„Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas stiprinimas naujų bendros įmonės valdybos nariu

Per pastaruosius šešis mėnesius „Rail Baltica“ globalus projektas tvirtai įžengė į pagrindinės linijos ir infrastruktūros projektavimo stadiją. Reaguodama į naują projekto įgyvendinimo etapą, bendra Baltijos šalių įmonė nusprendė pakeisti savo valdybos struktūrą ir į ją įtraukti naują, programų valdymo direktoriaus, pareigybę. Kartu su pradine dešimties ekspertų komanda, programų valdymo direktorius prižiūrės pagrindinio „Rail Baltica“ plano įgyvendinimą Baltijos šalyse.

„Kadangi globalus projektas įgauna pagreitį, labai svarbu kontroliuoti jo kritinį kelią ir nuolatos ieškoti būdų, kaip geriau vykdyti planavimą bei įgyvendinimą. Pagrindinė programų valdymo direktoriaus rolė bus šių patobulinimų paieška ir bendravimas su nacionalinėmis įgyvendinančiomis institucijomis tam, kad laiku būtų užbaigtos nacionalinės bei jungtinės veiklos“,- teigė „RB Rail AS“ stebėtojų valdybos pirmininkas Karolis Sankovski.

 Pagrindinės naujojo departamento funkcijos bus:

  • Koordinuoti visų institucijų „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo procesą trijose Baltijos šalyse.
  • Visose įgyvendinančiose institucijose įdiegti projektų valdymo metodiką, kuri leis nuosekliai ir išsamiai užtikrinti projekto įgyvendinimo kokybę.
  • Visose įgyvendinančiose institucijose įdiegti projekto analitikos ir ataskaitų procesus.
  • Prižiūrėti ir planuoti tarpinstitucinių įgyvendinimo komandų darbą.
  • Sukurti ir atnaujinti investicinį „Rail Baltica“ projekto planą, prižiūrėti investicijų planavimą ir lėšų panaudojimą.

Naujojo valdybos nario atranką vyko Jungtinės Karalystės įmonė „Linum Consult“, kuri specializuojasi tarptautinėje statybų sektoriaus personalo paieškoje.

11.09.2019