RB Rail AS nõukogu esimeheks määrati Anrī Leimanis

Läti aktsionäride poolt määrati sõltumatu liikmena Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS nõukogu esimeheks Anrī Leimanis. Ahti Kuningas ja Karolis Sankovski on asunud aga aseesimeeste ametikohtadele.

Kogenud ettevõtte juhtimise ekspert Anrī Leimanis töötab RB Rail AS-i nõukogus alates 2019. aasta juunist. Esimehe ametiajal keskendub Anrī Leimanis RB Rail AS-i ettevõtte strateegia ja eesmärkide uuendamisele ning juhatuse tugevdamisele kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidega. Samuti juhtkonna tulemuslikkusele tõhusa järelevalve tagamisel.

Lisaks hindab Anrī Leimanise juhtimisel tööle asuv nõukogu ümber organisatsiooni struktuuri, et viia see vastavusse Rail Baltica projekti praeguse küpsusastmega, hindab võimalusi riskijuhtimissüsteemi parendamiseks ja keskendub suhtlusele projekti liikmesriikide, EL-i institutsioonide, tarnijate aga ka RB Rail AS töötajate vahel.

„2019. aasta lõpus on RB Rail AS nõukogu koos projekti sidusrühmadega võtnud eesmärgiks kiirendada projekti elluviimist. Kinnitades selle eesmärgi saavutamiseks RB Rail AS-i eelarve ja töötajate arvu suurenemise, mis vastab ka projekti praegusele arendusetapile. 2020. aastal on RB Rail AS-ile eraldatud vajalikud ressursid Rail Baltica põhiliini detailse tehnilise projekti teostamiseks ja andnud sellega võimaluse keskenduda tõhusate strateegiate väljatöötamisele projekti ehitusetapis, sealhulgas ehitusteenuste ja ehitusmaterjalide hankimine. Rail Baltica projekt on jõudnud küpsusjärku tänu Eesti, Läti ja Leedu riikide valitsuste ja ministeeriumide ning Euroopa Komisjoni jätkuvale toetusele,“ ütles Leimanis.

 

Anrī Leimanisest

Lisaks oma ametikohale RB Rail-is on Anrī Leimanis ka sõltumatu liige ja nõukogu aseesimees Läti juhtivas telekommunikatsioonioperaatoris Latvijas Mobilais Telefons (LMT). Leimanis on oma ühiskondliku tegevuse raames Läti Avaliku ja erasektori partnerluse ühenduse juhataja ja osaleb aktiivselt paljude teiste valitsusväliste organisatsioonide töös. Enne ametisse nimetamist RB Rail-i töötas ta Lattelecomi grupi ettevõtetes mitmetel kõrgetel positsioonidel. 13 aastat töötas ta suurima erapensionifondi AS-i First Closed Pension Fund juhatuse esimehena. 

Anri Leimanisel on magistrikraad rahvusvahelises äriõiguses Vaikse ookeani McGeorge ülikoolist Californias ja magistrikraad ka Riia ärikoolist Lätis. Ta on läbi viinud ettevõtte juhtimise uurimisprogrammi Oxfordi Ülikooli St Johni kolledžis. Anri Leimanis on lõpetanud Balti Ettevõtte Juhtimise Instituudi juhatuse liikme (2017) ja õppetooli (2019) programmi. Leimanis töötab oma doktorikraadi raames teadusuuringutega, mis on seotud tehisintellekti rahvusvahelise õigusraamistikuga.

 

 

 

RB Rail AS nõukogu kohta

Nõukogu koosneb kuuest liikmest- iga aktsionär nimetab kaks liiget kolmeks aastaks. Eesti on nõukokku nimetanud majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumi transpordi asekantsleri Ahti Kuninga ja tema nõuniku Anti Moppeli. Läti on nõukokku nimetanud Läti transpordiministeeriumi asekantsleri asetäitja Ligita Austrupe ja sõltumatu liikme Anri Leimanise. Leedu aktsionär on nimetanud AB Lietuvos Geležinkelių Infrastruktūra tegevjuhi Karolis Sankovskise ja AB Lietuvos Ggeležinkeliai juhatuse esimehe Romas Švedase.

 

16.01.2020