RB Rail AS, Centralny Port Komunikacyjny ja Správa železnic, státní organizace tugevdavad koostööd kiirraudtee arendamiseks Kirde-Euroopas

18.jaanuaril 2023 allkirjastasid Rail Baltica projekti keskne koordinaator ja ühisettevõte RB Rail AS, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (CPK) ja Tšehhi riikliku raudteetaristu-ettevõtja Správa železnic, státní organizace (SZCZ), vastastikuse mõistmise memorandumi, milles sätestati koostöö põhimõtted ja edasised sammud koostöö tugevdamisel regioonis kiirraudtee arendamiseks. Dokument kirjutati alla Varssavis toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Railway Direction Days 2023“.

Kõnealuse kolmepoolse lepinguga vormistasid pooled ametlikult kohustuse teha koostööd, et edendada ja arendada kiirraudteeprojekte asjaomastes riikides ja piiriüleselt, tagades teadmiste ja kogemuste jagamise kiirraudteede arenduse erinevates valdkondades, nt liikluse prognoosimine ja liikluse modelleerimine, uute võimaluste väljaselgitamine, ühiselt kavandatavad graafikud ja ettevalmistustööde, investeerimismudelite elluviimise koordineerimine ning ühistegevuste kavandamine ja korraldamine kiirraudtee edendamiseks ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

„Arvestades Rail Baltica üldprojekti ulatust ja mõju mitte ainult Balti riikides, vaid kogu Euroopas, peame mõistma sellest tulenevat kasu ja kasutama ära kogu potentsiaali koostöö tugevdamiseks teiste megaprojektidega. Me mitte ainult ei õpi üksteiselt, vaid selle koostöö kaudu saame koos edendada paremaid lahendusi liikuvuse, ühenduvuse, ettevõtluse arendamiseks ja majanduskasvuks Kirde- ja Kesk-Euroopas, pakkudes kestlikku, koostalitlusvõimelist ja vastupidavat transporditaristut, mis vastab Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidele ning ELi säästva ja aruka liikuvuse strateegia prioriteetidele. Oleme juba teinud märkimisväärseid edusamme regulaarse koostöö vormingute loomisel Centralny Port Komunikacyjnyga ja meil on nüüd au laiendada koostööd ka Tšehhi riikliku raudteetaristu-ettevõtjaga,“ rõhutas Agnis Driksna, RB Rail ASi juhatuse esimees ja tegevjuht.

„Praegu on harukordne ja ainulaadne aeg meie ühises ajaloos, mil meil on võimalik meie piirkonnas ühiselt toimides hakata pakkuma konkurentsitult parimat raudteetransporti. Oleme õppinud Läänes kiirraudteedesse tehtud investeeringutest. Selle tulemusena võivad meie projektid tuua kaasa majandusliku doominoefekti, andes tõuke teistele tööstusharudele ja sektoritele,“ ütles Mikołaj Wild, CPK tegevjuht.

„Správa železnic peab piirkonna raudteetaristu-ettevõtjate vahelist koostööd kolme mere (3Seas) piirkonna tulevase kiire arengu nurgakiviks. Kiirem liikumine sõlmpunktide vahel, parem teeninduskvaliteet reisijatele, suurem ohutus ja tavaraudtee kaubaveo läbilaskevõime piirangute leevendamine näivad olevat peamised eelised, mis kiirendavad majanduskasvu ja mitmepoolseid suhteid kogu piirkonnas. Võttes arvesse nende projektide pikaajalist olemust, mõistame, et ei tohi jätta kasutamata seda otsustavat jõudu, mis praegu on, et investeerida tulevikku, sest oodatav kasu on tohutu mitte ainult meie riikidele, vaid kogu Euroopale,“ ütles Radek Čech, Správa železnici rahvusvaheliste suhete osakonna direktor.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu rahvusvaheline ühisettevõte, mis on loodud selleks, et juhtida ja koordineerida Rail Baltica üldprojekti elluviimist, mis on esimene sellise ulatusega taristu arendamise projekt Balti regioonis. RB Rail AS vastutab raudteetaristu megaprojekti arendamise, ehitamise ja kaubastamise eest.

 Centralny Port Komunikacyjny (CPK) on uus transpordi arendamise programm Poolas – strateegiline investeering, mis on ülimalt oluline riigi ja regiooni majandusarengu ning äärmiselt tähtis kogu Euroopa julgeoleku seisukohast. Tegemist on suurepärase mastaapse taristuprojektiga õhu-, raudtee- ja maanteetranspordi kiireks ja tõhusaks lõimimiseks. CPK projekt hõlmab muu hulgas investeeringuid raudteesse: transpordisõlme Kesk-Poolas asuvas lennujaamas ja uute, peamiselt kiirraudteeliinide võrgustikku kogupikkusega ligi 2000 km. See võimaldab jõuda Varssavist Poola suurimatesse linnadesse vaid 2,5 tunniga. Esimesed ettevalmistavad ehitustööd uues CPK lennujaamas algavad kavakohaselt 2023. aastal.

Správa železnic (SZCZ) on riiklik organisatsioon, mis vastutab Tšehhi raudteevõrgu hooldamise, moderniseerimise ja arendamise eest, mille üks osa on ka uue kiirraudteede süsteemi arendamine. Lisaks vastutab SZCZ ka Tšehhi raudteevõrgu käitamise ja läbilaskevõime juhtimise ning varahalduse eest. SZCZ on UIC (International Union of Railways), CERi (Community of European Railway and Infrastructure Companies) ja teiste oluliste raudteeühenduste liige.

18.01.2023