvijā. Kā CFLA direktora vietniece Ligita ieguva plašu pieredzi gan ES finansēto projektu, gan pašas iestādes finanšu un stratēģiskajā plānošanā.

Kopš 2013. gada Ligita strādā Satiksmes ministrijā, veicot transporta nozares investīciju plānošanu un īstenošanu Latvijā. Kā valsts sekretāra vietniece Ligita ir atbildīga par ES jautājumiem, Latvijas transporta nozares finanšu un stratēģisko plānošanu un investīciju politiku.

Kopš 2018. gada Ligita ir ES fondu administrēšanas atbildīgās iestādes vadītāja Latvijā un bijusi arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta “Connecting Europe Facility” (CEF) vadošās iestādes vadītāja Latvijā.

ES fondu administrācijas un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta vadošās iestādes pārraudzībā Latvijā īstenoti dažādi transporta infrastruktūras attīstības projekti, tostarp liela mēroga infrastruktūras projekti dažādās transporta nozarēs – ostās, lidostās, ceļu un dzelzceļu sektorā. Ligita, būdama Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta vadošās iestādes vadītāja Latvijā, nodrošinājusi Rail Baltica projekta īstenošanas uzraudzību Latvijā.

Romas Švedas

Padomes loceklis

Romas Švedas ir advokāts ar plašu pieredzi starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un starptautisku enerģētikas un transporta infrastruktūras projektu attīstībā, korporatīvajā pārvaldībā un tādu starptautisku organizāciju kā ES un ANO darbībā.

R. Švedas 20 gadus aizvadījis ierēdņa amatā un no 2011. gada ir neatkarīgs eksperts un pasniedzējs Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūtā. Viņš ir bijušais Lietuvas enerģētikas ministra vietnieks, Ārlietu ministrijas ekonomiskās drošības politikas un ekonomisko attiecību nodaļu direktors; bijušais Lietuvas pastāvīgā pārstāvja vietnieks (Coreper I) ES Briselē un padomdevējs Lietuvas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO un citās starptautiskās organizācijās Ženēvā. Romas Švedas ir bijis valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs AB Klaipėdos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos, Vļ Ignalinos atominė elektrinė. No 2016. gada Romas Švedas ir valdes priekšsēdētājs AB Lietuvos geležinkeliai (neatkarīgais valdes loceklis), no 2014. gada biedrs un no 2017. gada ANO Espoo konvencijas ieviešanas komitejas priekšsēdētājs.

Amata pildīšanas laikā Briselē viņš strādāja kopā ar ES koordinatoru, piedaloties Rail Baltica projekta agrīno posmu izstrādē. Kā Enerģētikas ministra vietnieks Lietuvā, viņš bija atbildīgs par Lietuvas-Zviedrijas (NordBalt) un Lietuvas-Polijas (LitPolLink), LNK termināļa (Independence) elektroenerģijas savienojumu attīstību, kā arī Ignalinas Atomelektrostacijas aizvēršanu, darbības pārtraukšanu un jaunas atomelektrostacijas izveidi Lietuvā un elektroenerģijas un gāzes tirgu liberalizāciju Lietuvā, iekļaujot ES 3. enerģētikas paku Lietuvas likumdošanā.

Romas Švedas ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) programmu “Profesionāls valdes loceklis” (2010) un “Valdes priekšsēdētājs” (2017) absolvents.