Anrī Leimanis iecelts par RB Rail AS padomes priekšsēdētāju

Latvijas akcionāra izvirzītais neatkarīgais padomes loceklis Anrī Leimanis ievēlēts par Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS padomes priekšsēdētāju, bet Ahti Kuningas un Karolis Sankovski ieņems priekšsēdētāja vietnieka amatus.

Anrī Leimanis, pieredzējis korporatīvās pārvaldības eksperts, RB Rail AS padomē strādā kopš 2019.gada jūnija. Priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas laikā Anrī Leimanis pievērsīsies RB Rail AS korporatīvās stratēģijas un mērķu atjaunošanai, augsta līmeņa profesionāļu piesaistei uzņēmuma valdē, kā arī nodrošinās efektīvu vadības darbības pārraudzību. Turklāt, padome Anrī Leimaņa vadībā izvērtēs organizatorisko struktūru, lai to saskaņotu ar pašreizējo Rail Baltica projekta brieduma posmu, novērtēs iespējas uzlabot riska pārvaldības sistēmu un koncentrēsies uz komunikāciju ar projekta dalībvalstīm, ES institūcijām, piegādātājiem un arī RB Rail AS darbiniekiem.

“2019. gada beigās RB Rail AS padome, saskaņojot ar projekta akcionāriem, ir veicinājusi projekta gaitas paātrināšanu, apstiprinot ievērojamu RB Rail AS budžeta un darbinieku skaita pieaugumu, kas atbilst pašreizējam projekta attīstības posmam. 2020. gadā RB Rail AS tika nodrošināti nepieciešamie resursi, lai veiktu Rail Baltica pamattrases būvprojektēšanu un koncentrētos uz efektīvu stratēģiju izstrādi projekta būvniecības posmā, ieskaitot būvniecības pakalpojumu un būvmateriālu iepirkumu. Rail Baltica projekts ir sasniedzis augstu brieduma pakāpi, pateicoties pastāvīgam Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību un ministriju, kā arī Eiropas Komisijas atbalstam,” saka Anrī Leimanis.

 

Par Anrī Leimani

Līdztekus RB Rail AS padomes pienākumiem, Anrī Leimanis ir arī SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT), vadošā telekomunikāciju operatora Latvijā, neatkarīgais padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks. Sabiedriskā darba ietvaros Anrī Leimanis vada Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociāciju, kā arī aktīvi piedalās dažādu NVO darbā. Pirms iecelšanas amatā RB Rail AS, Anrī Leimanis ieņēma vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos. Papildus, viņš 13 gadus ir strādājis par lielākā privātā pensiju fonda AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds valdes priekšsēdētāju.

Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific McGeorge School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā Latvijā. Turklāt, viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības pētījumu Oksfordas Universitātes St John’s College Lielbritānijā. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls valdes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents. Akadēmisko aktivitāšu ietvaros Anrī Leimanis strādā pie promocijas darba izstrādes doktora grāda iegūšanai, par tēmu – mākslīgā intelekta starptautiskais tiesiskais regulējum.

 

 

Par RB Rail AS padomi

Padome sastāv no sešiem locekļiem – divi, kurus katrs akcionārs izvirza uz trim gadiem. Igaunijas akcionārs ir iecēlis Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas transporta ģenerālsekretāra vietnieku Ahti Kuningas un Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas transporta ģenerālsekretāra vietnieka padomnieku Anti Moppel. Latvijas akcionārs ir izvirzījis Latvijas Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Ligitu Austrupi un neatkarīgo locekli Anrī Leimani. Lietuvas akcionārs ir iecēlis Karoli Sankovski, AB Lietuvos Geležinkelių infrastruktūra izpilddirektoru, un Romas Švedas, AB Lietuvos Geležinkeliai valdes priekšsēdētāju.

 

16.01.2020