„RB Rail“ AS, „Centralny Port Komunikacyjny“ ir valstybinė organizacija „Správa železnic“ stiprina bendradarbiavimą plėtojant greituosius geležinkelius Šiaurės Rytų Europoje

2023 m. sausio 18 d. Rail Baltica centrinis projekto koordinatorius ir bendra įmonė „RB Rail“ AS, „Centralny Port Komunikacyjny“ Sp. z o.o. (CPK) ir valstybinė organizacija „Správa železnic“ (SZCZ), Čekijos nacionalinis geležinkelių infrastruktūros valdytojas, pasirašė susitarimo memorandumą, kuriame išdėstyti bendradarbiavimo principai ir tolesni žingsniai stiprinant bendradarbiavimą plėtojant greituosius geležinkelius regione. Memorandumas pasirašytas Varšuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Geležinkelių krypties dienos 2023“.

Šiuo trišaliu susitarimu šalys oficialiai patvirtino įsipareigojimą bendradarbiauti siekiant skatinti ir plėtoti greitųjų geležinkelių projektus atitinkamose šalyse ir tarpvalstybiniu mastu, užtikrinant tolesnį dalijimąsi žiniomis ir patirtimi įvairiose greitųjų geležinkelių plėtros srityse, pavyzdžiui, eismo prognozavimo ir eismo modeliavimo, naujų galimybių nustatymo, bendrų planavimo terminų ir parengiamųjų darbų įgyvendinimo derinimo, investicijų modelių, taip pat bendrų veiksmų, skirtų greitiesiems geležinkeliams skatinti ES ir tarptautiniu lygmeniu, planavimo ir organizavimo.

„Atsižvelgiant į „Rail Baltica“ globalaus projekto mastą ir svarbą ne tik Baltijos šalims, bet ir visai Europai, būtina pripažinti naudą ir išnaudoti visas bendradarbiavimo su kitais megaprojektais stiprinimo galimybes. Galime ne tik mokytis vieni iš kitų, bet ir bendradarbiaudami kartu kurti geresnius judumo, susisiekimo, verslo plėtros ir ekonominio augimo sprendimus Šiaurės Rytų ir Vidurio Europoje, tvarią, sąveikią ir atsparią transporto infrastruktūrą, atitinkančią Europos žaliojo susitarimo tikslus ir ES tvaraus ir pažangaus judumo strategijos prioritetus. Jau esame padarę pastebimą pažangą užmegzdami nuolatinio bendradarbiavimo ryšius su „Centralny Port Komunikacyjny“, o dabar mums bus didelė garbė pradėti bendradarbiavimą ir su Čekijos nacionaliniu geležinkelių infrastruktūros valdytoju“, – pabrėžė RB Rail AS generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Agnis Driksna.

„Tai unikalus toks metas mūsų bendroje istorijoje, kai veikdami kartu regione galime sukurti neprilygstamą geležinkelių transporto pasiūlą. Semiamės patirties iš investicijų į greitųjų geležinkelių transportą Vakaruose. Todėl mūsų projektai gali sukelti ekonominį domino efektą, suteikiantį postūmį kitoms pramonės šakoms ir sektoriams“, – sako Mikołaj Wild, CPK generalinis direktorius.

„Správa železnic“ regiono geležinkelių infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą laiko kertiniu akmeniu būsimai sparčiai plėtrai 3 jūrų regione. Atrodo, kad greitesnės kelionės tarp transporto mazgų, geresnė paslaugų kokybė keleiviams, geresnė sauga, taip pat krovinių vežimo įprastiniais geležinkeliais pajėgumų mažinimas, yra pagrindiniai privalumai, kurie skatins ekonomikos augimą ir daugiašalius santykius visame regione. Atsižvelgdami į ilgalaikį šių projektų pobūdį, suprantame, kad negalime praleisti šio itin svarbaus impulso investuoti dabar į ateitį, nes teigiama nauda bus didžiulė ne tik mūsų šalims, bet ir visai Europai, – sakė Radek Čech, Správa železnic Tarptautinių reikalų departamento direktorius.

„RB Rail“ AS yra tarptautinė bendra Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonė, įsteigta vadovauti ir koordinuoti pasaulinio projekto Rail Baltica – pirmojo tokio masto infrastruktūros plėtros projekto Baltijos regione – įgyvendinimą. RB Rail AS yra atsakinga už geležinkelių infrastruktūros megaprojekto plėtrą ir komercializavimą.

„Centralny Port Komunikacyjny“ (CPK) yra nauja transporto plėtros programa Lenkijoje – strateginė investicija, itin svarbi šalies ir regiono ekonominiam vystymuisi ir, kas itin svarbu, visos Europos saugumui. Tai neįtikėtino masto infrastruktūros projektas, skirtas greitai ir veiksmingai integruoti oro, geležinkelių ir kelių transportą. CPK projektas, be kita ko, apima investicijas į geležinkelius: transporto mazgą Lenkijos centre esančiame oro uoste ir naujų geležinkelio linijų, daugiausia greitųjų, tinklą, kurio bendras ilgis – beveik 2 000 km. Tai leis iš Varšuvos į didžiausius Lenkijos miestus nuvykti per 2,5 valandos. Pirmuosius parengiamuosius naujojo CPK oro uosto statybos darbus planuojama pradėti 2023 m.

„Správa železnic“ (SZCZ) – tai valstybinė organizacija, atsakinga už Čekijos geležinkelių tinklo priežiūrą, modernizavimą ir vystymą, kurios dalis yra ir naujos greitųjų geležinkelių sistemos plėtra. Be to, SZCZ taip pat rūpinasi Čekijos geležinkelių tinklo eksploatavimu, pajėgumų ir turto valdymu. SZCZ yra Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC), Europos geležinkelių ir infrastruktūros įmonių bendrijos (CER) ir kitų svarbių geležinkelių asociacijų narė.

18.01.2023