RB Rail AS loob Rail Baltica projekti elluviimise tõhustamiseks uue juhatuse liikme ametikoha

Viimase kuue kuu jooksul on Rail Baltica projekt edukalt jõudnud põhiliini ja taristuobjektide projekteerimise faasi. Seoses projekti jõudmisega uuele tasemele, peab kolme Balti riigi ühisettevõte oluliseks kohandada oma struktuuri – nimelt luuakse uus juhatuse liikme ametikoht, mis kannab nime programmijuht. Esialgu kümnest eksperdist koosneva meeskonna juhina vastutab programmijuht Rail Baltica projekti elluviimise eest kõigis kolmes Balti riigis.

„Kuna Rail Baltica projekti elluviimise kiirus kasvab, on võimalikult efektiivsete mooduste otsimine erinevate tegevuste kavandamiseks ja teostamise hõlbustamiseks kriitilise tähtsusega. Programmijuhi peamine roll on taoliste lahenduste otsimine, leidmine ja kasutamine. Samuti aktiivne suhtlus riiklike rakendusasutuste ja huvirühmadega, et viia õigeaegselt läbi nii riiklikud kui ka ühised tegevused,“ ütles RB Rail AS nõukogu esimees Karolis Sankovski.

 Uue osakonna peamised ülesanded on järgmised:

  • Rail Baltica projekti koordineeritud elluviimine Balti riikide üleselt;
  • Projektijuhtimuslike põhimõtete tutvustamine kõigile osapooltele eesmärgiga tagada projekti elluviimise järjepidev ja igakülgne kvaliteet;
  • Tugeva projektianalüüsi ja aruandlusprotsessi loomine kõigi kaasatud üksuste vahel;
  • Organisatsioonide vahelise töö planeerimine ja kontrollimine;
  • Rail Baltica strateegilise investeerimiskava koostamine ja ajakohastamine. Samuti ülevaate andmine CAPEX-i planeerimisest ning teostamisest kõigis üksustes.

Uus juhatuse liige valitakse rahvusvahelise värbamisprotsessi käigus, mille viib läbi Suurbritannias tegutsev ja rahvusvahelistele ehitusturgudele spetsialiseerunud värbamisbüroo Linum Consult.

11.09.2019