RB Rail AS, Centralny Port Komunikacyjny (Polija) un Správa železnic, státní organizace (Čehija), stiprina sadarbību, lai veicinātu ātrgaitas dzelzceļu projektus Ziemeļeiropā un Austrumeiropā

Rail Baltica centrālais projekta koordinators un kopuzņēmums RB Rail AS, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (CPK), kas atbild par “Solidritātes” transporta mezgla attīstību Polijā, un Správa železnic, státní organizace (SZCZ), kas atbild par ātrgaitas projektu attīstību Čehijā, š.g. 18. janvārī parakstīja nodomu protokolu, nosakot sadarbības principus un turpmākos pasākumus sadarbības stiprināšanā, lai koordinētu reģionā īstenotos ātrgaitas dzelzceļu attīstības projektus. Memoranda parakstīšana notika Starptautiskās konferences “Railway Direction Days 2023” laikā Varšavā.

Ar šo trīspusējo vienošanos puses ir oficiāli apņēmušās sadarboties, lai veicinātu un izstrādātu ātrgaitas dzelzceļa projektus valstu un pārrobežu mērogā,  nodrošinot turpmāku zināšanu un pieredzes apmaiņu dažādās ātrgaitas dzelzceļa attīstības jomās, kā piemēram satiksmes plānošana un modelēšana, t.sk. vilcienu kustības grafiku koordinēšana, vienotu nākotnes lietotājam nodrošināmo iespēju apzināšana, kopīgi plānošanas grafiki un sagatavošanas darbu īstenošanas saskaņošana, ieguldījumu modeļi, kā arī kopīgu darbību plānošana un organizēšana ātrgaitas dzelzceļa popularizēšanas nolūkā ES un starptautiskā līmenī.

“Ņemot vērā Rail Baltica Globālā projekta mērogu un ietekmi ne tikai Baltijas valstīs, bet arī visā Eiropā, mums jāapzina ieguvumi un pilnībā jāizmanto potenciāls, ko sniedz sadarbības stiprināšana ar citiem megaprojektiem. Mēs ne tikai varam cits no cita mācīties, bet arī sadarbojoties kopīgi sekmēt labākus mobilitātes, savienojamības, uzņēmējdarbības attīstības un ekonomikas izaugsmes risinājumus Ziemeļeiropā un Austrumeiropā, un Centrāleiropā, nodrošinot ilgtspējīgu un sadarbspējīgu transporta infrastruktūru, kas atbilst Eiropas Zaļās politikas mērķiem un ES Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijas prioritātēm. Jau līdz šim  esam panākuši progresu, izveidojot regulārus sadarbības formātus ar Centralny Port Komunikacyjny, un tagad mums būs liels gods paplašināt sadarbību arī ar Čehijas partneriem,” uzsvēra Agnis Driksna, RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.

“Šis ir unikāls, vienreizējs brīdis mūsu kopvēsturē, kad, kopīgi darbojoties reģionā, varam radīt nepārspējamu dzelzceļa transporta piedāvājumu. Mēs mācāmies no ātrgaitas dzelzceļiem Rietumos. Rezultātā mūsu projekti var radīt ekonomisko domino efektu, sniedzot stimulu citām nozarēm un sektoriem visā reģionā,” saka Mikolajs Vailds (Mikołaj Wild), CPK izpilddirektors.

“Správa železnic uzskata, ka sadarbība starp dzelzceļa projektu attīstītājiem ir turpmākas straujas attīstības stūrakmens Trīs jūru iniciatīvas reģionā. Ātrāki braucieni starp galvenajām stacijām, labākas kvalitātes pakalpojumi pasažieriem, uzlabota drošība, kā arī parasto dzelzceļu jaudas samazināšana kravu pārvadājumu labā, šķiet, ir galvenie ieguvumi, kas veicinās ekonomisko izaugsmi un daudzpusējas attiecības visā reģionā. Ņemot vērā šo projektu ilgtermiņa raksturu, mēs saprotam, ka nedrīkstam palaist garām šo izšķirošo impulsu investēt nākotnē, jo pozitīvie ieguvumi būs milzīgi ne tikai mūsu valstīm, bet arī visai Eiropai,” sacīja Radeks Čehs (Radek Čech), Správa železnic Starptautisko lietu nodaļas direktors.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ir jauna transporta attīstības programma Polijā – stratēģiska investīcija, kam ir nepārvērtējami liela nozīme valsts un reģiona ekonomiskajā attīstībā un, kas ir ārkārtīgi svarīgi, visas Eiropas drošībā. Tas ir milzīgs infrastruktūras projekts neiedomājamā mērogā ar mērķi ātri un efektīvi integrēt gaisa, dzelzceļa un autotransporta pārvadājumus. CPK projekts ietver arī investīcijas dzelzceļa nozarē: transporta mezglu lidostā Polijas centrā un jaunu dzelzceļa līniju, galvenokārt ātrgaitas,  tīklu, kura kopējais garums ir gandrīz 2000 km. Tas sniegs iespēju no Varšavas uz Polijas lielākajām pilsētām nokļūt ne ilgāk kā 2,5 stundās. Plānots, ka pirmie sagatavošanās būvdarbi jaunajā CPK lidostā sāksies 2023. gadā.

Správa železnic (SZCZ) ir valsts organizācija, kas atbild par Čehijas dzelzceļu tīkla uzturēšanu, modernizāciju un attīstību, kā daļa ir arī jaunās ātrgaitas dzelzceļu sistēmas attīstība. Turklāt SZCZ nodrošina arī Čehijas dzelzceļa tīkla ekspluatāciju un jaudas pārvaldību, kā arī aktīvu apsaimniekošanu. SZCZ ir UIC (Starptautiskās Dzelzceļu savienības), CER (Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopienas) un citu nozīmīgu dzelzceļa asociāciju dalībniece.

18.01.2023